کتاب فیزیک حالت جامد چارلز کیتل فارسی

دانلود کتاب فیزیک حالت جامد چارلز کیتل فارسی

فایل قابل ویرایش کتاب فیزیک حالت جامد چارلز کیتل فارسی , ورد کتاب فیزیک حالت جامد چارلز کیتل فارسی


کتاب فیزیک حالت جامد چارلز کیتل فارسی

کتاب فیزیک حالت جامد چارلز کیتل فارسی

کتاب-فیزیک-حالت-جامد-چارلز-کیتل-فارسیحالت جامد یکی از گسترده‌ترین شاخه‌های فیزیک است. این شاخه دربارهٔ چگونگی
تشکیل مواد با در نظر گرفتن تمام جزییات حاکم بر طرز قرار گرفتن اتم‌ها
بحث می‌کند. خواص فیزیکی هرگونه جسم فیزیکی (فلز یا غیر فلز)، مورد بحث این
شاخه است.

فهرست مطالب:
فصل1: ساختاری بلوری
فصل2: پراش موج و شبکه وارون
فصل3: بستگی بلور و پابتهای کشتسانی
فصل4: فونونها ارتعاشات بلوری
فصل5: فونونها (2) ویژگیهای گرمایی
فصل6: گاز فرمی الکترون آزاد
فصل7: نوارهای انرژی
فصل8: بلورهای نیمه رسانا
فصل9: سطوحی فرمی و فلزات
فصل10: ابر رسانایی
فصل11: دیامغناطیس و پارامغناطیس
فصل12: فرومغناطیس و پادفرومغناطیس
فصل13: تشدید مغناطیسی

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد کتاب فیزیک حالت جامد چارلز کیتل فارسی

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود کتاب فیزیک حالت جامد چارلز کیتل فارسی , سایت کتاب فیزیک حالت جامد چارلز کیتل فارسی , خرید کتاب فیزیک حالت جامد چارلز کیتل فارسی , دانلود رایگان کتاب فیزیک حالت جامد چارلز کیتل فارسی , فایل کتاب فیزیک حالت جامد چارلز کیتل فارسی

Author: mp3-sound.ir