دسته: ژنتیک

کتاب دانلود مقاله : Long-term treatment with deferiprone enhances left ventricular ejection functi

دانلود کتاب دانلود مقاله : Long-term treatment with deferiprone enhances left ventricular ejection functi فایل قابل ویرایش کتاب دانلود مقاله…

دانلود مقاله : A review on estimation of stochastic differential equations for pharmacokinetic pha

دانلود دانلود مقاله : A review on estimation of stochastic differential equations for pharmacokinetic pha فایل قابل ویرایش دانلود مقاله…

پاورپوینت سرطان(ژنتیک)

ppt سرطان(ژنتیک) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت سرطان(ژنتیک) , ورد دانلود پاورپوینت سرطان(ژنتیک) برای ppt سرطان(ژنتیک) اینجا کلیک کنید  …

قالب پاورپوینت حرفه ای ژنتیک

قالب دانلود پاورپوینت حرفه ای ژنتیک فایل قابل ویرایش قالب دانلود پاورپوینت حرفه ای ژنتیک , ورد قالب دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت رگ زایی در سرطان (آنژیوژنز)

دانلود پاورپوینت رگ زایی در سرطان (آنژیوژنز) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت رگ زایی در سرطان (آنژیوژنز) , ورد دانلود…

پاورپوینت بیماری ویلسون

دانلود پاورپوینت بیماری ویلسون فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بیماری ویلسون , ورد دانلود پاورپوینت بیماری ویلسون جهت ppt بیماری…

معلولیت ذهنی

معلولیت ذهنی فایل قابل ویرایش معلولیت ذهنی , ورد معلولیت ذهنی جهت دانلود معلولیت ذهنی اینجا کلیک کنید معلولیت ذهنی…

پاورپوینت (اسلاید) Genetics of Cancer

دانلود پاورپوینت (اسلاید) Genetics of Cancer فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) Genetics of Cancer , ورد دانلود پاورپوینت (اسلاید)…

پاورپوینت بیوتکنولوژی (Biotechnology)

دانلود پاورپوینت بیوتکنولوژی (Biotechnology) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بیوتکنولوژی (Biotechnology) , ورد دانلود پاورپوینت بیوتکنولوژی (Biotechnology) جهت ppt بیوتکنولوژی…

پاورپوینت (اسلاید) Riboswitch

دانلود پاورپوینت (اسلاید) Riboswitch فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) Riboswitch , ورد دانلود پاورپوینت (اسلاید) Riboswitch جهت ppt (اسلاید)…

پاورپوینت تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها

دانلود پاورپوینت تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها ,…

پاورپوینت فناوری نمایش فاژی

دانلود پاورپوینت فناوری نمایش فاژی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فناوری نمایش فاژی , ورد دانلود پاورپوینت فناوری نمایش فاژی…

پاورپوینت (اسلاید) کاریوتایپ

دانلود پاورپوینت (اسلاید) کاریوتایپ فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) کاریوتایپ , ورد دانلود پاورپوینت (اسلاید) کاریوتایپ جهت ppt (اسلاید)…

بی ثباتی کروموزوم (Chromosome Instability)

بی ثباتی کروموزوم (Chromosome Instability) فایل قابل ویرایش بی ثباتی کروموزوم (Chromosome Instability) , ورد بی ثباتی کروموزوم (Chromosome Instability)…

پاورپوینت ژنومیک (Genomics)

دانلود پاورپوینت ژنومیک (Genomics) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ژنومیک (Genomics) , ورد دانلود پاورپوینت ژنومیک (Genomics) جهت ppt ژنومیک…

پاورپوینت تاخوردگی پروتئین ها در داخل بدن و شرایط آزمایشگاهی

دانلود پاورپوینت تاخوردگی پروتئین ها در داخل بدن و شرایط آزمایشگاهی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تاخوردگی پروتئین ها در…

پاورپوینت ساختار مولکولی دی ان ای (DNA)

دانلود پاورپوینت ساختار مولکولی دی ان ای (DNA) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ساختار مولکولی دی ان ای (DNA) ,…

پاورپوینت سلول های بنیادی پرتوان القایی از تولید تا کاربرد (IPS)

دانلود پاورپوینت سلول های بنیادی پرتوان القایی از تولید تا کاربرد (IPS) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت سلول های بنیادی…

گزارش یک مورد سندرم بک ویت – ویدمن

گزارش یک مورد سندرم بک ویت – ویدمن فایل قابل ویرایش گزارش یک مورد سندرم بک ویت – ویدمن ,…

مقاله ترجمه شده توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها

مقاله ترجمه شده توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها فایل قابل ویرایش مقاله…

مقایسه های سیستماتیک تفکیک DNA ارگانیسمهای اصلاح شده ژنتیکی و تصفیه توسط نانوذرات مغناطیسی با کارکرد

