گام به گام کتاب (facts and figures)

دانلود گام به گام کتاب (facts and figures)

فایل قابل ویرایش گام به گام کتاب (facts and figures) , ورد گام به گام کتاب (facts and figures)

      دانلود گام به گام کتاب (facts and figures),دانلود گام به گام کتاب,دانلود گام به گام کتاب زبان انگلیسی,دانلود گام به گام کتاب زبان انگلیسی دانشگاه,دانلود گام به گام کتاب زبان انگلیسی دانشگاه (facts and figures),دانلود گام به گام کتاب زبان انگلیسی

توضیحات مختصر در مورد گام به گام کتاب (facts and figures)

گام به گام کتاب (facts and figures)

گام-به-گام-کتاب-facts-and-figures-

مشخصات :

این فایل pdf در 166 صفحه می باشد.

اهداف کلی :

فصل 1: حیوانات

فصل 2: چگونه؟ چرا؟

فصل 3: گیاهان

فصل 4: موسیقی

فصل 5: کار و فراغت

فصل 6: مردم جالب دنیا

فصل 7: کاوش و ماجراجویی

دانلود فایل

 

گام به گام کتاب (facts and figures)

Author: mp3-sound.ir