دسته: پاورپوینت درسی

دانلود پاورپوینت درس علوم (کانی ها)

دانلود ppt درس علوم (کانی ها) فایل قابل ویرایش ppt درس علوم (کانی ها) , ورد ppt درس علوم (کانی…

دانلود پاورپوینت فارسی چهارم دبستان ( ادب از که آموختی)

دانلود ppt فارسی چهارم دبستان ( ادب از که آموختی) فایل قابل ویرایش ppt فارسی چهارم دبستان ( ادب از…

دانلود پاور پوینت علوم نهم ( دنیای گیاهان )

دانلود دانلود پاور پوینت علوم نهم ( دنیای گیاهان ) فایل قابل ویرایش دانلود پاور پوینت علوم نهم ( دنیای…

دانلود پاور پوینت درس ریاضی ( مساحت مربع و مستطیل )

دانلود دانلود پاور پوینت درس ریاضی ( مساحت مربع و مستطیل ) فایل قابل ویرایش دانلود پاور پوینت درس ریاضی…

دانلود پاور پوینت جدول صامت و مصوّت

دانلود دانلود پاور پوینت جدول صامت و مصوّت فایل قابل ویرایش دانلود پاور پوینت جدول صامت و مصوّت , ورد…

دانلود پاورپوینت ریاضی ( اثبات مساحت دایره )

دانلود ppt ریاضی ( اثبات مساحت دایره ) فایل قابل ویرایش ppt ریاضی ( اثبات مساحت دایره ) , ورد…

دانلود پاورپوینت زبان انگلیسی پایه هشتم ( My city )

دانلود ppt زبان انگلیسی پایه هشتم ( My city ) فایل قابل ویرایش ppt زبان انگلیسی پایه هشتم ( My…

دانلود پاورپوینت علوم پایه ششم ( زمین پویا )

دانلود ppt علوم پایه ششم ( زمین پویا ) فایل قابل ویرایش ppt علوم پایه ششم ( زمین پویا )…

دانلود پاور پوینت علوم پنجم دبستان ( خاک با ارزش )

دانلود دانلود پاور پوینت علوم پنجم دبستان ( خاک با ارزش ) فایل قابل ویرایش دانلود پاور پوینت علوم پنجم…

دانلود پاورپوینت علوم ( نیرو همه جا )

دانلود ppt علوم ( نیرو همه جا ) فایل قابل ویرایش ppt علوم ( نیرو همه جا ) , ورد…

دانلود پاورپوینت ریاضی دهم (معرفی تابع ریاضی )

دانلود ppt ریاضی دهم (معرفی تابع ریاضی ) فایل قابل ویرایش ppt ریاضی دهم (معرفی تابع ریاضی ) , ورد…

دانلود پاورپوینت نظم و نثر در زبان فارسی

دانلود ppt نظم و نثر در زبان فارسی فایل قابل ویرایش ppt نظم و نثر در زبان فارسی , ورد…

دانلود پاورپوینت تصمیم گیری

دانلود ppt تصمیم گیری فایل قابل ویرایش ppt تصمیم گیری , ورد ppt تصمیم گیری برای دانلود ppt تصمیم گیری…

دانلود پاورپوینت فارسی اول دبستان ( آموزش حرف ل )

دانلود ppt فارسی اول دبستان ( آموزش حرف ل ) فایل قابل ویرایش ppt فارسی اول دبستان ( آموزش حرف…

دانلود پاور پوینت درس مطالعات اجتماعی ( آرامش در خانواده )

دانلود دانلود پاور پوینت درس مطالعات اجتماعی ( آرامش در خانواده ) فایل قابل ویرایش دانلود پاور پوینت درس مطالعات…

دانلود پاورپوینت فارسی اول دبستان ( آموزش حرف خ )

دانلود ppt فارسی اول دبستان ( آموزش حرف خ ) فایل قابل ویرایش ppt فارسی اول دبستان ( آموزش حرف…

دانلود پاور پوینت درس مطالعات اجتماعی ( فرهنگ )

دانلود دانلود پاور پوینت درس مطالعات اجتماعی ( فرهنگ ) فایل قابل ویرایش دانلود پاور پوینت درس مطالعات اجتماعی (…

دانلود پاورپوینت جدول صرف فعل ماضی در عربی

دانلود ppt جدول صرف فعل ماضی در عربی فایل قابل ویرایش ppt جدول صرف فعل ماضی در عربی , ورد…

دانلود پاور پوینت علوم پایه ششم درس 11 ( شگفتي‌هاي برگ )

دانلود دانلود پاور پوینت علوم پایه ششم درس 11 ( شگفتي‌هاي برگ ) فایل قابل ویرایش دانلود پاور پوینت علوم…

دانلود پاورپوینت علوم تجربی (هوازدگی)

دانلود ppt علوم تجربی (هوازدگی) فایل قابل ویرایش ppt علوم تجربی (هوازدگی) , ورد ppt علوم تجربی (هوازدگی) برای دانلود…

دانلود پاور پوینت علوم پایه ششم ( خيلي كوچك – خيلي بزرگ )

