دسته: نمونه سوالات پایه چهارم دبستان

دانلود چک لیست پایه چهارم دبستان

دانلود دانلود چک لیست پایه چهارم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود چک لیست پایه چهارم دبستان , ورد دانلود چک…

دانلود پاورپوینت درس پنجم هدیه های آسمان چهارم درس سخنی كه سه بار تكرار شد

دانلود دانلود پاورپوینت درس پنجم هدیه های آسمان چهارم درس سخنی كه سه بار تكرار شد فایل قابل ویرایش دانلود…

دانلود پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمان چهارم درس دریک نماز و ده ركوع

دانلود دانلود پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمان چهارم درس دریک نماز و ده ركوع فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

دانلود پاورپوینت درس سوم هدیه های چهارم ابتدایی درس ما به مسجد می رویم

دانلود دانلود پاورپوینت درس سوم هدیه های چهارم ابتدایی درس ما به مسجد می رویم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

دانلود پاورپوینت درس دوم هدیه های چهارم دبستان درس کودکی بر آب

دانلود دانلود پاورپوینت درس دوم هدیه های چهارم دبستان درس کودکی بر آب فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس دوم…

دانلود پاورپوینت درس اول هدیه های چهارم دبستان دانه ای که نمی خواست بروید

دانلود دانلود پاورپوینت درس اول هدیه های چهارم دبستان دانه ای که نمی خواست بروید فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

دانلود پاورپوینت درس دهم هدیه های آسمان چهارم دبستان روشن ترين شب

دانلود دانلود پاورپوینت درس دهم هدیه های آسمان چهارم دبستان روشن ترين شب فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس دهم…

دانلود پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان چهارم پاورپوینت درس كودك شجاع نه

دانلود دانلود پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان چهارم پاورپوینت درس كودك شجاع نه فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

دانلود پاورپوینت درس هشتم هدیه های چهارم درس دیدار دوست

دانلود دانلود پاورپوینت درس هشتم هدیه های چهارم درس دیدار دوست فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس هشتم هدیه های…

دانلود پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمان چهارم پاورپوینت درس نماز در كوهستان

دانلود دانلود پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمان چهارم پاورپوینت درس نماز در كوهستان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

دانلود پاورپوینت درس ششم هدیه های آسمان چهارم درس حرمی با دو گنبد

دانلود دانلود پاورپوینت درس ششم هدیه های آسمان چهارم درس حرمی با دو گنبد فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

دانلود پاورپوینت درس نوزدهم هدیه های آسمان چهارم دبستان درس خدا جون از تو ممنونم

دانلود دانلود پاورپوینت درس نوزدهم هدیه های آسمان چهارم دبستان درس خدا جون از تو ممنونم فایل قابل ویرایش دانلود…

دانلود پاورپوینت درس هجدهم هدیه های آسمان چهارم دبستان درس چشمان هميشه باز

دانلود دانلود پاورپوینت درس هجدهم هدیه های آسمان چهارم دبستان درس چشمان هميشه باز فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

دانلود پاورپوینت درس هفدهم هدیه های آسمان چهارم دبستان درس آقای بهاری، خانم بهاری

دانلود دانلود پاورپوینت درس هفدهم هدیه های آسمان چهارم دبستان درس آقای بهاری، خانم بهاری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

دانلود پاورپوینت درس شانزدهم هدیه های آسمان چهارم دبستان درس اسب طلايی

دانلود دانلود پاورپوینت درس شانزدهم هدیه های آسمان چهارم دبستان درس اسب طلايی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس شانزدهم…

دانلود پاورپوینت درس پانزدهم هدیه های آسمان چهارم دبستان درس یک ماجرای زیبا

دانلود دانلود پاورپوینت درس پانزدهم هدیه های آسمان چهارم دبستان درس یک ماجرای زیبا فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

پاورپوینت درس چهاردهم اوّلين بانوی مسلمان هدیه های آسمان چهارم دبستان

دانلود پاورپوینت درس چهاردهم اوّلين بانوی مسلمان هدیه های آسمان چهارم دبستان فایل قابل ویرایش پاورپوینت درس چهاردهم اوّلين بانوی…

دانلود پاورپوینت درس سیزدهم هدیه های آسمانی چهارم درس خاله نرگس

دانلود دانلود پاورپوینت درس سیزدهم هدیه های آسمانی چهارم درس خاله نرگس فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس سیزدهم هدیه…

دانلود پاورپوینت درس روزی برای تمام بچّه ها هدیه های آسمان چهارم دبستان روزی برای تمام بچّه ها

دانلود دانلود پاورپوینت درس روزی برای تمام بچّه ها هدیه های آسمان چهارم دبستان روزی برای تمام بچّه ها فایل…

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم هدیه های آسمان چهارم دبستان درس روزی برای تمام بچّه ها

دانلود دانلود پاورپوینت درس دوازدهم هدیه های آسمان چهارم دبستان درس روزی برای تمام بچّه ها فایل قابل ویرایش دانلود…

