دسته: پرستاری

روش نوشتن گزارش پرستاری و شیت ICU

دانلود روش نوشتن گزارش پرستاری و شیت ICU فایل قابل ویرایش روش نوشتن گزارش پرستاری و شیت ICU , ورد…

دانلود مقاله : Intern Workload and Discontinuity of Care on 30-Day Readmission 2013

دانلود دانلود مقاله : Intern Workload and Discontinuity of Care on 30-Day Readmission 2013 فایل قابل ویرایش دانلود مقاله :…

دانلود پاورپوینت پرستاری در شکستگی ها

دانلود ppt پرستاری در شکستگی ها فایل قابل ویرایش ppt پرستاری در شکستگی ها , ورد ppt پرستاری در شکستگی…

دانلود پاورپوینت مراقبتهاي پس از زایمان

دانلود ppt مراقبتهاي پس از زایمان فایل قابل ویرایش ppt مراقبتهاي پس از زایمان , ورد ppt مراقبتهاي پس از…

پاورپوینت پرستاری

دانلود پاورپوینت پرستاری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت پرستاری , ورد دانلود پاورپوینت پرستاری جهت ppt پرستاری اینجا کلیک کنید…

پاورپوینت مدیریت بحران

دانلود پاورپوینت مدیریت بحران فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مدیریت بحران , ورد دانلود پاورپوینت مدیریت بحران جهت ppt مدیریت…

پاورپوینت (اسلاید) تشنج

دانلود پاورپوینت (اسلاید) تشنج فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) تشنج , ورد دانلود پاورپوینت (اسلاید) تشنج جهت ppt (اسلاید)…

اصول تغذیه

اصول تغذیه فایل قابل ویرایش اصول تغذیه , ورد اصول تغذیه جهت دانلود اصول تغذیه اینجا کلیک کنید اصول تغذیه…

معرفی ست پانسمان و پانسمان

معرفی ست پانسمان و پانسمان فایل قابل ویرایش معرفی ست پانسمان و پانسمان , ورد معرفی ست پانسمان و پانسمان…

پاورپوینت (اسلاید) برونر کلیه و مجاری ادرار

دانلود پاورپوینت (اسلاید) برونر کلیه و مجاری ادرار فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) برونر کلیه و مجاری ادرار ,…

آزمون های فیزیولوژی اعصاب و غدد دانشگاه پیام نور (92 تا 95) به همراه پاسخ

آزمون های فیزیولوژی اعصاب و غدد دانشگاه پیام نور (92 تا 95) به همراه پاسخ فایل قابل ویرایش آزمون های…

خلاصه فیزیولوژی گایتون؛ بخش 9 فصل 45

خلاصه فیزیولوژی گایتون؛ بخش 9 فصل 45 فایل قابل ویرایش خلاصه فیزیولوژی گایتون؛ بخش 9 فصل 45 , ورد خلاصه…

پاورپوینت دیالیز

دانلود پاورپوینت دیالیز فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت دیالیز , ورد دانلود پاورپوینت دیالیز جهت ppt دیالیز اینجا کلیک کنید…

آسم چيست ؟ویژه آموزش به بیمار و خانواده ها

آسم چيست ؟ویژه آموزش به بیمار و خانواده ها فایل قابل ویرایش آسم چيست ؟ویژه آموزش به بیمار و خانواده…

پاورپوینت کمک های اولیه

دانلود پاورپوینت کمک های اولیه فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت کمک های اولیه , ورد دانلود پاورپوینت کمک های اولیه…

پاورپوینت بیماری کاوازاکی

دانلود پاورپوینت بیماری کاوازاکی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بیماری کاوازاکی , ورد دانلود پاورپوینت بیماری کاوازاکی جهت ppt بیماری…

زخم بستر (زخم فشاری)

زخم بستر (زخم فشاری) فایل قابل ویرایش زخم بستر (زخم فشاری) , ورد زخم بستر (زخم فشاری) جهت دانلود زخم…

پاورپوینت معرفی سیستم اطلاعات پرستاری (NIS)

دانلود پاورپوینت معرفی سیستم اطلاعات پرستاری (NIS) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت معرفی سیستم اطلاعات پرستاری (NIS) , ورد دانلود…

تاثیر آموزش CPR و AED بر نگرش های خود ادراکی مسئولان مراقبت های پزشکی در انجام فرایند احیاء

تاثیر آموزش CPR و AED بر نگرش های خود ادراکی مسئولان مراقبت های پزشکی در انجام فرایند احیاء فایل قابل…

