دسته: Matlab

مدل سازی، شناسایی و طراحی کنترل کننده PID برای سیستم جرم و فنر

مدل سازی، شناسایی و طراحی کنترل کننده PID برای سیستم جرم و فنر فایل قابل ویرایش مدل سازی، شناسایی و…

شبیه سازی مجدد یک مقاله ژورنال Elsevier 2012 مربوط به سیستم های آشوبناک

شبیه سازی مجدد یک مقاله ژورنال Elsevier 2012 مربوط به سیستم های آشوبناک فایل قابل ویرایش شبیه سازی مجدد یک…

کد متلب اعمال واترمارک بر تصویر لنا

کد متلب اعمال واترمارک بر تصویر لنا فایل قابل ویرایش کد متلب اعمال واترمارک بر تصویر لنا , ورد کد…

آموزش نصف کردن پروژه محاسبه عددی با متلب

آموزش نصف کردن پروژه محاسبه عددی با متلب فایل قابل ویرایش آموزش نصف کردن پروژه محاسبه عددی با متلب ,…

کد متلب تعیین موقعیت گره های شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم ژنتیک

کد متلب تعیین موقعیت گره های شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم ژنتیک فایل قابل ویرایش کد متلب تعیین موقعیت گره…

پیاده سازی مسیریابی درون خوشه ای در شبکه های حسگر بیسیم

پیاده سازی مسیریابی درون خوشه ای در شبکه های حسگر بیسیم فایل قابل ویرایش پیاده سازی مسیریابی درون خوشه ای…

کد متلب شبیه سازی پروتکل آگاه از انرژی ناهمگن در شبکه حسگر بیسیم

کد متلب شبیه سازی پروتکل آگاه از انرژی ناهمگن در شبکه حسگر بیسیم فایل قابل ویرایش کد متلب شبیه سازی…

کد متلب شبیه سازی دستگاه خشک کن

کد متلب شبیه سازی دستگاه خشک کن فایل قابل ویرایش کد متلب شبیه سازی دستگاه خشک کن , ورد کد…

برنامه آشکارسازی لبه تصویر به روش فازی در متلب

برنامه آشکارسازی لبه تصویر به روش فازی در متلب فایل قابل ویرایش برنامه آشکارسازی لبه تصویر به روش فازی در…

برنامه پیاده سازی الگوریتمهای خوشه بندی در متلب

برنامه پیاده سازی الگوریتمهای خوشه بندی در متلب فایل قابل ویرایش برنامه پیاده سازی الگوریتمهای خوشه بندی در متلب ,…

حل مسئله چند فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک در متلب

حل مسئله چند فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک در متلب فایل قابل ویرایش حل مسئله چند فروشنده دوره گرد…

سیستم خبره راهنمای زائرین مشهد مقدس با GUI متلب

سیستم خبره راهنمای زائرین مشهد مقدس با GUI متلب فایل قابل ویرایش سیستم خبره راهنمای زائرین مشهد مقدس با GUI…

کد متلب عمل اروشن (Erosion)

کد متلب عمل اروشن (Erosion) فایل قابل ویرایش کد متلب عمل اروشن (Erosion) , ورد کد متلب عمل اروشن (Erosion)…

مورفولوژی در متلب – پر کردن سوراخ ها با استفاده از dilation

مورفولوژی در متلب – پر کردن سوراخ ها با استفاده از dilation فایل قابل ویرایش مورفولوژی در متلب – پر…

مورفولوژی در متلب – باز و بسته کردن تصویر (opening and closing)

مورفولوژی در متلب – باز و بسته کردن تصویر (opening and closing) فایل قابل ویرایش مورفولوژی در متلب – باز…

مورفولوژی در متلب – دیلیشن (Dilation)

مورفولوژی در متلب – دیلیشن (Dilation) فایل قابل ویرایش مورفولوژی در متلب – دیلیشن (Dilation) , ورد مورفولوژی در متلب…

برنامه متلب لبه یابی با استفاده از روش مر هیلدریت (marr-hildreth)

برنامه متلب لبه یابی با استفاده از روش مر هیلدریت (marr-hildreth) فایل قابل ویرایش برنامه متلب لبه یابی با استفاده…

برنامه متلب تبدیل رادون تصویر

برنامه متلب تبدیل رادون تصویر فایل قابل ویرایش برنامه متلب تبدیل رادون تصویر , ورد برنامه متلب تبدیل رادون تصویر…

برنامه متلب اعمال فیلتر همومورفیک به تصویر

برنامه متلب اعمال فیلتر همومورفیک به تصویر فایل قابل ویرایش برنامه متلب اعمال فیلتر همومورفیک به تصویر , ورد برنامه…

