پرسشنامه اعتماد به نفس آیزنک قابل استفاده برای تحقیقات روانشناسی و تربیتی

امتیاز post

دانلود پرسشنامه اعتماد به نفس آیزنک قابل استفاده برای تحقیقات روانشناسی و تربیتی

فایل قابل ویرایش پرسشنامه اعتماد به نفس آیزنک قابل استفاده برای تحقیقات روانشناسی و تربیتی , ورد پرسشنامه اعتماد به نفس آیزنک قابل استفاده برای تحقیقات روانشناسی و تربیتی


پرسشنامه اعتماد به نفس آیزنک قابل استفاده برای تحقیقات روانشناسی و تربیتی

پرسشنامه اعتماد به نفس آیزنک قابل استفاده برای تحقیقات روانشناسی و تربیتی

پرسشنامه-اعتماد-به-نفس-آیزنک-قابل-استفاده-برای-تحقیقات-روانشناسی-و-تربیتیفایل ورد
برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات تک تک سوالات را با هم جمع نمائید. این امتیاز دامنه ای از ۰ تا ۳۰ خواهد داشت. نمرات بالاتر نشان دهنده عزت نفس بالاتر شخص پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس.
تفسیر نتایج
بر اساس جدول زیر می توان به راحتی امتیاز شخص پاسخ دهنده را تفسیر نمود:
امتیاز نتیجه
در مورد سوالات شماره ۳، ۴، ۶، ۷، ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹ ۲۰، ۲۱، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ گزینه خیر ۱ امتیاز و گزینه بلی ۰ امتیاز

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد پرسشنامه اعتماد به نفس آیزنک قابل استفاده برای تحقیقات روانشناسی و تربیتی

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود پرسشنامه اعتماد به نفس آیزنک قابل استفاده برای تحقیقات روانشناسی و تربیتی , سایت پرسشنامه اعتماد به نفس آیزنک قابل استفاده برای تحقیقات روانشناسی و تربیتی , خرید پرسشنامه اعتماد به نفس آیزنک قابل استفاده برای تحقیقات روانشناسی و تربیتی , دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد به نفس آیزنک قابل استفاده برای تحقیقات روانشناسی و تربیتی , فایل پرسشنامه اعتماد به نفس آیزنک قابل استفاده برای تحقیقات روانشناسی و تربیتی