مقایسه های سیستماتیک تفکیک DNA ارگانیسمهای اصلاح شده ژنتیکی و تصفیه توسط نانوذرات مغناطیسی با کارکرد فایل قابل ویرایش مقایسه…

مقاله ترجمه شده تایپینگ توالی چندمکانی پاتوژن

مقاله ترجمه شده تایپینگ توالی چندمکانی پاتوژن فایل قابل ویرایش مقاله ترجمه شده تایپینگ توالی چندمکانی پاتوژن , ورد مقاله…

مقاله ترجمه شده بیان متمایز ژن های باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در مراحل تشکیل کلنی و تهاجمی

مقاله ترجمه شده بیان متمایز ژن های باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در مراحل تشکیل کلنی و تهاجمی فایل قابل ویرایش مقاله…

پاورپوینت (اسلاید) رتروترانسپوزان ها و کاربرد آنها

دانلود پاورپوینت (اسلاید) رتروترانسپوزان ها و کاربرد آنها فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) رتروترانسپوزان ها و کاربرد آنها ,…

پاورپوینت اثر ژن HER2 و مسیر NF-KB درایجاد سرطان پستان (انگلیسی)

دانلود پاورپوینت اثر ژن HER2 و مسیر NF-KB درایجاد سرطان پستان (انگلیسی) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت اثر ژن HER2…

دانلود پاورپوینت شبیه سازی کامل انسان

دانلود پاورپوینت شبیه سازی کامل انسان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت شبیه سازی کامل انسان , ورد دانلود پاورپوینت شبیه…

دانلود پاورپوینت شبیه سازی

دانلود پاورپوینت شبیه سازی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت شبیه سازی , ورد دانلود پاورپوینت شبیه سازی جهت ppt شبیه…

دانلود پاورپوینت آنزیم تلومراز و نقش آن در فرایند پیری

دانلود پاورپوینت آنزیم تلومراز و نقش آن در فرایند پیری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت آنزیم تلومراز و نقش آن…

دانلود پاورپوینت روش های ژنتیکی درمان بیماری

دانلود پاورپوینت روش های ژنتیکی درمان بیماری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت روش های ژنتیکی درمان بیماری , ورد دانلود…

دانلود پاورپوینت Genetic Disorders Screening به زبان فارسی

دانلود پاورپوینت Genetic Disorders Screening به زبان فارسی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت Genetic Disorders Screening به زبان فارسی ,…

دانلود پاورپوینت ترانسپوزون ها

دانلود پاورپوینت ترانسپوزون ها فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ترانسپوزون ها , ورد دانلود پاورپوینت ترانسپوزون ها جهت ppt ترانسپوزون…

دانلود پاورپوینت ترانسپوزون ها

دانلود پاورپوینت ترانسپوزون ها فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ترانسپوزون ها , ورد دانلود پاورپوینت ترانسپوزون ها جهت ppt ترانسپوزون…

پاورپوینت انگشت نگاری ژنتیکی ( به همراه یک فیلم زبان اصلی)

دانلود پاورپوینت انگشت نگاری ژنتیکی ( به همراه یک فیلم زبان اصلی) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت انگشت نگاری ژنتیکی…

پاورپوينت معلوليت(از دوران جنيني)

پاورپوينت معلوليت(از دوران جنيني) فایل قابل ویرایش پاورپوينت معلوليت(از دوران جنيني) , ورد پاورپوينت معلوليت(از دوران جنيني) جهت دانلود پاورپوينت…

قالب پاورپوینت حرفه ای ژنتیک

قالب دانلود پاورپوینت حرفه ای ژنتیک فایل قابل ویرایش قالب دانلود پاورپوینت حرفه ای ژنتیک , ورد قالب دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت رگ زایی در سرطان (آنژیوژنز)

دانلود پاورپوینت رگ زایی در سرطان (آنژیوژنز) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت رگ زایی در سرطان (آنژیوژنز) , ورد دانلود…

پاورپوینت بیماری ویلسون

دانلود پاورپوینت بیماری ویلسون فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بیماری ویلسون , ورد دانلود پاورپوینت بیماری ویلسون جهت ppt بیماری…

معلولیت ذهنی

معلولیت ذهنی فایل قابل ویرایش معلولیت ذهنی , ورد معلولیت ذهنی جهت دانلود معلولیت ذهنی اینجا کلیک کنید معلولیت ذهنی…

پاورپوینت (اسلاید) Riboswitch

دانلود پاورپوینت (اسلاید) Riboswitch فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) Riboswitch , ورد دانلود پاورپوینت (اسلاید) Riboswitch جهت ppt (اسلاید)…

پاورپوینت تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها

دانلود پاورپوینت تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها ,…

پاورپوینت فناوری نمایش فاژی

دانلود پاورپوینت فناوری نمایش فاژی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فناوری نمایش فاژی , ورد دانلود پاورپوینت فناوری نمایش فاژی…