مقاله ترجمه شده: ایست قلبی خارج از بیمارستان

مقاله ترجمه شده: ایست قلبی خارج از بیمارستان فایل قابل ویرایش مقاله ترجمه شده: ایست قلبی خارج از بیمارستان ,…

پاورپوینت ورزش‌هاي دوران بارداري و پس از زايمان

دانلود پاورپوینت ورزش‌هاي دوران بارداري و پس از زايمان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ورزش‌هاي دوران بارداري و پس از…

پاورپوینت (اسلاید) بررسی فرم خلاصه پرونده بیمار

دانلود پاورپوینت (اسلاید) بررسی فرم خلاصه پرونده بیمار فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) بررسی فرم خلاصه پرونده بیمار ,…

پاورپوینت (اسلاید) اثرات بیولوژیکی پرتوها

دانلود پاورپوینت (اسلاید) اثرات بیولوژیکی پرتوها فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) اثرات بیولوژیکی پرتوها , ورد دانلود پاورپوینت (اسلاید)…

پاورپوینت (اسلاید) پاتوژنز عفونت باکتریایی

دانلود پاورپوینت (اسلاید) پاتوژنز عفونت باکتریایی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) پاتوژنز عفونت باکتریایی , ورد دانلود پاورپوینت (اسلاید)…

پیش بینی ساختار دوم پروتئین

پیش بینی ساختار دوم پروتئین فایل قابل ویرایش پیش بینی ساختار دوم پروتئین , ورد پیش بینی ساختار دوم پروتئین…

پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی (تذکری و همکاران، 1394)

پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی (تذکری و همکاران، 1394) فایل قابل ویرایش پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت آموزش…

پرسشنامه طرح تحقیقاتی بررسی عوامل خطر در سرطان پروستات

پرسشنامه طرح تحقیقاتی بررسی عوامل خطر در سرطان پروستات فایل قابل ویرایش پرسشنامه طرح تحقیقاتی بررسی عوامل خطر در سرطان…

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی فایل قابل ویرایش پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه…

تحقیق واكسن و ايمن سازي

تحقیق واكسن و ايمن سازي فایل قابل ویرایش تحقیق واكسن و ايمن سازي , ورد تحقیق واكسن و ايمن سازي…

پاورپوینت آشنایی بیماری های پوست

دانلود پاورپوینت آشنایی بیماری های پوست فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت آشنایی بیماری های پوست , ورد دانلود پاورپوینت آشنایی…

پاورپوینت سندرم شیشه شیر

دانلود پاورپوینت سندرم شیشه شیر فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت سندرم شیشه شیر , ورد دانلود پاورپوینت سندرم شیشه شیر…

پاورپوینت آموزش محاسبه دوزاژ داروها، داروهای خوراکی و تزریقی

دانلود پاورپوینت آموزش محاسبه دوزاژ داروها، داروهای خوراکی و تزریقی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت آموزش محاسبه دوزاژ داروها، داروهای…

پاورپوینت آتل گیری

دانلود پاورپوینت آتل گیری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت آتل گیری , ورد دانلود پاورپوینت آتل گیری جهت ppt آتل…

پاورپوینت پرستاری اورژانس

دانلود پاورپوینت پرستاری اورژانس فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت پرستاری اورژانس , ورد دانلود پاورپوینت پرستاری اورژانس جهت ppt پرستاری…

پاورپوینت شيوه زندگي سالم در سالمندی

دانلود پاورپوینت شيوه زندگي سالم در سالمندی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت شيوه زندگي سالم در سالمندی , ورد دانلود…

دانلود مقاله ترجمه شده : هنر درمانی در سرطان- یک مزیت و حسن غیر قابل چشم پوشی

مقاله ترجمه شده : هنر درمانی در سرطان- یک مزیت و حسن غیر قابل چشم پوشی فایل قابل ویرایش مقاله…

پایان نامه تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی

پایان نامه تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی فایل قابل ویرایش پایان نامه…

Shampoo-clay (شامپوی خاک رس) محل خارش پوشک را سریع تر از کانولا التیام می بخشد

Shampoo-clay (شامپوی خاک رس) محل خارش پوشک را سریع تر از کانولا التیام می بخشد فایل قابل ویرایش Shampoo-clay (شامپوی…

دانلود مقاله ترجمه شده : آنالیزی از حساسیت اخلاقی پرستاران دانشجو و فارغ التحصیل

مقاله ترجمه شده : آنالیزی از حساسیت اخلاقی پرستاران دانشجو و فارغ التحصیل فایل قابل ویرایش مقاله ترجمه شده :…

