دسته: کارورزی و کارنمای دانشگاه فرهنگیان

پاورپوینت گزارش کارورزی 4 با رویکرد درس پژوهی علوم درس برای جشن آماده شویم

دانلود پاورپوینت گزارش کارورزی 4 با رویکرد درس پژوهی علوم درس برای جشن آماده شویم فایل قابل ویرایش پاورپوینت گزارش…

دانلود گزارش کارورزی 4 دبیری شیمی

دانلود دانلود گزارش کارورزی 4 دبیری شیمی فایل قابل ویرایش دانلود گزارش کارورزی 4 دبیری شیمی , ورد دانلود گزارش…

گزارش کارورزی 4 رشته علوم تربیتی (پیش دبستان و دبستان)

دانلود گزارش کارورزی 4 رشته علوم تربیتی (پیش دبستان و دبستان) فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 4 رشته علوم تربیتی…

گزارش کارورزی 5 و 6 مسئله یابی و توصیف ساعت تدریس معلم

دانلود گزارش کارورزی 5 و 6 مسئله یابی و توصیف ساعت تدریس معلم فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 5 و…

گزارش کارورزی 4 رشته دبیری راهنمایی و مشاوره

دانلود گزارش کارورزی 4 رشته دبیری راهنمایی و مشاوره فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 4 رشته دبیری راهنمایی و مشاوره…

دانلود کارورزی 5 و 6 مسئله یابی و توصیف ساعت تدریس معلم

دانلود دانلود کارورزی 5 و 6 مسئله یابی و توصیف ساعت تدریس معلم فایل قابل ویرایش دانلود کارورزی 5 و…

دانلود گزارش کارورزی 4

دانلود دانلود گزارش کارورزی 4 فایل قابل ویرایش دانلود گزارش کارورزی 4 , ورد دانلود گزارش کارورزی 4 برای دانلود…

نمونه گزارش کارورزی 4 (درس پژوهی)

دانلود نمونه گزارش کارورزی 4 (درس پژوهی) فایل قابل ویرایش نمونه گزارش کارورزی 4 (درس پژوهی) , ورد نمونه گزارش…

گزارش کارورزی 4 كاربرگ شماره 3 ویژه «خودارزیابی» کارورز دبیری شیمی

دانلود گزارش کارورزی 4 كاربرگ شماره 3 ویژه «خودارزیابی» کارورز دبیری شیمی فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 4 كاربرگ شماره…

پاورپوینت گزارش کارورزی 1 تا 4

دانلود پاورپوینت گزارش کارورزی 1 تا 4 فایل قابل ویرایش پاورپوینت گزارش کارورزی 1 تا 4 , ورد پاورپوینت گزارش…

گزارش کارورزی 4 درس پژوهی

دانلود گزارش کارورزی 4 درس پژوهی فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 4 درس پژوهی , ورد گزارش کارورزی 4 درس…

گزارش کارورزی 1 تا 4

دانلود گزارش کارورزی 1 تا 4 فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 1 تا 4 , ورد گزارش کارورزی 1 تا…

گزارش کارورزی 4 ارتقای بهداشت روانی

دانلود گزارش کارورزی 4 ارتقای بهداشت روانی فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 4 ارتقای بهداشت روانی , ورد گزارش کارورزی…

گزارش کارورزی 4 (درس پژوهی)

دانلود گزارش کارورزی 4 (درس پژوهی) فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 4 (درس پژوهی) , ورد گزارش کارورزی 4 (درس…

گزارش کارورزی 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 فرمهای مشاوره

دانلود گزارش کارورزی 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 فرمهای مشاوره فایل قابل ویرایش گزارش…

گزارش کارورزی 4 رشته دبیری الهیات و معارف اسلامی

دانلود گزارش کارورزی 4 رشته دبیری الهیات و معارف اسلامی فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 4 رشته دبیری الهیات و…

گزارش کارورزی 4 رشته دبیری زیست شناسی

دانلود گزارش کارورزی 4 رشته دبیری زیست شناسی فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 4 رشته دبیری زیست شناسی , ورد…

گزارش نهایی کارورزی 4 علوم تربیتی درس پژوهی فارسی چهارم دبستان

دانلود گزارش نهایی کارورزی 4 علوم تربیتی درس پژوهی فارسی چهارم دبستان فایل قابل ویرایش گزارش نهایی کارورزی 4 علوم…

دانلود پاورپوینت کارورزی 4 با محوریت درس پژوهی

دانلود دانلود پاورپوینت کارورزی 4 با محوریت درس پژوهی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت کارورزی 4 با محوریت درس پژوهی…