پاورپوینت (اسلاید) کاریوتایپ

دانلود پاورپوینت (اسلاید) کاریوتایپ فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) کاریوتایپ , ورد دانلود پاورپوینت (اسلاید) کاریوتایپ جهت ppt (اسلاید)…

بی ثباتی کروموزوم (Chromosome Instability)

بی ثباتی کروموزوم (Chromosome Instability) فایل قابل ویرایش بی ثباتی کروموزوم (Chromosome Instability) , ورد بی ثباتی کروموزوم (Chromosome Instability)…

پاورپوینت ژنومیک (Genomics)

دانلود پاورپوینت ژنومیک (Genomics) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ژنومیک (Genomics) , ورد دانلود پاورپوینت ژنومیک (Genomics) جهت ppt ژنومیک…

پاورپوینت (اسلاید) Genetics of Cancer

دانلود پاورپوینت (اسلاید) Genetics of Cancer فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) Genetics of Cancer , ورد دانلود پاورپوینت (اسلاید)…

پاورپوینت بیوتکنولوژی (Biotechnology)

دانلود پاورپوینت بیوتکنولوژی (Biotechnology) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بیوتکنولوژی (Biotechnology) , ورد دانلود پاورپوینت بیوتکنولوژی (Biotechnology) جهت ppt بیوتکنولوژی…

پاورپوینت تاخوردگی پروتئین ها در داخل بدن و شرایط آزمایشگاهی

دانلود پاورپوینت تاخوردگی پروتئین ها در داخل بدن و شرایط آزمایشگاهی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تاخوردگی پروتئین ها در…

پاورپوینت ساختار مولکولی دی ان ای (DNA)

دانلود پاورپوینت ساختار مولکولی دی ان ای (DNA) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ساختار مولکولی دی ان ای (DNA) ,…

گزارش یک مورد سندرم بک ویت – ویدمن

گزارش یک مورد سندرم بک ویت – ویدمن فایل قابل ویرایش گزارش یک مورد سندرم بک ویت – ویدمن ,…

پاورپوینت سلول های بنیادی پرتوان القایی از تولید تا کاربرد (IPS)

دانلود پاورپوینت سلول های بنیادی پرتوان القایی از تولید تا کاربرد (IPS) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت سلول های بنیادی…

مقاله ترجمه شده توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها

مقاله ترجمه شده توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها فایل قابل ویرایش مقاله…

مقایسه های سیستماتیک تفکیک DNA ارگانیسمهای اصلاح شده ژنتیکی و تصفیه توسط نانوذرات مغناطیسی با کارکرد

مقایسه های سیستماتیک تفکیک DNA ارگانیسمهای اصلاح شده ژنتیکی و تصفیه توسط نانوذرات مغناطیسی با کارکرد فایل قابل ویرایش مقایسه…

مقاله ترجمه شده تایپینگ توالی چندمکانی پاتوژن

مقاله ترجمه شده تایپینگ توالی چندمکانی پاتوژن فایل قابل ویرایش مقاله ترجمه شده تایپینگ توالی چندمکانی پاتوژن , ورد مقاله…

مقاله ترجمه شده بیان متمایز ژن های باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در مراحل تشکیل کلنی و تهاجمی

مقاله ترجمه شده بیان متمایز ژن های باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در مراحل تشکیل کلنی و تهاجمی فایل قابل ویرایش مقاله…

پاورپوینت (اسلاید) رتروترانسپوزان ها و کاربرد آنها

دانلود پاورپوینت (اسلاید) رتروترانسپوزان ها و کاربرد آنها فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) رتروترانسپوزان ها و کاربرد آنها ,…

پاورپوینت اثر ژن HER2 و مسیر NF-KB درایجاد سرطان پستان (انگلیسی)

دانلود پاورپوینت اثر ژن HER2 و مسیر NF-KB درایجاد سرطان پستان (انگلیسی) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت اثر ژن HER2…

پاورپوینت فاکتورهای همانند سازی و DNA پلیمرازها در پروکاریوت و یوکاریوت

دانلود پاورپوینت فاکتورهای همانند سازی و DNA پلیمرازها در پروکاریوت و یوکاریوت فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فاکتورهای همانند سازی…

کنترل بیوژیکی کپک سفید کاهو با استفاده از سیانو باکتریها

کنترل بیوژیکی کپک سفید کاهو با استفاده از سیانو باکتریها فایل قابل ویرایش کنترل بیوژیکی کپک سفید کاهو با استفاده…

روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی

روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی فایل قابل ویرایش روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی , ورد روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی…

پاورپوینت موتاسیون

دانلود پاورپوینت موتاسیون فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت موتاسیون , ورد دانلود پاورپوینت موتاسیون جهت ppt موتاسیون اینجا کلیک کنید…