گام به گام کاردانش کتاب (حسابداری تکمیلی)

دانلود گام به گام کاردانش کتاب (حسابداری تکمیلی)

فایل قابل ویرایش گام به گام کاردانش کتاب (حسابداری تکمیلی) , ورد گام به گام کاردانش کتاب (حسابداری تکمیلی)

      دانلود گام به گام کاردانش کتاب (حسابداری تکمیلی),دانلود گام به گام کاردانش (حسابداری تکمیلی),دانلود گام به گام (حسابداری تکمیلی),دانلود (حسابداری تکمیلی),دانلود حسابداری تکمیلی کارودانش,دانلود حسابداری تکمیلی هنرستان,دانلود حسابداری تکمیلی

توضیحات مختصر در مورد گام به گام کاردانش کتاب (حسابداری تکمیلی)

گام به گام کاردانش کتاب (حسابداری تکمیلی)

گام-به-گام-کاردانش-کتاب-حسابداری-تکمیلی-

مشخصات :

zip درای 2 pdf ودر 142 صفحه می باشد.

اهداف کلی :

توانایی تشخیص و کاربرد مفاهیم نظری حسابداری

– توانایی انجام عملیات مربوط به مطالبات

– توانایی انجام عملیات مربوط به سفارشات و پیش پرداختها

– توانایی انجام عملیات مربوط به موجودیها

– توانایی انجام عملیات مربوط به دارایی های ثابت مشهود

– توانایی انجام عملیات مربوط به دارایی های ثابت نامشهود

– توانایی انجام عملیات مربوط به سایر دارایی ها

– توانایی تشخیص مفاهیم سرمایه گذاری

– توانایی انجام عملیات مربوط به بدهی ها و تعهدات

– توانایی تهیه و تنظیم صورتهای مالی

– توانایی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و تهیه نسبتهای مالی

دانلود فایل

 

گام به گام کاردانش کتاب (حسابداری تکمیلی)

Author: mp3-sound.ir