نمونه طرح درس خوانا نگاره 9 فارسی اول با فرمت pdf

دانلود نمونه طرح درس خوانا نگاره 9 فارسی اول با فرمت pdf

فایل قابل ویرایش نمونه طرح درس خوانا نگاره 9 فارسی اول با فرمت pdf , ورد نمونه طرح درس خوانا نگاره 9 فارسی اول با فرمت pdf

      نمونه طرح درس خوانا نگاره 9 فارسی اول با فرمت pdf

توضیحات مختصر در مورد نمونه طرح درس خوانا نگاره 9 فارسی اول با فرمت pdf

نمونه طرح درس خوانا نگاره 9 فارسی اول با فرمت pdf

نمونه-طرح-درس-خوانا-نگاره-9-فارسی-اول-با-فرمت-pdf

نمونه طرح درس خوانا نگاره 9 فارسی اول با فرمت pdf

دانلود نمونه طرح درس خوانا نگاره 9 فارسی اول به شرح زیر می باشد: 

طراحی آموزشی بر اساس طرح تحولی مدرسه خوانا

شامل دو فایل طرح خوانا پایه اول :

فایل شماره 1 با 22 صفحه

فایل شماره 1 با 3 صفحه

نوع تلفیق: شنیدن گسترده، شنیدن برای کسب جزئیات، درک و پردازش از بالا به پایین،به خاطر سپردن در حافظه کوتاه مدت،
فعال و بلند مدت، فراخوانی و بازیابی از حافظه و بازگویی

هدف: یادگیری مهارت زندگی ادب از طریق مهارت گوش دادن در دانش آموزان

وسایل و رسانه های آموزشی مورد نیاز: کتاب درسی، فایل صوتی متن درس بیستم، داستان صوتی
یا تصویری مرتبط با موضوع درس
برقراری ارتباط با دانش آموزان: حضور و غیاب و برقراری ارتباط عاطفی با دانش آموزان
ارزشیابی تشخیصی: پرسیدن سوالاتی در ارتباط با نشانه ح
ایجاد انگیزه:فایل تصویری پخش اذان از مرقد امام رضا )ع( وسلام دادن از راه دور

نمونه طرح درس خوانا نگاره 9 فارسی اول

بیایید اول ببینیم که طرح خوانا چیست ؟

خواندن به فراتر از روخوانی برسند، وقتی
متنی را می خوانند، پیام آن را بفهمند، استدلال های مستتر در متن را
درککنند، قادر باشند متن خوانده شده را به زبان خود و با صدایی رسا و بلند
بیان کنند، با نگاهی نقادانه متن ها را بخوانند.

نوشتن : به فراتر از رونویسی برسند یعنی بتوانند خواسته
ها، احساسات، نظرات و ایده های خود را بنویسیند، خلاصه و ایده های داستان،
متن یا پیام های خوانده شده را بنویسند، درباره محتواهای خوانده شده خود با
نگاهی نقادانه متن بنویسند، داستان نویسی کنند،

صحبت کردنبتوانند با دیگر به
راحتی ارتباط کلامی برقرار کنند و نظرات، ایده ها و دیدگاه های خود را به
روشنی و با صدایی رسا و قابل فهم بیان کنند، محتواها و داستان های خوانده
شده را به زبان خود بیان کنند، داستان گویی کنند، بتوانند درباره یک موضوع
خاص، مطلبی را آماده کرده و در اجتماعات ارائه نمایند.

گوش دادن فعالانه به دیگران گوش دهد،
نظرات و دیدگاه های دیگران را بفهمد، تا اتمام صحبت های دیگران منتظر
بمانند و در زمان های موردنیاز، بازخورد نشان بدهند.

مهارت‌های زندگی به چهار مهارت اساسی زندگی یعنی ادب، صداقت، عزت نفس و مسئولیت پذیری دست پیدا کنند.

دانلود طرح خوانا

دانلود فایل

 

نمونه طرح درس خوانا نگاره 9 فارسی اول با فرمت pdf

Author: mp3-sound.ir