گزارش نهایی کارورزی 4 طراحی واحد یادگیری در چرخه درس پژوهی (آب و هوای سالم)

دانلود گزارش نهایی کارورزی 4 طراحی واحد یادگیری در چرخه درس پژوهی (آب و هوای سالم) فایل قابل ویرایش گزارش…

دانلود گزارش کارورزی چهارم

دانلود دانلود گزارش کارورزی چهارم فایل قابل ویرایش دانلود گزارش کارورزی چهارم , ورد دانلود گزارش کارورزی چهارم برای دانلود…

گزارش کارورزی 4 رشته دبیری ریاضی درس ریاضی هشتم (فصل هشت)

دانلود گزارش کارورزی 4 رشته دبیری ریاضی درس ریاضی هشتم (فصل هشت) فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 4 رشته دبیری…

دانلود بسته آموزشی کارورزی ترم 7

دانلود دانلود بسته آموزشی کارورزی ترم 7 فایل قابل ویرایش دانلود بسته آموزشی کارورزی ترم 7 , ورد دانلود بسته…

گزارش کارورزی 4 رشته راهنمایی و مشاوره (استرس)

دانلود گزارش کارورزی 4 رشته راهنمایی و مشاوره (استرس) فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 4 رشته راهنمایی و مشاوره (استرس)…

دانلود گزارش کارورزی 3 و 4 مسئله یابی

دانلود دانلود گزارش کارورزی 3 و 4 مسئله یابی فایل قابل ویرایش دانلود گزارش کارورزی 3 و 4 مسئله یابی…

گزارش نهایی کارورزی 2 و 3 و 4

دانلود گزارش نهایی کارورزی 2 و 3 و 4 فایل قابل ویرایش گزارش نهایی کارورزی 2 و 3 و 4…

گزارش کارورزی 3 فرم الف و ج ( نگارش گزارش روزانه و چهار چوب تهیه طرح آموزشی )

دانلود گزارش کارورزی 3 فرم الف و ج ( نگارش گزارش روزانه و چهار چوب تهیه طرح آموزشی ) فایل…

دانلود گزارش کارورزی 3 دبیر زیست

دانلود دانلود گزارش کارورزی 3 دبیر زیست فایل قابل ویرایش دانلود گزارش کارورزی 3 دبیر زیست , ورد دانلود گزارش…

گزارش کارورزی 3 فرم های خام الف-ب-ج

دانلود گزارش کارورزی 3 فرم های خام الف-ب-ج فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 3 فرم های خام الف-ب-ج , ورد…

دانلود کارورزی 3 فرم الف کودکان کم توان ذهنی جلسه اول

دانلود دانلود کارورزی 3 فرم الف کودکان کم توان ذهنی جلسه اول فایل قابل ویرایش دانلود کارورزی 3 فرم الف…

گزارش کارورزی 3 رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی

دانلود گزارش کارورزی 3 رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 3 رشته آموزش زبان و…

دانلود کارورزی 3 فرم الف کودکان کم توان ذهنی جلسه دوم

دانلود دانلود کارورزی 3 فرم الف کودکان کم توان ذهنی جلسه دوم فایل قابل ویرایش دانلود کارورزی 3 فرم الف…

گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی

دانلود گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی , ورد گزارش کارورزی 3 کنش…

گزارش کارورزی 3 کارشناسی پیوسته علوم تربیتی

دانلود گزارش کارورزی 3 کارشناسی پیوسته علوم تربیتی فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 3 کارشناسی پیوسته علوم تربیتی , ورد…

دانلود کارورزی 3 فرم الف کودکان کم توان ذهنی جلسه سوم

دانلود دانلود کارورزی 3 فرم الف کودکان کم توان ذهنی جلسه سوم فایل قابل ویرایش دانلود کارورزی 3 فرم الف…

گزارش کارورزی 3 رشته علوم تربیتی

دانلود گزارش کارورزی 3 رشته علوم تربیتی فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 3 رشته علوم تربیتی , ورد گزارش کارورزی…

دانلود کارورزی 3 فرم الف کودکان کم توان ذهنی جلسه چهارم

دانلود دانلود کارورزی 3 فرم الف کودکان کم توان ذهنی جلسه چهارم فایل قابل ویرایش دانلود کارورزی 3 فرم الف…

گزارش کارورزی 3 دبیری فیزیک

دانلود گزارش کارورزی 3 دبیری فیزیک فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 3 دبیری فیزیک , ورد گزارش کارورزی 3 دبیری…

