کتاب انقلاب اسلامی ایران جمعی از نویسندگان

دانلود کتاب انقلاب اسلامی ایران جمعی از نویسندگان

فایل قابل ویرایش کتاب انقلاب اسلامی ایران جمعی از نویسندگان , ورد کتاب انقلاب اسلامی ایران جمعی از نویسندگان


کتاب انقلاب اسلامی ایران جمعی از نویسندگان

کتاب انقلاب اسلامی ایران جمعی از نویسندگان

کتاب-انقلاب-اسلامی-ایران-جمعی-از-نویسندگان

از سری درس های عمومی دانشگاه
برای همه رشته ها در سطح کارشناسی درس انقلاب اسلامی می باشد که در بسیاری
از موارد در این درس کتاب انقلاب اسلامی ایران نوشته جمعی از نویسندگان
برای تدریس پیشنهاد می شود. این کتاب توسط تعدادی از کارشناسان تاریخ نوشته
شده است و مرکز برنامه ریز و تدریس متون درسی به همراه نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه ها در تدوین آن نقش داشته اند. گذراندن این کتاب و
درس انقلاب اسلامی از جمله کتاب هایی است که برای اکثر دانشجویان تقریبا
الزامی می باشد.

این کتاب شامل دوازده فصل می باشد که به شرح زیر است:

 • فصل یکم: مفاهیم و مباحث نظری
 • فصل دوم: زمینه تاریخی قیام تنباکو و مشروطه
 • فصل سوم: دولت استبدادی شبه مدرن و به قدرت رسیدن رضاخان
 • فصل چهارم: سلطنت محمدرضا پهلوی
 • فصل پنجم: تحلیلی بر ساختار دولت پهلوی دوم
 • فصل ششم: مخالفان دولت پهلوی
 • فصل هفتم: زندگی و اندیشه امام خمینی (ره)
 • فصل هشتم: تحولات عصر جمهوری اسلامی
 • فصل نهم: بازتاب انقلاب اسلامی ایران
 • فصل دهم: نگاهی به کارنامه نظام جمهوری اسلامی
 • فصل یازدهم: مقایسه انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها
 • فصل دوازدهم: مسائل و چالش های بعد از انقلاب
دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد کتاب انقلاب اسلامی ایران جمعی از نویسندگان

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود کتاب انقلاب اسلامی ایران جمعی از نویسندگان , سایت کتاب انقلاب اسلامی ایران جمعی از نویسندگان , خرید کتاب انقلاب اسلامی ایران جمعی از نویسندگان , دانلود رایگان کتاب انقلاب اسلامی ایران جمعی از نویسندگان , فایل کتاب انقلاب اسلامی ایران جمعی از نویسندگان

Author: mp3-sound.ir