برنامه متلب اعمال فیلتر پایین گذر گاوسی به تصویر

برنامه متلب اعمال فیلتر پایین گذر گاوسی به تصویر فایل قابل ویرایش برنامه متلب اعمال فیلتر پایین گذر گاوسی به…

برنامه متلب اعمال فیلتر پایین گذر ایده ال به تصویر

برنامه متلب اعمال فیلتر پایین گذر ایده ال به تصویر فایل قابل ویرایش برنامه متلب اعمال فیلتر پایین گذر ایده…

آموزش تصویری اجرای مدلهای شبکه عصبی و فازی در نرم افزار متلب

آموزش تصویری اجرای مدلهای شبکه عصبی و فازی در نرم افزار متلب فایل قابل ویرایش آموزش تصویری اجرای مدلهای شبکه…

سورس کد تحقیق پردازش تصویر و بینایی ماشین با متلب (Matlab)

سورس کد تحقیق پردازش تصویر و بینایی ماشین با متلب (Matlab) فایل قابل ویرایش سورس کد تحقیق پردازش تصویر و…

پروژه شبیه سازی خط انتقال و بدست اوردن تلفات کل

پروژه شبیه سازی خط انتقال و بدست اوردن تلفات کل فایل قابل ویرایش پروژه شبیه سازی خط انتقال و بدست…

پاورپوینت علت ازدواج های متعدد پیامبر

دانلود پاورپوینت علت ازدواج های متعدد پیامبر فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت علت ازدواج های متعدد پیامبر , ورد دانلود…

دانلود پاورپوینت علت ازدواج های متعدد پیامبر

دانلود پاورپوینت علت ازدواج های متعدد پیامبر فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت علت ازدواج های متعدد پیامبر , ورد دانلود…

دانلود پاورپوینت سبک زندگی حضرت محمد

دانلود پاورپوینت سبک زندگی حضرت محمد فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت سبک زندگی حضرت محمد , ورد دانلود پاورپوینت سبک…

دانلود پاورپوینت بررسی حرکت کمربند شانه در شنای قورباغه

دانلود پاورپوینت بررسی حرکت کمربند شانه در شنای قورباغه فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی حرکت کمربند شانه در شنای…

دانلود پاورپوینت مدیریت پیشگیری از بحران رسانه ای توسط روابط عمومی

دانلود پاورپوینت مدیریت پیشگیری از بحران رسانه ای توسط روابط عمومی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مدیریت پیشگیری از بحران…

دانلود پاورپوینت جنایات آمریکا در 100 سال گذشته

دانلود پاورپوینت جنایات آمریکا در 100 سال گذشته فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جنایات آمریکا در 100 سال گذشته ,…

دانلود پاورپوینت نقش انتظار در مدیریت اسلامی

دانلود پاورپوینت نقش انتظار در مدیریت اسلامی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت نقش انتظار در مدیریت اسلامی , ورد دانلود…

دانلود پاورپوینت نقش امام عصر در دوران غیبت

دانلود پاورپوینت نقش امام عصر در دوران غیبت فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت نقش امام عصر در دوران غیبت ,…

دانلود پاورپوینت مواد نیروزا در ورزش

دانلود پاورپوینت مواد نیروزا در ورزش فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مواد نیروزا در ورزش , ورد دانلود پاورپوینت مواد…

دانلود پاورپوینت حقوق بین المللی دریاها

دانلود پاورپوینت حقوق بین المللی دریاها فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت حقوق بین المللی دریاها , ورد دانلود پاورپوینت حقوق…

دانلود پاورپوینت مفاهیم رهبری

دانلود پاورپوینت مفاهیم رهبری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مفاهیم رهبری , ورد دانلود پاورپوینت مفاهیم رهبری جهت ppt مفاهیم…

دانلود پاورپوینت چک الکترونیک

دانلود پاورپوینت چک الکترونیک فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت چک الکترونیک , ورد دانلود پاورپوینت چک الکترونیک جهت ppt چک…

دانلود پاورپوینت پیشینه تاریخی نوروز

دانلود پاورپوینت پیشینه تاریخی نوروز فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت پیشینه تاریخی نوروز , ورد دانلود پاورپوینت پیشینه تاریخی نوروز…

دانلود پاورپوینت نگاهی بر بازاریابی بین المللی

دانلود پاورپوینت نگاهی بر بازاریابی بین المللی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت نگاهی بر بازاریابی بین المللی , ورد دانلود…

دانلود پاورپوینت فرآیند ارتباطات سازمانی

دانلود پاورپوینت فرآیند ارتباطات سازمانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فرآیند ارتباطات سازمانی , ورد دانلود پاورپوینت فرآیند ارتباطات سازمانی…

