کاربرگ های پوشه کار

دانلود کاربرگ های پوشه کار

فایل قابل ویرایش کاربرگ های پوشه کار , ورد کاربرگ های پوشه کار

      #پوشه کار #کاربرگ پوشه کار #پایه اول#پایه دوم ابتدایی#پایه سوم ابتدایی #پایه چهارم ابتدایی #پنجم ابتدایی #ششم ابتدایی #توصیفی

توضیحات مختصر در مورد کاربرگ های پوشه کار

کاربرگ های پوشه کار

کاربرگ-های-پوشه-کارپوشه کار چه مزایایی دارد ؟

ارایه بهترین کارها (فرآورده­ ها)

مجموعه ­ای از بهترین کارهای انجام شده یا فرآورده­ های نهایی یادگیرنـده

که سـنجش فراگیر بر اساس آن توانایی­ها انجام می­گیرد. مانند کارپوشه هنر، نوشتن،ریاضی.

نشان دادن رشد تحصیلی یادگیرنده (فرآیندها)

برای نشان دادن رشد تحصیلی و پیشرفت یادگیری دانش­ آموز مورد استفاده قرار می­گیرد.

و تنها بر تولید نهایی تاکید نمی­کند.

مـدارک مربـوط به پیشرفت دانش ­آموز

مرحله به مرحله درپوشه کار او گذاشته می­شود تا بـرای هدایت یادگـیری و تفکر جدید مورد استفاده قرار گیرد.

مانند پیش نویس اولیه یک انشا، مراحل تفکر، چگونگی بازبینی و اصلاح آن.

دانلود فایل

 

کاربرگ های پوشه کار

Author: mp3-sound.ir