دسته: پیراپزشکی

پاورپوینت فرم شرح حال بیمار

دانلود پاورپوینت فرم شرح حال بیمار فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فرم شرح حال بیمار , ورد دانلود پاورپوینت فرم…

پاورپوینت فرم دستورات پزشک

دانلود پاورپوینت فرم دستورات پزشک فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فرم دستورات پزشک , ورد دانلود پاورپوینت فرم دستورات پزشک…

پاورپوینت سیستم عصبی

دانلود پاورپوینت سیستم عصبی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت سیستم عصبی , ورد دانلود پاورپوینت سیستم عصبی جهت ppt سیستم…

پاورپوینت افزایش فشارخون (انگلیسی)

دانلود پاورپوینت افزایش فشارخون (انگلیسی) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت افزایش فشارخون (انگلیسی) , ورد دانلود پاورپوینت افزایش فشارخون (انگلیسی)…

پاورپوینت مکتب نگرش سیستمی

دانلود پاورپوینت مکتب نگرش سیستمی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مکتب نگرش سیستمی , ورد دانلود پاورپوینت مکتب نگرش سیستمی…

سیستم اطلاعات بیمارستان

سیستم اطلاعات بیمارستان فایل قابل ویرایش سیستم اطلاعات بیمارستان , ورد سیستم اطلاعات بیمارستان جهت دانلود سیستم اطلاعات بیمارستان اینجا…

انواع بررسی کیفیت اطلاعات مراقبت بهداشتی

انواع بررسی کیفیت اطلاعات مراقبت بهداشتی فایل قابل ویرایش انواع بررسی کیفیت اطلاعات مراقبت بهداشتی , ورد انواع بررسی کیفیت…

پاورپوینت واقعیت مجازی و کاربرد آن در علوم پزشکی

دانلود پاورپوینت واقعیت مجازی و کاربرد آن در علوم پزشکی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت واقعیت مجازی و کاربرد آن…

پاورپوینت واقعیت افزوده و بیمارستان مجازی

دانلود پاورپوینت واقعیت افزوده و بیمارستان مجازی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت واقعیت افزوده و بیمارستان مجازی , ورد دانلود…

پاورپوینت سیستم اطلاعات پرستاری (NIS)

دانلود پاورپوینت سیستم اطلاعات پرستاری (NIS) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت سیستم اطلاعات پرستاری (NIS) , ورد دانلود پاورپوینت سیستم…

پاورپوینت سیستم اطلاعات (برنامه های کاربردی) مدیریتی

دانلود پاورپوینت سیستم اطلاعات (برنامه های کاربردی) مدیریتی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت سیستم اطلاعات (برنامه های کاربردی) مدیریتی ,…

فرم شرح حال معاینات بدنی

فرم شرح حال معاینات بدنی فایل قابل ویرایش فرم شرح حال معاینات بدنی , ورد فرم شرح حال معاینات بدنی…

پاورپوینت ویژگی کیفیت داده

دانلود پاورپوینت ویژگی کیفیت داده فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ویژگی کیفیت داده , ورد دانلود پاورپوینت ویژگی کیفیت داده…

خطاهای داده ای

خطاهای داده ای فایل قابل ویرایش خطاهای داده ای , ورد خطاهای داده ای جهت دانلود خطاهای داده ای اینجا…

سیستم اطلاعات بالینی

سیستم اطلاعات بالینی فایل قابل ویرایش سیستم اطلاعات بالینی , ورد سیستم اطلاعات بالینی جهت دانلود سیستم اطلاعات بالینی اینجا…

انفورماتیک و سلامت کودکان

انفورماتیک و سلامت کودکان فایل قابل ویرایش انفورماتیک و سلامت کودکان , ورد انفورماتیک و سلامت کودکان جهت دانلود انفورماتیک…

عملکرد مبتی بر شواهد برای مدیریت اطلاعات سلامت چه معنایی دارد

عملکرد مبتی بر شواهد برای مدیریت اطلاعات سلامت چه معنایی دارد فایل قابل ویرایش عملکرد مبتی بر شواهد برای مدیریت…

مدیریت و برنامه ریزی خدمات بهداشتی درمانی

مدیریت و برنامه ریزی خدمات بهداشتی درمانی فایل قابل ویرایش مدیریت و برنامه ریزی خدمات بهداشتی درمانی , ورد مدیریت…

پاورپوینت معرفی سیستم های پشتیبانی از تصمیم در پزشکی (CDSS)

دانلود پاورپوینت معرفی سیستم های پشتیبانی از تصمیم در پزشکی (CDSS) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت معرفی سیستم های پشتیبانی…

پاورپوینت آشنایی با کارکرد بیمه در نظام سلامت

دانلود پاورپوینت آشنایی با کارکرد بیمه در نظام سلامت فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت آشنایی با کارکرد بیمه در نظام…

پاورپوینت معرفی سیستم اطلاعات جراحی (SIS)

دانلود پاورپوینت معرفی سیستم اطلاعات جراحی (SIS) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت معرفی سیستم اطلاعات جراحی (SIS) , ورد دانلود…