دانلود کارورزی 3 تربیت بدنی

دانلود دانلود کارورزی 3 تربیت بدنی فایل قابل ویرایش دانلود کارورزی 3 تربیت بدنی , ورد دانلود کارورزی 3 تربیت…

گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی فردی 2 رشته کارشناسی پیوسته دبیری فیزیک

دانلود گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی فردی 2 رشته کارشناسی پیوسته دبیری فیزیک فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 3 کنش…

گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی فردی دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانلود گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی فردی دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 3 کنش…

دانلود گزارش روایی کارورزی 3 رشته مشاوره

دانلود دانلود گزارش روایی کارورزی 3 رشته مشاوره فایل قابل ویرایش دانلود گزارش روایی کارورزی 3 رشته مشاوره , ورد…

گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی فردی 3 رشته کارشناسی پیوسته دبیری فیزیک

دانلود گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی فردی 3 رشته کارشناسی پیوسته دبیری فیزیک فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 3 کنش…

گزارش کارورزی 3 و 4 مسئله یابی

دانلود گزارش کارورزی 3 و 4 مسئله یابی فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 3 و 4 مسئله یابی , ورد…

گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی با موضوع استرس

دانلود گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی با موضوع استرس فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی با موضوع استرس…

گزارش کارورزی 3 و 4

دانلود گزارش کارورزی 3 و 4 فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 3 و 4 , ورد گزارش کارورزی 3 و…

گزارش کامل کارورزی 3

دانلود گزارش کامل کارورزی 3 فایل قابل ویرایش گزارش کامل کارورزی 3 , ورد گزارش کامل کارورزی 3 برای دانلود…

گزارش کارورزی 3 طرح آموزشی درس فارسی پنجم

دانلود گزارش کارورزی 3 طرح آموزشی درس فارسی پنجم فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 3 طرح آموزشی درس فارسی پنجم…

گزارش کارورزی 3 (طراحی آموزشی و کنش پژوهی) دبیری الهیات و معارف اسلام

دانلود گزارش کارورزی 3 (طراحی آموزشی و کنش پژوهی) دبیری الهیات و معارف اسلام فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 3…

گزارش کارورزی 3 رشته دبیری شیمی

دانلود گزارش کارورزی 3 رشته دبیری شیمی فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 3 رشته دبیری شیمی , ورد گزارش کارورزی…

گزارش روایی کارورزی 3

دانلود گزارش روایی کارورزی 3 فایل قابل ویرایش گزارش روایی کارورزی 3 , ورد گزارش روایی کارورزی 3 برای دانلود…

گزارش کارورزی 4 شیمی

دانلود گزارش کارورزی 4 شیمی فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 4 شیمی , ورد گزارش کارورزی 4 شیمی برای دانلود…

گزارش کارورزی 3 فرم الف – 4 جلسه

دانلود گزارش کارورزی 3 فرم الف – 4 جلسه فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 3 فرم الف – 4 جلسه…

گزارش کارورزی 3 تربیت بدنی

دانلود گزارش کارورزی 3 تربیت بدنی فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 3 تربیت بدنی , ورد گزارش کارورزی 3 تربیت…

فایل ورد گزارش کارورزی 4 درس پژوهی

دانلود فایل ورد گزارش کارورزی 4 درس پژوهی فایل قابل ویرایش فایل ورد گزارش کارورزی 4 درس پژوهی , ورد…

گزارش کارورزی 1 تا 3 دبیری فیزیک

دانلود گزارش کارورزی 1 تا 3 دبیری فیزیک فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 1 تا 3 دبیری فیزیک , ورد…

گزارش کارورزی 3 فرم ج درس از گذشته تا آینده (نگهداری مواد غذایی) علوم پایه سوم ابتدایی

دانلود گزارش کارورزی 3 فرم ج درس از گذشته تا آینده (نگهداری مواد غذایی) علوم پایه سوم ابتدایی فایل قابل…

گزارش کارورزی 3 علوم تربیتی

دانلود گزارش کارورزی 3 علوم تربیتی فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 3 علوم تربیتی , ورد گزارش کارورزی 3 علوم…

دانلود فایل گزارش کارورزی 4

دانلود دانلود فایل گزارش کارورزی 4 فایل قابل ویرایش دانلود فایل گزارش کارورزی 4 , ورد دانلود فایل گزارش کارورزی…

گزارش کارورزی 3 فرم ب هدیه های آسمانی

دانلود گزارش کارورزی 3 فرم ب هدیه های آسمانی فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی 3 فرم ب هدیه های آسمانی…