دانلود دانلود پاور پوینت علوم پایه ششم ( خيلي كوچك – خيلي بزرگ ) فایل قابل ویرایش دانلود پاور پوینت…

دانلود پاورپوینت گردش مواد

دانلود ppt گردش مواد فایل قابل ویرایش ppt گردش مواد , ورد ppt گردش مواد برای دانلود ppt گردش مواد…

دانلود پاورپوینت فارسی چهارم دبستان (شجاعت)

دانلود ppt فارسی چهارم دبستان (شجاعت) فایل قابل ویرایش ppt فارسی چهارم دبستان (شجاعت) , ورد ppt فارسی چهارم دبستان…

دانلود پاورپوینت نحوه رشد و نموی گیاهان و درختان در طبیعت

دانلود ppt نحوه رشد و نموی گیاهان و درختان در طبیعت فایل قابل ویرایش ppt نحوه رشد و نموی گیاهان…

دانلود پاورپوینت درس علوم ( از گذشته تا آینده)

دانلود ppt درس علوم ( از گذشته تا آینده) فایل قابل ویرایش ppt درس علوم ( از گذشته تا آینده)…

دانلود پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی ( آموزش عدد 2 )

دانلود ppt ریاضی اول ابتدایی ( آموزش عدد 2 ) فایل قابل ویرایش ppt ریاضی اول ابتدایی ( آموزش عدد…

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه‌ی چهارم (معرفی میلیون )

دانلود ppt ریاضی پایه‌ی چهارم (معرفی میلیون ) فایل قابل ویرایش ppt ریاضی پایه‌ی چهارم (معرفی میلیون ) , ورد…

دانلود پاورپوینت درس علوم پایه پنجم ( اهرم چیست )

دانلود ppt درس علوم پایه پنجم ( اهرم چیست ) فایل قابل ویرایش ppt درس علوم پایه پنجم ( اهرم…

دانلود پاورپوینت علوم دوم دبستان ( برای جشن آماده می شویم )

دانلود ppt علوم دوم دبستان ( برای جشن آماده می شویم ) فایل قابل ویرایش ppt علوم دوم دبستان (…

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه‌ی چهارم (خطوط عمود و موازی)

دانلود ppt ریاضی پایه‌ی چهارم (خطوط عمود و موازی) فایل قابل ویرایش ppt ریاضی پایه‌ی چهارم (خطوط عمود و موازی)…

دانلود پاورپوینت طراحی آموزشی درس علوم پایه ششم

دانلود ppt طراحی آموزشی درس علوم پایه ششم فایل قابل ویرایش ppt طراحی آموزشی درس علوم پایه ششم , ورد…

دانلود پاورپوینت فارسی سوم دبستان ( آسمان آبی ، طبیعت پاک / هم بازی )

دانلود ppt فارسی سوم دبستان ( آسمان آبی ، طبیعت پاک / هم بازی ) فایل قابل ویرایش ppt فارسی…

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه‌ی ششم (مقایسه و ساده کردن کسرها)

دانلود ppt ریاضی پایه‌ی ششم (مقایسه و ساده کردن کسرها) فایل قابل ویرایش ppt ریاضی پایه‌ی ششم (مقایسه و ساده…

دانلود پاورپوینت آشنایی دانش آموزان با نحوه نماز خواندن و وضو گرفتن

دانلود ppt آشنایی دانش آموزان با نحوه نماز خواندن و وضو گرفتن فایل قابل ویرایش ppt آشنایی دانش آموزان با…

دانلود پاورپوینت فارسی نهم (آداب زندگانی)

دانلود ppt فارسی نهم (آداب زندگانی) فایل قابل ویرایش ppt فارسی نهم (آداب زندگانی) , ورد ppt فارسی نهم (آداب…

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه‌ی چهارم ( رسم نیمساز)

دانلود ppt ریاضی پایه‌ی چهارم ( رسم نیمساز) فایل قابل ویرایش ppt ریاضی پایه‌ی چهارم ( رسم نیمساز) , ورد…

دانلود پاورپوینت جغرافیا ( ایران و همسایگان )

دانلود ppt جغرافیا ( ایران و همسایگان ) فایل قابل ویرایش ppt جغرافیا ( ایران و همسایگان ) , ورد…

دانلود پاورپوینت نگاره های 7و8و9و10

دانلود ppt نگاره های 7و8و9و10 فایل قابل ویرایش ppt نگاره های 7و8و9و10 , ورد ppt نگاره های 7و8و9و10 برای دانلود…

دانلود پاورپوینت طراحی آموزشی

دانلود ppt طراحی آموزشی فایل قابل ویرایش ppt طراحی آموزشی , ورد ppt طراحی آموزشی برای دانلود ppt طراحی آموزشی…

دانلود پاورپوینت زبان انگلیسی ( کودک کار یک مسئله جهانی )

دانلود ppt زبان انگلیسی ( کودک کار یک مسئله جهانی ) فایل قابل ویرایش ppt زبان انگلیسی ( کودک کار…

