دسته: پرسشنامه

پرسشنامه بازارهای ارگانیک سوزان پادل و همکاران

پرسشنامه بازارهای ارگانیک سوزان پادل و همکاران فایل قابل ویرایش پرسشنامه بازارهای ارگانیک سوزان پادل و همکاران , ورد پرسشنامه…

پرسشنامه اولویت بندی مولفه های کیفیتی سامانه ها کمارک 1990

پرسشنامه اولویت بندی مولفه های کیفیتی سامانه ها کمارک 1990 فایل قابل ویرایش پرسشنامه اولویت بندی مولفه های کیفیتی سامانه…

پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا (ASEX) – فرم زنان

پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا (ASEX) – فرم زنان فایل قابل ویرایش پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا (ASEX) – فرم زنان ,…

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی فایل قابل ویرایش پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی , ورد پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی…

پرسشنامه استاندارد مقابله مذهبی پارگامنت

پرسشنامه استاندارد مقابله مذهبی پارگامنت فایل قابل ویرایش پرسشنامه استاندارد مقابله مذهبی پارگامنت , ورد پرسشنامه استاندارد مقابله مذهبی پارگامنت…

پرسشنامه ارزشهای حرفه ای (الیزور، بورگ، هانتوو بک، 1991)

پرسشنامه ارزشهای حرفه ای (الیزور، بورگ، هانتوو بک، 1991) فایل قابل ویرایش پرسشنامه ارزشهای حرفه ای (الیزور، بورگ، هانتوو بک،…

پرسشنامه بهبود تیم

پرسشنامه بهبود تیم فایل قابل ویرایش پرسشنامه بهبود تیم , ورد پرسشنامه بهبود تیم پرسشنامه بهبود تیم  جهت دانلود پرسشنامه بهبود…

پرسشنامه آشوب و شغل مدیران

پرسشنامه آشوب و شغل مدیران فایل قابل ویرایش پرسشنامه آشوب و شغل مدیران , ورد پرسشنامه آشوب و شغل مدیران…

پرسشنامه سازگاری شغلی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ (1984)

پرسشنامه سازگاری شغلی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ (1984) فایل قابل ویرایش پرسشنامه سازگاری شغلی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ (1984) , ورد پرسشنامه…

پرسش نامه ارزیابی اثربخشی سیستم های اطلاعاتی

پرسش نامه ارزیابی اثربخشی سیستم های اطلاعاتی فایل قابل ویرایش پرسش نامه ارزیابی اثربخشی سیستم های اطلاعاتی , ورد پرسش…

پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)

پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ) فایل قابل ویرایش پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری…

پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)

پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ) فایل قابل ویرایش پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری…

دانلود پرسشنامه سبک فرزند پروری

پرسشنامه سبک فرزند پروری فایل قابل ویرایش پرسشنامه سبک فرزند پروری , ورد پرسشنامه سبک فرزند پروری جهت دانلود پرسشنامه…

پرسشنامه فراشناخت MSQ-65

پرسشنامه فراشناخت MSQ-65 فایل قابل ویرایش پرسشنامه فراشناخت MSQ-65 , ورد پرسشنامه فراشناخت MSQ-65 جهت دانلود پرسشنامه فراشناخت MSQ-65 اینجا…

پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ)

پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ) فایل قابل ویرایش پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ) , ورد پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ)…

پرسشنامه ابراز وجود – گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود – گمبریل و ریچی فایل قابل ویرایش پرسشنامه ابراز وجود – گمبریل و ریچی , ورد پرسشنامه…

پرسشنامه نگرش به مد

پرسشنامه نگرش به مد فایل قابل ویرایش پرسشنامه نگرش به مد , ورد پرسشنامه نگرش به مد جهت دانلود پرسشنامه…

پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیتهای ورزشی PMQ

پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیتهای ورزشی PMQ فایل قابل ویرایش پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیتهای ورزشی PMQ , ورد پرسشنامه…

پرسشنامه هویت اجتماعی

پرسشنامه هویت اجتماعی فایل قابل ویرایش پرسشنامه هویت اجتماعی , ورد پرسشنامه هویت اجتماعی جهت دانلود پرسشنامه هویت اجتماعی اینجا…

پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند 160 سوالی

پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند 160 سوالی فایل قابل ویرایش پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند 160…

پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی

پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی فایل قابل ویرایش پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی , ورد پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی جهت دانلود پرسشنامه…

پرسشنامه سبکهای دفاعی DSQ

پرسشنامه سبکهای دفاعی DSQ فایل قابل ویرایش پرسشنامه سبکهای دفاعی DSQ , ورد پرسشنامه سبکهای دفاعی DSQ جهت دانلود پرسشنامه…

مقیاس پاسخهای نشخواری در افسردگی نولن هوکسما (RRS)

مقیاس پاسخهای نشخواری در افسردگی نولن هوکسما (RRS) فایل قابل ویرایش مقیاس پاسخهای نشخواری در افسردگی نولن هوکسما (RRS) ,…

پرسشنامه سرمایه روانشناختی مکگی

پرسشنامه سرمایه روانشناختی مکگی فایل قابل ویرایش پرسشنامه سرمایه روانشناختی مکگی , ورد پرسشنامه سرمایه روانشناختی مکگی جهت دانلود پرسشنامه…

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ فایل قابل ویرایش مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ , ورد مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ جهت دانلود مقیاس…

پرسشنامه شخصیت خودشیفته

پرسشنامه شخصیت خودشیفته فایل قابل ویرایش پرسشنامه شخصیت خودشیفته , ورد پرسشنامه شخصیت خودشیفته جهت دانلود پرسشنامه شخصیت خودشیفته اینجا…

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی فایل قابل ویرایش پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی , ورد پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی…

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R فایل قابل ویرایش پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R , ورد پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R…

پرسشنامه نگرش به صمیمیت

پرسشنامه نگرش به صمیمیت فایل قابل ویرایش پرسشنامه نگرش به صمیمیت , ورد پرسشنامه نگرش به صمیمیت جهت دانلود پرسشنامه…

پرسشنامه شفقت خود (فرم بلند)

پرسشنامه شفقت خود (فرم بلند) فایل قابل ویرایش پرسشنامه شفقت خود (فرم بلند) , ورد پرسشنامه شفقت خود (فرم بلند)…

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان فایل قابل ویرایش پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان , ورد پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان جهت دانلود پرسشنامه…

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت فایل قابل ویرایش پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت , ورد پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت جهت دانلود پرسشنامه…

پرسشنامه هوش اجتماعی

پرسشنامه هوش اجتماعی فایل قابل ویرایش پرسشنامه هوش اجتماعی , ورد پرسشنامه هوش اجتماعی جهت دانلود پرسشنامه هوش اجتماعی اینجا…

پرسشنامه فراشناخت MCQ-30

پرسشنامه فراشناخت MCQ-30 فایل قابل ویرایش پرسشنامه فراشناخت MCQ-30 , ورد پرسشنامه فراشناخت MCQ-30 جهت دانلود پرسشنامه فراشناخت MCQ-30 اینجا…

آزمون خودشکوفایی

آزمون خودشکوفایی فایل قابل ویرایش آزمون خودشکوفایی , ورد آزمون خودشکوفایی جهت دانلود آزمون خودشکوفایی اینجا کلیک کنید آزمون خودشکوفایی…

پرسشنامه کنترل فکر

پرسشنامه کنترل فکر فایل قابل ویرایش پرسشنامه کنترل فکر , ورد پرسشنامه کنترل فکر جهت دانلود پرسشنامه کنترل فکر اینجا…

پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران ام اس

پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران ام اس فایل قابل ویرایش پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران ام اس , ورد پرسشنامه…

پرسشنامه گذشت

پرسشنامه گذشت فایل قابل ویرایش پرسشنامه گذشت , ورد پرسشنامه گذشت جهت دانلود پرسشنامه گذشت اینجا کلیک کنید پرسشنامه گذشت…

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990 فایل قابل ویرایش پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990 , ورد پرسشنامه مهارت های…

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون فایل قابل ویرایش پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون , ورد پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون جهت دانلود پرسشنامه…

پرسشنامه شخصیتی رواننژندی KNPI

پرسشنامه شخصیتی رواننژندی KNPI فایل قابل ویرایش پرسشنامه شخصیتی رواننژندی KNPI , ورد پرسشنامه شخصیتی رواننژندی KNPI جهت دانلود پرسشنامه…

پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل

پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل فایل قابل ویرایش پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل , ورد پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل…

پرسشنامه شخصیتی گری- ویلسون

پرسشنامه شخصیتی گری- ویلسون فایل قابل ویرایش پرسشنامه شخصیتی گری- ویلسون , ورد پرسشنامه شخصیتی گری- ویلسون جهت دانلود پرسشنامه…

پرسشنامه شخصیتی آیسنک (فرم بزرگسالان)

پرسشنامه شخصیتی آیسنک (فرم بزرگسالان) فایل قابل ویرایش پرسشنامه شخصیتی آیسنک (فرم بزرگسالان) , ورد پرسشنامه شخصیتی آیسنک (فرم بزرگسالان)…

پرسشنامه شیوه های حل مسئله کسیدی و لانگ

پرسشنامه شیوه های حل مسئله کسیدی و لانگ فایل قابل ویرایش پرسشنامه شیوه های حل مسئله کسیدی و لانگ ,…

پرسشنامه شخصیتی آیسنک (فرم کودکان و نوجوانان)

پرسشنامه شخصیتی آیسنک (فرم کودکان و نوجوانان) فایل قابل ویرایش پرسشنامه شخصیتی آیسنک (فرم کودکان و نوجوانان) , ورد پرسشنامه…

پرسشنامه عملکرد شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی فایل قابل ویرایش پرسشنامه عملکرد شغلی , ورد پرسشنامه عملکرد شغلی جهت دانلود پرسشنامه عملکرد شغلی اینجا…

پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن

پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن فایل قابل ویرایش پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن , ورد پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن جهت دانلود پرسشنامه…

پرسشنامه فشارزاهای شغلی

پرسشنامه فشارزاهای شغلی فایل قابل ویرایش پرسشنامه فشارزاهای شغلی , ورد پرسشنامه فشارزاهای شغلی جهت دانلود پرسشنامه فشارزاهای شغلی اینجا…

پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن

پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن فایل قابل ویرایش پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن , ورد پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن جهت دانلود پرسشنامه…

پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS

پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS فایل قابل ویرایش پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS , ورد پرسشنامه مقیاس افسردگی،…

تفسیر پرسشنامه 16 عاملی کتل

تفسیر پرسشنامه 16 عاملی کتل فایل قابل ویرایش تفسیر پرسشنامه 16 عاملی کتل , ورد تفسیر پرسشنامه 16 عاملی کتل,…

پرسشنامه مهارت های مقابله ای

پرسشنامه مهارت های مقابله ای فایل قابل ویرایش پرسشنامه مهارت های مقابله ای , ورد پرسشنامه مهارت های مقابله ای…

پرسشنامه مقیاس انسجام خانواده

پرسشنامه مقیاس انسجام خانواده فایل قابل ویرایش پرسشنامه مقیاس انسجام خانواده , ورد پرسشنامه مقیاس انسجام خانواده جهت دانلود پرسشنامه…

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی فایل قابل ویرایش پرسشنامه بهزیستی اجتماعی , ورد پرسشنامه بهزیستی اجتماعی جهت دانلود پرسشنامه بهزیستی اجتماعی اینجا…

پرسشنامه وجدان کاری

پرسشنامه وجدان کاری فایل قابل ویرایش پرسشنامه وجدان کاری , ورد پرسشنامه وجدان کاری جهت دانلود پرسشنامه وجدان کاری اینجا…

پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس

پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس فایل قابل ویرایش پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس ,…

پرسشنامه حل مسئله اجتماعی

پرسشنامه حل مسئله اجتماعی فایل قابل ویرایش پرسشنامه حل مسئله اجتماعی , ورد پرسشنامه حل مسئله اجتماعی جهت دانلود پرسشنامه…

پرسشنامه هراس اجتماعی SPIN

پرسشنامه هراس اجتماعی SPIN فایل قابل ویرایش پرسشنامه هراس اجتماعی SPIN , ورد پرسشنامه هراس اجتماعی SPIN جهت دانلود پرسشنامه…

پرسشنامه امنیت اجتماعی

پرسشنامه امنیت اجتماعی فایل قابل ویرایش پرسشنامه امنیت اجتماعی , ورد پرسشنامه امنیت اجتماعی جهت دانلود پرسشنامه امنیت اجتماعی اینجا…