دسته: پکیج های درمانی روانشناسی

پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری برای افسردگی

پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری برای افسردگی فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری برای افسردگی , ورد پکیج…

پکیج (پروتکل) زوج درمانی دلبستگی- روایتی

پکیج (پروتکل) زوج درمانی دلبستگی- روایتی فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) زوج درمانی دلبستگی- روایتی , ورد پکیج (پروتکل) زوج…

پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری CBT برای اختلالات جنسی

پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری CBT برای اختلالات جنسی فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری CBT برای اختلالات…

پروتکل (برنامه) هنردرمانی با رویکرد نقاشی برای کودکان اتیسم

پروتکل (برنامه) هنردرمانی با رویکرد نقاشی برای کودکان اتیسم فایل قابل ویرایش پروتکل (برنامه) هنردرمانی با رویکرد نقاشی برای کودکان…

پکیج (پروتکل) گروهی سایکودرام (روان نمایشگری)

پکیج (پروتکل) گروهی سایکودرام (روان نمایشگری) فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) گروهی سایکودرام (روان نمایشگری) , ورد پکیج (پروتکل) گروهی…

پروتکل (پکیج) درمانی خاطره پردازی ساختارمند گروهی

پروتکل (پکیج) درمانی خاطره پردازی ساختارمند گروهی فایل قابل ویرایش پروتکل (پکیج) درمانی خاطره پردازی ساختارمند گروهی , ورد پروتکل…

پکیج (پروتکل) آموزش ابراز وجود (جرات ورزی) به شیوه ایفای نقش

پکیج (پروتکل) آموزش ابراز وجود (جرات ورزی) به شیوه ایفای نقش فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) آموزش ابراز وجود (جرات…

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی راب زتل (2015)

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی راب زتل (2015) فایل قابل ویرایش پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش…

پکیج (پروتکل) آموزش راهبردهای شناختی یادگیری

پکیج (پروتکل) آموزش راهبردهای شناختی یادگیری فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) آموزش راهبردهای شناختی یادگیری , ورد پکیج (پروتکل) آموزش…

پروتکل (پکیج) درمان گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای اریک برن

پروتکل (پکیج) درمان گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای اریک برن فایل قابل ویرایش پروتکل (پکیج) درمان گروهی مبتنی…

پکیج (پروتکل) درمان بازسازی شناختی تمثیلی

پکیج (پروتکل) درمان بازسازی شناختی تمثیلی فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) درمان بازسازی شناختی تمثیلی , ورد پکیج (پروتکل) درمان…

پکیج (پروتکل) زوج درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی

پکیج (پروتکل) زوج درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) زوج درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی ,…

پکیج (پروتکل) درمان بازسازی شناختی معنایی

پکیج (پروتکل) درمان بازسازی شناختی معنایی فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) درمان بازسازی شناختی معنایی , ورد پکیج (پروتکل) درمان…

پکیج (پروتکل) آموزش مهارت مطالعه

پکیج (پروتکل) آموزش مهارت مطالعه فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) آموزش مهارت مطالعه , ورد پکیج (پروتکل) آموزش مهارت مطالعه…

پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری بازسازی شناختی (ایمنی سازی در مقابل استرس)

پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری بازسازی شناختی (ایمنی سازی در مقابل استرس) فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری…

پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب اجتماعی (فوبی اجتماعی)

پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب اجتماعی (فوبی اجتماعی) فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری برای…

پکیج (پروتکل) ایماگوتراپی (تصویر سازی ارتباطی) الگویی برای بازگشت به دوران رمانتیک اولیه ازدواج

پکیج (پروتکل) ایماگوتراپی (تصویر سازی ارتباطی) الگویی برای بازگشت به دوران رمانتیک اولیه ازدواج فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) ایماگوتراپی…

پکیج (پروتکل) آموزش تفکر انتقادی

پکیج (پروتکل) آموزش تفکر انتقادی فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) آموزش تفکر انتقادی , ورد پکیج (پروتکل) آموزش تفکر انتقادی…

پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری آموزش مهارت های جنسی

پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری آموزش مهارت های جنسی فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری آموزش مهارت های…

پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب فراگیر (منتشر)

پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب فراگیر (منتشر) فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری برای اختلال…

پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری برای اختلال وحشت زدگی (پانیک)

پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری برای اختلال وحشت زدگی (پانیک) فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری برای اختلال…

پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری برای اختلال وسواس فکری عملی (OCD)

پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری برای اختلال وسواس فکری عملی (OCD) فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری برای…

پروتکل درمان شناختی رفتاری اختلال استرس پس از سانحه (قربانیان تجاوز جنسی، کودک آزاری و …)

پروتکل درمان شناختی رفتاری اختلال استرس پس از سانحه (قربانیان تجاوز جنسی، کودک آزاری و …) فایل قابل ویرایش پروتکل…

پروتکل درمان شناختی-رفتاری هیپوکاندریا یا خود بیمار انگاری (نگرانی بیهوده درباره سلامت خود)

پروتکل درمان شناختی-رفتاری هیپوکاندریا یا خود بیمار انگاری (نگرانی بیهوده درباره سلامت خود) فایل قابل ویرایش پروتکل درمان شناختی-رفتاری هیپوکاندریا…

پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری اختلال بیش فعالی کاستی توجه ADHD

پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری اختلال بیش فعالی کاستی توجه ADHD فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) درمان شناختی رفتاری اختلال…

پکیج (پروتکل) خانواده درمانی به شیوه شناختی رفتاری

پکیج (پروتکل) خانواده درمانی به شیوه شناختی رفتاری فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) خانواده درمانی به شیوه شناختی رفتاری ,…

پکیج (پروتکل) آرامسازی عضلانی پیشرونده

پکیج (پروتکل) آرامسازی عضلانی پیشرونده فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) آرامسازی عضلانی پیشرونده , ورد پکیج (پروتکل) آرامسازی عضلانی پیشرونده…

پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان

پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان فایل قابل ویرایش پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان , ورد پروتکل (پکیج) آموزش…

پکیج (پروتکل) مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری

پکیج (پروتکل) مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری ,…

پکیج (پروتکل) درمان شناختی-رفتاری برای معتادین (سو مصرف مواد)

پکیج (پروتکل) درمان شناختی-رفتاری برای معتادین (سو مصرف مواد) فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) درمان شناختی-رفتاری برای معتادین (سو مصرف…

پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی)

پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی) فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش…

پکیج (پروتکل) درمانی آموزشی مثبت اندیشی

پکیج (پروتکل) درمانی آموزشی مثبت اندیشی فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) درمانی آموزشی مثبت اندیشی , ورد پکیج (پروتکل) درمانی…

پکیج (پروتکل) درمان شناختی-رفتاری (CBT)

پکیج (پروتکل) درمان شناختی-رفتاری (CBT) فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) درمان شناختی-رفتاری (CBT) , ورد پکیج (پروتکل) درمان شناختی-رفتاری (CBT)…

پکیج (پروتکل) مدیریت خشم

پکیج (پروتکل) مدیریت خشم فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) مدیریت خشم , ورد پکیج (پروتکل) مدیریت خشم پکیج (پروتکل) مدیریت…

پکیج (پروتکل) درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی فریش 2006

پکیج (پروتکل) درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی فریش 2006 فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی فریش…

پکیج (پروتکل) درمانی آموزشی مهارت های زندگی

پکیج (پروتکل) درمانی آموزشی مهارت های زندگی فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) درمانی آموزشی مهارت های زندگی , ورد پکیج…

پکیج (پروتکل) آموزش بهداشت روانی بلوغ

پکیج (پروتکل) آموزش بهداشت روانی بلوغ فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) آموزش بهداشت روانی بلوغ , ورد پکیج (پروتکل) آموزش…

پکیج آموزشی درمانی مراقبه و ریلکسیشن

پکیج آموزشی درمانی مراقبه و ریلکسیشن فایل قابل ویرایش پکیج آموزشی درمانی مراقبه و ریلکسیشن , ورد پکیج آموزشی درمانی…

پکیج (پروتکل) مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری تیپ شخصیتی الف (A)

پکیج (پروتکل) مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری تیپ شخصیتی الف (A) فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) مدیریت استرس…

