کتاب آمار ریاضی جان فروند ترجمه عمیدی

دانلود کتاب آمار ریاضی جان فروند ترجمه عمیدی

فایل قابل ویرایش کتاب آمار ریاضی جان فروند ترجمه عمیدی , ورد کتاب آمار ریاضی جان فروند ترجمه عمیدی

      کتاب آمار ریاضی جان فروند ترجمه عمیدی,دانلود کتاب آمار ریاضی جان فروند ترجمه عمیدی,دانلود کتاب آمار ریاضی,دانلود کتاب آمار,دانلود کتاب آمار ریاضی,کتاب آمار ریاضی,کتاب آمار,آمار ریاضی,آمار ریاضی جان فروند ترجمه عمیدی,دانلود آمار ریاضی جان فرو

توضیحات مختصر در مورد کتاب آمار ریاضی جان فروند ترجمه عمیدی

کتاب آمار ریاضی جان فروند ترجمه عمیدی

کتاب-آمار-ریاضی-جان-فروند-ترجمه-عمیدی

مشخصات:

این فایل zip شامل فایل pdf کتاب در 804 صفحه به همراه حل المسائل  تهیه شده است. 

توضیحات:

این کتاب مناسب دانشجویانی است که می‌خواهند با کمترین تعداد واحدهای درسی و تنها بر مبنای درسی در حسابان با مفاهیم اصلی احتمال و آمار آشنا شوند و کاربردهای گسترده و عمیق علم آمار را تقریباً در همة شاخه‌های دانش بشری ملاحظه کنند.

فهرست فصل ها:

فصل 1: مقدمه

فصل 2: احتمال

فصل 3: توزیع های احتمال و چگالی های احتمال

فصل 4: امید ریاضی

فصل 5: توزیع های احتمال خاص

فصل 6: چگالی های احتمال خاص

فصل 7: تابع های متغیرهای تصادفی

فصل 8: توزیع های نمونه گیری

فصل 9: نظریۀ تصمیم

فصل 10: برآورد نقطه ای

فصل 11: برآورد بازه ای

فصل 12: آزمون فرض: نظریه

فصل 13: آزمون فرض مربوط به میانگین ها، واریانس ها، و نسبت ها

فصل 14: رگرسیون و همبستگی

فصل 15: طرح و تحلیل آزمایش ها

فصل 16: آزمون های ناپارامتری

دانلود فایل

 

کتاب آمار ریاضی جان فروند ترجمه عمیدی

Author: mp3-sound.ir