دانلود پاورپوینت کمک های اولیه آمادگی دفاعی پایه نهم

دانلود پاورپوینت کمک های اولیه آمادگی دفاعی پایه نهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت کمک های اولیه آمادگی دفاعی پایه…

تراکئوستومی tracheotomy

تراکئوستومی tracheotomy فایل قابل ویرایش تراکئوستومی tracheotomy , ورد تراکئوستومی tracheotomy جهت دانلود تراکئوستومی tracheotomy اینجا کلیک کنید تراکئوستومی tracheotomy…

پاورپوینت توانبخشی

دانلود پاورپوینت توانبخشی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت توانبخشی , ورد دانلود پاورپوینت توانبخشی جهت ppt توانبخشی اینجا کلیک کنید…

پاورپوینت نظام مراقبت ـ مراقبت از بیماریها

دانلود پاورپوینت نظام مراقبت ـ مراقبت از بیماریها فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت نظام مراقبت ـ مراقبت از بیماریها ,…

پاورپوینت پرستاری

دانلود پاورپوینت پرستاری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت پرستاری , ورد دانلود پاورپوینت پرستاری جهت ppt پرستاری اینجا کلیک کنید…

پاورپوینت بررسی اخلاق حرفه ای پرستاری

دانلود پاورپوینت بررسی اخلاق حرفه ای پرستاری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی اخلاق حرفه ای پرستاری , ورد دانلود…

پاورپوینت بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری

دانلود پاورپوینت بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی نقش هوش هیجانی در پرستاری ,…

پاورپوینت بررسی شیمی درمانی بدون عارضه

دانلود پاورپوینت بررسی شیمی درمانی بدون عارضه فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی شیمی درمانی بدون عارضه , ورد دانلود…

بروشور شیمی درمانی بدون عارضه

بروشور شیمی درمانی بدون عارضه فایل قابل ویرایش بروشور شیمی درمانی بدون عارضه , ورد بروشور شیمی درمانی بدون عارضه…

پاورپوینت مراقبت و پرستاری از بيماران دياليزی

دانلود پاورپوینت مراقبت و پرستاری از بيماران دياليزی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مراقبت و پرستاری از بيماران دياليزی ,…

پاورپوینت مهارت های ارتباط حرفه ای در پرستاری

دانلود پاورپوینت مهارت های ارتباط حرفه ای در پرستاری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مهارت های ارتباط حرفه ای در…

پاورپوینت پرستاری

دانلود پاورپوینت پرستاری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت پرستاری , ورد دانلود پاورپوینت پرستاری جهت ppt پرستاری اینجا کلیک کنید…

پاورپوینت مدیریت بحران

دانلود پاورپوینت مدیریت بحران فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مدیریت بحران , ورد دانلود پاورپوینت مدیریت بحران جهت ppt مدیریت…

پاورپوینت (اسلاید) تشنج

دانلود پاورپوینت (اسلاید) تشنج فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) تشنج , ورد دانلود پاورپوینت (اسلاید) تشنج جهت ppt (اسلاید)…

اصول تغذیه

اصول تغذیه فایل قابل ویرایش اصول تغذیه , ورد اصول تغذیه جهت دانلود اصول تغذیه اینجا کلیک کنید اصول تغذیه…

معرفی ست پانسمان و پانسمان

معرفی ست پانسمان و پانسمان فایل قابل ویرایش معرفی ست پانسمان و پانسمان , ورد معرفی ست پانسمان و پانسمان…

پاورپوینت (اسلاید) برونر کلیه و مجاری ادرار

دانلود پاورپوینت (اسلاید) برونر کلیه و مجاری ادرار فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) برونر کلیه و مجاری ادرار ,…

آزمون های فیزیولوژی اعصاب و غدد دانشگاه پیام نور (92 تا 95) به همراه پاسخ

آزمون های فیزیولوژی اعصاب و غدد دانشگاه پیام نور (92 تا 95) به همراه پاسخ فایل قابل ویرایش آزمون های…

خلاصه فیزیولوژی گایتون؛ بخش 9 فصل 45

خلاصه فیزیولوژی گایتون؛ بخش 9 فصل 45 فایل قابل ویرایش خلاصه فیزیولوژی گایتون؛ بخش 9 فصل 45 , ورد خلاصه…

پاورپوینت دیالیز

دانلود پاورپوینت دیالیز فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت دیالیز , ورد دانلود پاورپوینت دیالیز جهت ppt دیالیز اینجا کلیک کنید…

آسم چيست ؟ویژه آموزش به بیمار و خانواده ها

آسم چيست ؟ویژه آموزش به بیمار و خانواده ها فایل قابل ویرایش آسم چيست ؟ویژه آموزش به بیمار و خانواده…