مبانی نظری کسب معنا یا معنادرمانی (LOGOTHERAPY)

مبانی نظری کسب معنا یا معنادرمانی (LOGOTHERAPY) فایل قابل ویرایش مبانی نظری کسب معنا یا معنادرمانی (LOGOTHERAPY) , ورد مبانی…

پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی نمایش های عروسکی

پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی نمایش های عروسکی فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی نمایش های عروسکی , ورد پکیج…

پکیج (پروتکل) فرزند پروری مثبت

پکیج (پروتکل) فرزند پروری مثبت فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) فرزند پروری مثبت , ورد پکیج (پروتکل) فرزند پروری مثبت…

پروتکل درمان شناختی رفتاری برای اختلال بدشکلی بدن

پروتکل درمان شناختی رفتاری برای اختلال بدشکلی بدن فایل قابل ویرایش پروتکل درمان شناختی رفتاری برای اختلال بدشکلی بدن ,…

پروتکل درمان کودکان مبتلا به کمال‌گرایی (گیر ذهنی به کامل بودن)

پروتکل درمان کودکان مبتلا به کمال‌گرایی (گیر ذهنی به کامل بودن) فایل قابل ویرایش پروتکل درمان کودکان مبتلا به کمال‌گرایی…

پروتکل درمان شناختی رفتاری اختلالات تغذیه ای به صورت راهنما محور بر اساس CBT-E

پروتکل درمان شناختی رفتاری اختلالات تغذیه ای به صورت راهنما محور بر اساس CBT-E فایل قابل ویرایش پروتکل درمان شناختی…

پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی تمایز یافتگی (براساس تئوری سیستمی بوئن)

پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی تمایز یافتگی (براساس تئوری سیستمی بوئن) فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی تمایز یافتگی (براساس…

پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی بخشش (ورثینگتون 2001)

پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی بخشش (ورثینگتون 2001) فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی بخشش (ورثینگتون 2001) , ورد پکیج…

پکیج (پروتکل) زوج درمانی هیجان مدار (EFT)

پکیج (پروتکل) زوج درمانی هیجان مدار (EFT) فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) زوج درمانی هیجان مدار (EFT) , ورد پکیج…

پکیج (پروتکل) گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی

پکیج (پروتکل) گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی ,…

پکیج (پروتکل) شناخت درمانی گروهی

پکیج (پروتکل) شناخت درمانی گروهی فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) شناخت درمانی گروهی , ورد پکیج (پروتکل) شناخت درمانی گروهی…

پکیج (پروتکل) طرحواره درمانی

پکیج (پروتکل) طرحواره درمانی فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) طرحواره درمانی , ورد پکیج (پروتکل) طرحواره درمانی پکیج (پروتکل) طرحواره…

پکیج (پروتکل) معنا درمانی گروهی

پکیج (پروتکل) معنا درمانی گروهی فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) معنا درمانی گروهی , ورد پکیج (پروتکل) معنا درمانی گروهی…

پکیج (پروتکل) روان نمایشگری (سایکو درام)

پکیج (پروتکل) روان نمایشگری (سایکو درام) فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) روان نمایشگری (سایکو درام) , ورد پکیج (پروتکل) روان…

پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی مهارت های ارتباطی

پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی مهارت های ارتباطی فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی مهارت های ارتباطی , ورد پکیج…

پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی تاب آوری

پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی تاب آوری فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی تاب آوری , ورد پکیج (پروتکل) آموزشی…

پکیج (پروتکل) درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

پکیج (پروتکل) درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) درمان مبتنی بر پذیرش و…

پکیج (پروتکل) درمانی مدل ماتریس (درمان شیشه)

پکیج (پروتکل) درمانی مدل ماتریس (درمان شیشه) فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) درمانی مدل ماتریس (درمان شیشه) , ورد پکیج…

پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی وسواس کودکان با رویکرد ACT

پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی وسواس کودکان با رویکرد ACT فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی وسواس کودکان با رویکرد…

پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی هوش هیجانی

پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی هوش هیجانی فایل قابل ویرایش پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی هوش هیجانی , ورد پکیج (پروتکل) آموزشی…