دسته: یازدهم ریاضی

دانلود پاورپوینت فیزیک 2 پایه یازدهم ریاضی – فصل چهارم القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب

دانلود پاورپوینت فیزیک 2 پایه یازدهم ریاضی – فصل چهارم القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

دانلود پاورپوینت فیزیک 2 پایه یازدهم ریاضی- فصل سوم مغناطیس

دانلود پاورپوینت فیزیک 2 پایه یازدهم ریاضی- فصل سوم مغناطیس فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فیزیک 2 پایه یازدهم ریاضی-…

دانلود پاورپوینت فیزیک 2 پایه یازدهم ریاضی و تجربی- فصل دوم جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

دانلود پاورپوینت فیزیک 2 پایه یازدهم ریاضی و تجربی- فصل دوم جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم فایل قابل ویرایش…

دانلود پاورپوینت فیزیک 2 پایه یازدهم ریاضی و تجربی – فصل اول الکتریسیته ساکن

دانلود پاورپوینت فیزیک 2 پایه یازدهم ریاضی و تجربی – فصل اول الکتریسیته ساکن فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فیزیک…

آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی- آزمون 11 تا 15

آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی- آزمون 11 تا 15 فایل قابل ویرایش آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی- آزمون 11 تا…

مجموعه 200 نمونه سوال از فصل اول کتاب حسابان (1)

مجموعه 200 نمونه سوال از فصل اول کتاب حسابان (1) فایل قابل ویرایش مجموعه 200 نمونه سوال از فصل اول…

پاورپوینت دوره دوم مشروطه درس 6 تاریخ پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت دوره دوم مشروطه درس 6 تاریخ پایه یازدهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت دوره دوم مشروطه درس 6…

پاورپوینت مشروطه در دوره محمدعلی شاه درس 5 تاریخ پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت مشروطه در دوره محمدعلی شاه درس 5 تاریخ پایه یازدهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مشروطه در دوره…

پاورپوینت زمینه های نهضت مشروطه درس 3 تاریخ پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت زمینه های نهضت مشروطه درس 3 تاریخ پایه یازدهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت زمینه های نهضت مشروطه…

پاورپوینت آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزی نهضت مشروطه درس 4 تاریخ پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزی نهضت مشروطه درس 4 تاریخ پایه یازدهم فایل قابل ویرایش دانلود…

پاورپوینت دوران ناصرالدین شاه درس 2 تاریخ پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت دوران ناصرالدین شاه درس 2 تاریخ پایه یازدهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت دوران ناصرالدین شاه درس 2…

پاورپوینت حکومت قاجار از آقا محمد خان تا محمد شاه درس 1 تاریخ پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت حکومت قاجار از آقا محمد خان تا محمد شاه درس 1 تاریخ پایه یازدهم فایل قابل ویرایش دانلود…

پاورپوینت اشغال ایران توسط متفقین و آثار آن درس 11 تاریخ پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت اشغال ایران توسط متفقین و آثار آن درس 11 تاریخ پایه یازدهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت اشغال…

پاورپوینت رضاخان، تثبیت قدرت درس 8 تاریخ پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت رضاخان، تثبیت قدرت درس 8 تاریخ پایه یازدهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت رضاخان، تثبیت قدرت درس 8…

پاورپوینت کودتای 1299 اهمیت ایران بر انگلیس درس 7 تاریخ پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت کودتای 1299 اهمیت ایران بر انگلیس درس 7 تاریخ پایه یازدهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت کودتای 1299…

پاورپوینت جنگ تحمیلی رژیم بعثی حاکم بر عراق علیه ایران درس 24 تاریخ یازدهم

دانلود پاورپوینت جنگ تحمیلی رژیم بعثی حاکم بر عراق علیه ایران درس 24 تاریخ یازدهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت اولین دوره ریاست جمهوری درس 23 تاریخ پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت اولین دوره ریاست جمهوری درس 23 تاریخ پایه یازدهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت اولین دوره ریاست جمهوری…

پاورپوینت دولت موقت مهندس مهدی بازرگان درس 22 تاریخ پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت دولت موقت مهندس مهدی بازرگان درس 22 تاریخ پایه یازدهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت دولت موقت مهندس…

پاورپوینت پیروزی انقلاب اسلامی درس 21 تاریخ پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت پیروزی انقلاب اسلامی درس 21 تاریخ پایه یازدهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت پیروزی انقلاب اسلامی درس 21…

پاورپوینت ايران در مسیر انقلاب اسلامی درس 20 تاریخ پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت ايران در مسیر انقلاب اسلامی درس 20 تاریخ پایه یازدهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ايران در مسیر…

پاورپوینت قیام 15 خرداد درس 18 تاریخ پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت قیام 15 خرداد درس 18 تاریخ پایه یازدهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت قیام 15 خرداد درس 18…

پاورپوینت پيدايش نهضت روحانیت و اوج بیداری اسلامی درس 17 تاریخ یازدهم

دانلود پاورپوینت پيدايش نهضت روحانیت و اوج بیداری اسلامی درس 17 تاریخ یازدهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت پيدايش نهضت…

پاورپوینت ربع قرن سیطره آمریکا بر ایران درس 15 تاریخ پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت ربع قرن سیطره آمریکا بر ایران درس 15 تاریخ پایه یازدهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ربع قرن…

پاورپوینت نهضت ملی شدن صنعت نفت درس 12 تاریخ پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت نهضت ملی شدن صنعت نفت درس 12 تاریخ پایه یازدهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت نهضت ملی شدن…

پاورپوینت تنوع زیستی تابلوی زیبای آفرینش درس 6 انسان و محیط زیست یازدهم

دانلود پاورپوینت تنوع زیستی تابلوی زیبای آفرینش درس 6 انسان و محیط زیست یازدهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تنوع…

پاورپوینت هوا نفس زندگی درس 3 انسان و محیط زیست یازدهم

دانلود پاورپوینت هوا نفس زندگی درس 3 انسان و محیط زیست یازدهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت هوا نفس زندگی…

پاورپوینت خاک بستر زندگی درس 2 انسان و محیط زیست یازدهم

دانلود پاورپوینت خاک بستر زندگی درس 2 انسان و محیط زیست یازدهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت خاک بستر زندگی…

پاورپوینت آب سرچشمه زندگی درس 1 انسان و محیط زیست یازدهم

دانلود پاورپوینت آب سرچشمه زندگی درس 1 انسان و محیط زیست یازدهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت آب سرچشمه زندگی…

پاورپوینت دروازه بانی خبر درس 11 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم

دانلود پاورپوینت دروازه بانی خبر درس 11 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت دروازه…

پاورپوینت محیط زیست بستر گردشگری مسئولانه درس 7 انسان و محیط زیست یازدهم

دانلود پاورپوینت محیط زیست بستر گردشگری مسئولانه درس 7 انسان و محیط زیست یازدهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت محیط…

آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی- آزمون 11 تا 15

آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی- آزمون 11 تا 15 فایل قابل ویرایش آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی- آزمون 11 تا…

مجموعه 200 نمونه سوال از فصل اول کتاب حسابان (1)

مجموعه 200 نمونه سوال از فصل اول کتاب حسابان (1) فایل قابل ویرایش مجموعه 200 نمونه سوال از فصل اول…