پاورپوینت معرفی سازمان بین المللی استاندارد(ISO) در حوزه رشته HIT

دانلود پاورپوینت معرفی سازمان بین المللی استاندارد(ISO) در حوزه رشته HIT فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت معرفی سازمان بین المللی…

پاورپوینت (اسلاید) انفورماتیک و نوزادان

دانلود پاورپوینت (اسلاید) انفورماتیک و نوزادان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) انفورماتیک و نوزادان , ورد دانلود پاورپوینت (اسلاید)…

پاورپوینت (اسلاید) عوامل تحکیم خانواده

دانلود پاورپوینت (اسلاید) عوامل تحکیم خانواده فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) عوامل تحکیم خانواده , ورد دانلود پاورپوینت (اسلاید)…

پاورپوینت (اسلاید) میکروسکوپ هم کانون

دانلود پاورپوینت (اسلاید) میکروسکوپ هم کانون فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) میکروسکوپ هم کانون , ورد دانلود پاورپوینت (اسلاید)…

گزارش کار سم شناسی (HPLC)

گزارش کار سم شناسی (HPLC) فایل قابل ویرایش گزارش کار سم شناسی (HPLC) , ورد گزارش کار سم شناسی (HPLC)…

نقش میکروبیوم ها در سیستم ایمنی

نقش میکروبیوم ها در سیستم ایمنی فایل قابل ویرایش نقش میکروبیوم ها در سیستم ایمنی , ورد نقش میکروبیوم ها…

روشهای نوین تشخیص بیماری تب مالت

روشهای نوین تشخیص بیماری تب مالت فایل قابل ویرایش روشهای نوین تشخیص بیماری تب مالت , ورد روشهای نوین تشخیص…

پاورپوینت (اسلاید) روشهای نوین تشخیص بیماری سیفلیس

دانلود پاورپوینت (اسلاید) روشهای نوین تشخیص بیماری سیفلیس فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) روشهای نوین تشخیص بیماری سیفلیس ,…

نقش دام های نوتروفیلی (NETOSISI) در لوپوس اریتماتوز منتشر و آرتریت روماتوئید

نقش دام های نوتروفیلی (NETOSISI) در لوپوس اریتماتوز منتشر و آرتریت روماتوئید فایل قابل ویرایش نقش دام های نوتروفیلی (NETOSISI)…

روشهای نوین تشخیص بیماری مولتیپل اسکلروزیس

روشهای نوین تشخیص بیماری مولتیپل اسکلروزیس فایل قابل ویرایش روشهای نوین تشخیص بیماری مولتیپل اسکلروزیس , ورد روشهای نوین تشخیص…

پاورپوینت درباره فرم درخواست مشاوره

دانلود پاورپوینت درباره فرم درخواست مشاوره فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درباره فرم درخواست مشاوره , ورد دانلود پاورپوینت درباره…

کریسپرها (creisprs ): تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله‌دارِ منظمِ خوشه‌ای

کریسپرها (creisprs ): تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله‌دارِ منظمِ خوشه‌ای فایل قابل ویرایش کریسپرها (creisprs ): تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله‌دارِ منظمِ…

غربالگری نوزادان برای بیماری های نقص ایمنی مرکب شدید (SCID) با استفاده ازسنجش TREC و KREC (Neonata

غربالگری نوزادان برای بیماری های نقص ایمنی مرکب شدید (SCID) با استفاده ازسنجش TREC و KREC (Neonata فایل قابل ویرایش…

Function and Mechanisms of Autophagy in CNS Trauma

Function and Mechanisms of Autophagy in CNS Trauma فایل قابل ویرایش Function and Mechanisms of Autophagy in CNS Trauma ,…

پاورپوینت (اسلاید) T-Cell Therapy in solid tumor

دانلود پاورپوینت (اسلاید) T-Cell Therapy in solid tumor فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) T-Cell Therapy in solid tumor ,…

Immunomodulatory Functions of Probiotics

Immunomodulatory Functions of Probiotics فایل قابل ویرایش Immunomodulatory Functions of Probiotics , ورد Immunomodulatory Functions of Probiotics جهت دانلود Immunomodulatory…

پاورپوینت رادیوتراپی کل مغز (Whole Brain)

دانلود پاورپوینت رادیوتراپی کل مغز (Whole Brain) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت رادیوتراپی کل مغز (Whole Brain) , ورد دانلود…

پاورپوینت اپونیم ها و تاریخچه بیماری

دانلود پاورپوینت اپونیم ها و تاریخچه بیماری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت اپونیم ها و تاریخچه بیماری , ورد دانلود…

نقش هورمون های استروئیدی جنسی زنانه در برخی مسیرهای پیام رسانی سیتوکین ها بعد از آسیب تروماتیک مغزی

نقش هورمون های استروئیدی جنسی زنانه در برخی مسیرهای پیام رسانی سیتوکین ها بعد از آسیب تروماتیک مغزی فایل قابل…