دانلود پاورپوینت فرار مغزها

دانلود پاورپوینت فرار مغزها فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فرار مغزها , ورد دانلود پاورپوینت فرار مغزها جهت ppt فرار…

دانلود پاورپوینت آینده پژوهی

دانلود پاورپوینت آینده پژوهی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت آینده پژوهی , ورد دانلود پاورپوینت آینده پژوهی جهت ppt آینده…

دانلود پاورپوینت انواع مدیریت استراتژیک

دانلود پاورپوینت انواع مدیریت استراتژیک فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت انواع مدیریت استراتژیک , ورد دانلود پاورپوینت انواع مدیریت استراتژیک…

دانلود پاورپوینت آشنایی با کتاب سنجی و علم سنجی

دانلود پاورپوینت آشنایی با کتاب سنجی و علم سنجی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت آشنایی با کتاب سنجی و علم…

دانلود پاورپوینت تحلیل استرس

دانلود پاورپوینت تحلیل استرس فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تحلیل استرس , ورد دانلود پاورپوینت تحلیل استرس جهت ppt تحلیل…

دانلود پاورپوینت تحلیل استراتژيک صنعتي با استفاده از روش Miltenburg

دانلود پاورپوینت تحلیل استراتژيک صنعتي با استفاده از روش Miltenburg فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تحلیل استراتژيک صنعتي با استفاده…

دانلود پاورپوینت ترفندهای داده کاوي در روابط عمومي الکترونيک

دانلود پاورپوینت ترفندهای داده کاوي در روابط عمومي الکترونيک فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ترفندهای داده کاوي در روابط عمومي…

دانلود پاورپوینت نقد و بررسی دین بودا

دانلود پاورپوینت نقد و بررسی دین بودا فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت نقد و بررسی دین بودا , ورد دانلود…

دانلود پاورپوینت موازنه زمان و هزينه

دانلود پاورپوینت موازنه زمان و هزينه فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت موازنه زمان و هزينه , ورد دانلود پاورپوینت موازنه…

دانلود پاورپوینت ملاقات با امام عصر در زمان غیبت

دانلود پاورپوینت ملاقات با امام عصر در زمان غیبت فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ملاقات با امام عصر در زمان…

دانلود پاورپوینت مقایسه نظام اقتصادی در اسلام و سرمایه داری

دانلود پاورپوینت مقایسه نظام اقتصادی در اسلام و سرمایه داری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مقایسه نظام اقتصادی در اسلام…

دانلود پاورپوینت مفاهیم نمایه سازی

دانلود پاورپوینت مفاهیم نمایه سازی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مفاهیم نمایه سازی , ورد دانلود پاورپوینت مفاهیم نمایه سازی…

دانلود پاورپوینت شاخه های مختلف بیومکانیک

دانلود پاورپوینت شاخه های مختلف بیومکانیک فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت شاخه های مختلف بیومکانیک , ورد دانلود پاورپوینت شاخه…

دانلود پاورپوینت سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری

دانلود پاورپوینت سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری , ورد دانلود…

دانلود پاورپوینت زندگینامه سهراب سپهری

دانلود پاورپوینت زندگینامه سهراب سپهری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت زندگینامه سهراب سپهری , ورد دانلود پاورپوینت زندگینامه سهراب سپهری…

دانلود پاورپوینت روابط انسانی

دانلود پاورپوینت روابط انسانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت روابط انسانی , ورد دانلود پاورپوینت روابط انسانی جهت ppt روابط…

دانلود پاورپوینت تکنیک های کنترل کیفیت

دانلود پاورپوینت تکنیک های کنترل کیفیت فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تکنیک های کنترل کیفیت , ورد دانلود پاورپوینت تکنیک…

دانلود پاورپوینت هدف های یادگیری رفتار درمانی و تغییر رفتار

دانلود پاورپوینت هدف های یادگیری رفتار درمانی و تغییر رفتار فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت هدف های یادگیری رفتار درمانی…

دانلود پاورپوینت نگاهی بر بلایا و حوادث غیر طبیعی

دانلود پاورپوینت نگاهی بر بلایا و حوادث غیر طبیعی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت نگاهی بر بلایا و حوادث غیر…

دانلود پاورپوینت آشنایی با لایه اوزون

دانلود پاورپوینت آشنایی با لایه اوزون فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت آشنایی با لایه اوزون , ورد دانلود پاورپوینت آشنایی…

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر تکیه گاه ذهنی

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر تکیه گاه ذهنی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر تکیه گاه ذهنی ,…