دسته: کتاب فارسی

کتاب افت فشار اصطکاکی در خطوط لوله انتقال گاز

کتاب افت فشار اصطکاکی در خطوط لوله انتقال گاز فایل قابل ویرایش کتاب افت فشار اصطکاکی در خطوط لوله انتقال…

خلاصه کتاب رهبری ارزشهای انسانی

خلاصه کتاب رهبری ارزشهای انسانی فایل قابل ویرایش خلاصه کتاب رهبری ارزشهای انسانی , ورد خلاصه کتاب رهبری ارزشهای انسانی…

خلاصه کتاب کارآفرینی تالیف دکتر محمود احمدپور داریانی، محمود عزیزی

خلاصه کتاب کارآفرینی تالیف دکتر محمود احمدپور داریانی، محمود عزیزی فایل قابل ویرایش خلاصه کتاب کارآفرینی تالیف دکتر محمود احمدپور…