دانلود پاورپوینت درس یازدهم هدیه های آسمان چهارم دبستان

دانلود دانلود پاورپوینت درس یازدهم هدیه های آسمان چهارم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس یازدهم هدیه های آسمان…

دانلود سولات امتحانی : نمونه سوالات امتحانی چهارم دبستان – تاریخ ( با پاسخ کاملا تشریحی)

دانلود دانلود سولات امتحانی : نمونه سوالات امتحانی چهارم دبستان – تاریخ ( با پاسخ کاملا تشریحی) فایل قابل ویرایش…

دانلود سوالات امتحانی : نمونه سوالات امتحانی چهارم دبستان – ریاضی ( با پاسخ کاملا تشریحی)

دانلود دانلود سوالات امتحانی : نمونه سوالات امتحانی چهارم دبستان – ریاضی ( با پاسخ کاملا تشریحی) فایل قابل ویرایش…

دانلود سوالات امتحانی : نمونه سوالات امتحانی چهارم دبستان – مدنی ( با پاسخ کاملا تشریحی)

دانلود دانلود سوالات امتحانی : نمونه سوالات امتحانی چهارم دبستان – مدنی ( با پاسخ کاملا تشریحی) فایل قابل ویرایش…

دانلود سوالات امتحانی : نمونه سوالات امتحانی چهارم دبستان – علوم ( با پاسخ کاملا تشریحی)

دانلود دانلود سوالات امتحانی : نمونه سوالات امتحانی چهارم دبستان – علوم ( با پاسخ کاملا تشریحی) فایل قابل ویرایش…

دانلود سولات امتحانی : نمونه سوالات امتحانی چهارم دبستان – بخوانیم و بنویسیم ( با پاسخ کاملا تشریح

دانلود دانلود سولات امتحانی : نمونه سوالات امتحانی چهارم دبستان – بخوانیم و بنویسیم ( با پاسخ کاملا تشریح فایل…

دانلود سولات امتحانی : نمونه سوالات امتحانی چهارم دبستان – هدیه های آسمان ( با پاسخ کاملا تشریحی)

دانلود دانلود سولات امتحانی : نمونه سوالات امتحانی چهارم دبستان – هدیه های آسمان ( با پاسخ کاملا تشریحی) فایل…

دانلود سولات امتحانی : نمونه سوالات امتحانی چهارم دبستان – جغرافیا ( با پاسخ کاملا تشریحی)

دانلود دانلود سولات امتحانی : نمونه سوالات امتحانی چهارم دبستان – جغرافیا ( با پاسخ کاملا تشریحی) فایل قابل ویرایش…

دانلود کتاب حل المسائل فارسی ( خوانداری )

دانلود دانلود کتاب حل المسائل فارسی ( خوانداری ) فایل قابل ویرایش دانلود کتاب حل المسائل فارسی ( خوانداری )…

دانلود کتاب حل المسائل فارسی ( نوشتاری )

دانلود دانلود کتاب حل المسائل فارسی ( نوشتاری ) فایل قابل ویرایش دانلود کتاب حل المسائل فارسی ( نوشتاری )…

دانلود کتاب حل المسائل هدیه های آسمانی

دانلود دانلود کتاب حل المسائل هدیه های آسمانی فایل قابل ویرایش دانلود کتاب حل المسائل هدیه های آسمانی , ورد…

پیک نوروزی چهارم ابتدایی سال 1400

دانلود پیک نوروزی چهارم ابتدایی سال 1400 فایل قابل ویرایش پیک نوروزی چهارم ابتدایی سال 1400 , ورد پیک نوروزی…

دانلود طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی (مفهوم کسر

دانلود دانلود طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی (مفهوم کسر فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی (مفهوم کسر…

دانلود طرح درس مجازی روزانه فارسی چهارم درس ارش کمانگیر

دانلود دانلود طرح درس مجازی روزانه فارسی چهارم درس ارش کمانگیر فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس مجازی روزانه فارسی…

دانلود طرح درس مجازی روزانه علوم چهارم درس اول زنگ علوم

دانلود دانلود طرح درس مجازی روزانه علوم چهارم درس اول زنگ علوم فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس مجازی روزانه…

آزمون ارزشیابی چهارم دبستان (اسفند ماه)

دانلود آزمون ارزشیابی چهارم دبستان (اسفند ماه) فایل قابل ویرایش آزمون ارزشیابی چهارم دبستان (اسفند ماه) , ورد آزمون ارزشیابی…

آزمون ارزشیابی چهارم دبستان (مهر ماه)

دانلود آزمون ارزشیابی چهارم دبستان (مهر ماه) فایل قابل ویرایش آزمون ارزشیابی چهارم دبستان (مهر ماه) , ورد آزمون ارزشیابی…

طرح درس سالانه بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی

دانلود طرح درس سالانه بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی فایل قابل ویرایش طرح درس سالانه بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی…