دانلود پاورپوینت نگاره های 4و5و6

دانلود ppt نگاره های 4و5و6 فایل قابل ویرایش ppt نگاره های 4و5و6 , ورد ppt نگاره های 4و5و6 برای دانلود…

دانلود پاورپوینت ریاضی (جمع های دو رقمی)

دانلود ppt ریاضی (جمع های دو رقمی) فایل قابل ویرایش ppt ریاضی (جمع های دو رقمی) , ورد ppt ریاضی…

دانلود پاورپوینت جغرافیا (دریاهای ایران)

دانلود ppt جغرافیا (دریاهای ایران) فایل قابل ویرایش ppt جغرافیا (دریاهای ایران) , ورد ppt جغرافیا (دریاهای ایران) برای دانلود…

دانلود پاورپوینت نگاره های 1و2و3

دانلود ppt نگاره های 1و2و3 فایل قابل ویرایش ppt نگاره های 1و2و3 , ورد ppt نگاره های 1و2و3 برای دانلود…

دانلود پاورپوینت ریاضی ( مساحت لوزی)

دانلود ppt ریاضی ( مساحت لوزی) فایل قابل ویرایش ppt ریاضی ( مساحت لوزی) , ورد ppt ریاضی ( مساحت…

دانلود پاورپوینت جغرافیا (کشورهای همسایه ایران)

دانلود ppt جغرافیا (کشورهای همسایه ایران) فایل قابل ویرایش ppt جغرافیا (کشورهای همسایه ایران) , ورد ppt جغرافیا (کشورهای همسایه…

دانلود پاورپوینت فارسی پایه هفتم (علم زندگانی)

دانلود ppt فارسی پایه هفتم (علم زندگانی) فایل قابل ویرایش ppt فارسی پایه هفتم (علم زندگانی) , ورد ppt فارسی…

دانلود پاورپوینت چهارم ابتدایی ( محیط دایره )

دانلود ppt چهارم ابتدایی ( محیط دایره ) فایل قابل ویرایش ppt چهارم ابتدایی ( محیط دایره ) , ورد…

دانلود پاورپوینت دیگشنری انگلیسی

دانلود ppt دیگشنری انگلیسی فایل قابل ویرایش ppt دیگشنری انگلیسی , ورد ppt دیگشنری انگلیسی برای دانلود ppt دیگشنری انگلیسی…

دانلود پاورپوینت فارسی دوم دبستان (خرس کوچولو/راه سلامتی/ستاره)

دانلود ppt فارسی دوم دبستان (خرس کوچولو/راه سلامتی/ستاره) فایل قابل ویرایش ppt فارسی دوم دبستان (خرس کوچولو/راه سلامتی/ستاره) , ورد…

دانلود پاورپوینت راهكارهای جذب دانش آموزان به نماز

دانلود ppt راهكارهای جذب دانش آموزان به نماز فایل قابل ویرایش ppt راهكارهای جذب دانش آموزان به نماز , ورد…

دانلود پاورپوینت فارسی درس نهم ( زیارت )

دانلود ppt فارسی درس نهم ( زیارت ) فایل قابل ویرایش ppt فارسی درس نهم ( زیارت ) , ورد…

دانلود پاورپوینت فارسی دوم متوسطه درس دهم ( وابسته های پیشین )

دانلود ppt فارسی دوم متوسطه درس دهم ( وابسته های پیشین ) فایل قابل ویرایش ppt فارسی دوم متوسطه درس…

دانلود پاورپوینت آموزش گیاهان علوم اول و دوم ابتدایی

دانلود ppt آموزش گیاهان علوم اول و دوم ابتدایی فایل قابل ویرایش ppt آموزش گیاهان علوم اول و دوم ابتدایی…

دانلود پاورپوینت ریاضی سوم دبستان

دانلود ppt ریاضی سوم دبستان فایل قابل ویرایش ppt ریاضی سوم دبستان , ورد ppt ریاضی سوم دبستان برای دانلود…

دانلود پاورپوینت زبان انگلیسی ( City life )

دانلود ppt زبان انگلیسی ( City life ) فایل قابل ویرایش ppt زبان انگلیسی ( City life ) , ورد…

دانلود پاورپوینت کتابخانه ی کلاس ما

دانلود ppt کتابخانه ی کلاس ما فایل قابل ویرایش ppt کتابخانه ی کلاس ما , ورد ppt کتابخانه ی کلاس…

دانلود پاورپوینت استعمار اجتماعی

دانلود ppt استعمار اجتماعی فایل قابل ویرایش ppt استعمار اجتماعی , ورد ppt استعمار اجتماعی برای دانلود ppt استعمار اجتماعی…

دانلود پاورپوینت فارسی اول دبستان ( آموزش حرف ژ)

دانلود ppt فارسی اول دبستان ( آموزش حرف ژ) فایل قابل ویرایش ppt فارسی اول دبستان ( آموزش حرف ژ)…

دانلود پاورپوینت زبان انگلیسی ( Let’s celebrate together! )

دانلود ppt زبان انگلیسی ( Let’s celebrate together! ) فایل قابل ویرایش ppt زبان انگلیسی ( Let’s celebrate together! )…