آشنایی با تست پوستی توبرکولین یا تست پوستی مانتو PPD

آشنایی با تست پوستی توبرکولین یا تست پوستی مانتو PPD فایل قابل ویرایش آشنایی با تست پوستی توبرکولین یا تست…

پاورپوینت (اسلاید) استخراج DNA

دانلود پاورپوینت (اسلاید) استخراج DNA فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) استخراج DNA , ورد دانلود پاورپوینت (اسلاید) استخراج DNA…

پاورپوینت تست تشخیص حاملگی به روش سرولوژی

دانلود پاورپوینت تست تشخیص حاملگی به روش سرولوژی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تست تشخیص حاملگی به روش سرولوژی ,…

پاورپوینت ایمونولوژی عملی (سرولوژی)

دانلود پاورپوینت ایمونولوژی عملی (سرولوژی) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ایمونولوژی عملی (سرولوژی) , ورد دانلود پاورپوینت ایمونولوژی عملی (سرولوژی)…

پاورپوینت Lateral-Flow immunochromatographic Assays or LFiA

دانلود پاورپوینت Lateral-Flow immunochromatographic Assays or LFiA فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت Lateral-Flow immunochromatographic Assays or LFiA , ورد دانلود…

ایمونوپاتولوژی بیماری ام اس (MS)

ایمونوپاتولوژی بیماری ام اس (MS) فایل قابل ویرایش ایمونوپاتولوژی بیماری ام اس (MS) , ورد ایمونوپاتولوژی بیماری ام اس (MS)…

پاورپوینت (اسلاید) ایمونوهماتولوژی و تعیین گروه خونی

دانلود پاورپوینت (اسلاید) ایمونوهماتولوژی و تعیین گروه خونی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) ایمونوهماتولوژی و تعیین گروه خونی ,…

پاورپوینت (اسلاید) آنتی بادی ها، انواع و ساختمان آنها

دانلود پاورپوینت (اسلاید) آنتی بادی ها، انواع و ساختمان آنها فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) آنتی بادی ها، انواع…

تحقیق تعیین میزان کموکاین های سلول‌هایCCL20 وCCL22 در سرم بیماران مبتلا به MS

تحقیق تعیین میزان کموکاین های سلول‌هایCCL20 وCCL22 در سرم بیماران مبتلا به MS فایل قابل ویرایش تحقیق تعیین میزان کموکاین…

پاورپوینت ایمونوکروماتوگرافی (سنجش هاپتن ها)

دانلود پاورپوینت ایمونوکروماتوگرافی (سنجش هاپتن ها) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ایمونوکروماتوگرافی (سنجش هاپتن ها) , ورد دانلود پاورپوینت ایمونوکروماتوگرافی…

پاورپوینت آپتامرها (Aptamers)

دانلود پاورپوینت آپتامرها (Aptamers) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت آپتامرها (Aptamers) , ورد دانلود پاورپوینت آپتامرها (Aptamers) جهت ppt آپتامرها…

پاورپوینت (اسلاید) سی تی اسکن مغزی

دانلود پاورپوینت (اسلاید) سی تی اسکن مغزی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) سی تی اسکن مغزی , ورد دانلود…

پاورپوینت سیستم عصبی

دانلود پاورپوینت سیستم عصبی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت سیستم عصبی , ورد دانلود پاورپوینت سیستم عصبی جهت ppt سیستم…

پاورپوینت فرم شرح حال بیمار

دانلود پاورپوینت فرم شرح حال بیمار فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فرم شرح حال بیمار , ورد دانلود پاورپوینت فرم…

پاورپوینت فرم دستورات پزشک

دانلود پاورپوینت فرم دستورات پزشک فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فرم دستورات پزشک , ورد دانلود پاورپوینت فرم دستورات پزشک…

پاورپوینت افزایش فشارخون (انگلیسی)

دانلود پاورپوینت افزایش فشارخون (انگلیسی) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت افزایش فشارخون (انگلیسی) , ورد دانلود پاورپوینت افزایش فشارخون (انگلیسی)…

سیستم اطلاعات بیمارستان

سیستم اطلاعات بیمارستان فایل قابل ویرایش سیستم اطلاعات بیمارستان , ورد سیستم اطلاعات بیمارستان جهت دانلود سیستم اطلاعات بیمارستان اینجا…

انواع بررسی کیفیت اطلاعات مراقبت بهداشتی

انواع بررسی کیفیت اطلاعات مراقبت بهداشتی فایل قابل ویرایش انواع بررسی کیفیت اطلاعات مراقبت بهداشتی , ورد انواع بررسی کیفیت…

پاورپوینت مکتب نگرش سیستمی

دانلود پاورپوینت مکتب نگرش سیستمی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مکتب نگرش سیستمی , ورد دانلود پاورپوینت مکتب نگرش سیستمی…

پاورپوینت واقعیت مجازی و کاربرد آن در علوم پزشکی

دانلود پاورپوینت واقعیت مجازی و کاربرد آن در علوم پزشکی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت واقعیت مجازی و کاربرد آن…