دانلود طرح درس سالانه هدیه های چهارم دبستان

دانلود دانلود طرح درس سالانه هدیه های چهارم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس سالانه هدیه های چهارم دبستان…

طرح درس سالانه هنر پایه چهارم ابتدایی

دانلود طرح درس سالانه هنر پایه چهارم ابتدایی فایل قابل ویرایش طرح درس سالانه هنر پایه چهارم ابتدایی , ورد…

آزمون ارزشیابی چهارم دبستان (آبان ماه)

دانلود آزمون ارزشیابی چهارم دبستان (آبان ماه) فایل قابل ویرایش آزمون ارزشیابی چهارم دبستان (آبان ماه) , ورد آزمون ارزشیابی…

آزمون ارزشیابی چهارم دبستان (اردیبهشت ماه)

دانلود آزمون ارزشیابی چهارم دبستان (اردیبهشت ماه) فایل قابل ویرایش آزمون ارزشیابی چهارم دبستان (اردیبهشت ماه) , ورد آزمون ارزشیابی…

ریاضی چهارم ابتدایی

دانلود ریاضی چهارم ابتدایی فایل قابل ویرایش ریاضی چهارم ابتدایی , ورد ریاضی چهارم ابتدایی برای دانلود ریاضی چهارم ابتدایی…

پرسش و پاسخ چهارم ابتدایی (هدیه های آسمانی)

دانلود پرسش و پاسخ چهارم ابتدایی (هدیه های آسمانی) فایل قابل ویرایش پرسش و پاسخ چهارم ابتدایی (هدیه های آسمانی)…

آزمونک ریاضی فصل یک پایه چهارم همراه با پاسخنامه

دانلود آزمونک ریاضی فصل یک پایه چهارم همراه با پاسخنامه فایل قابل ویرایش آزمونک ریاضی فصل یک پایه چهارم همراه…

آزمون مداد کاغذی درس مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان (خیلی عالی)

دانلود آزمون مداد کاغذی درس مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان (خیلی عالی) فایل قابل ویرایش آزمون مداد کاغذی درس مطالعات…

آزمون ریاضی فصل اول پایه چهارم دبستان همراه با جواب

دانلود آزمون ریاضی فصل اول پایه چهارم دبستان همراه با جواب فایل قابل ویرایش آزمون ریاضی فصل اول پایه چهارم…

سوالات آزمون مداد کاغذی فارسی درس 3 پایه چهارم دبستان

دانلود سوالات آزمون مداد کاغذی فارسی درس 3 پایه چهارم دبستان فایل قابل ویرایش سوالات آزمون مداد کاغذی فارسی درس…

آزمون مداد کاغذی علوم آبان 95

دانلود آزمون مداد کاغذی علوم آبان 95 فایل قابل ویرایش آزمون مداد کاغذی علوم آبان 95 , ورد آزمون مداد…

نمونه سوالات ریاضی پایه چهارم (فصل سوم)

دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه چهارم (فصل سوم) فایل قابل ویرایش نمونه سوالات ریاضی پایه چهارم (فصل سوم) , ورد…

نمونه پیک پایه چهارم (پیک آدینه)

دانلود نمونه پیک پایه چهارم (پیک آدینه) فایل قابل ویرایش نمونه پیک پایه چهارم (پیک آدینه) , ورد نمونه پیک…

نمونه سوالات ریاضی پایه چهارم (فصل اول)

دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه چهارم (فصل اول) فایل قابل ویرایش نمونه سوالات ریاضی پایه چهارم (فصل اول) , ورد…

نمونه پیک پایه چهارم دبستان، بسیار کاربردی

دانلود نمونه پیک پایه چهارم دبستان، بسیار کاربردی فایل قابل ویرایش نمونه پیک پایه چهارم دبستان، بسیار کاربردی , ورد…

نمونه سوالات ریاضی پایه چهارم (فصل پنجم)

دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه چهارم (فصل پنجم) فایل قابل ویرایش نمونه سوالات ریاضی پایه چهارم (فصل پنجم) , ورد…

نمونه سوالات ریاضی پایه چهارم (فصل چهارم)

دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه چهارم (فصل چهارم) فایل قابل ویرایش نمونه سوالات ریاضی پایه چهارم (فصل چهارم) , ورد…

سوال وجوابهای کل کتاب هدیه ها

دانلود سوال وجوابهای کل کتاب هدیه ها فایل قابل ویرایش سوال وجوابهای کل کتاب هدیه ها , ورد سوال وجوابهای…

نمونه سوالات ریاضی پایه چهارم (فصل ششم)

دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه چهارم (فصل ششم) فایل قابل ویرایش نمونه سوالات ریاضی پایه چهارم (فصل ششم) , ورد…

آزمون ارزشیابی چهارم دبستان (دی ماه)

دانلود آزمون ارزشیابی چهارم دبستان (دی ماه) فایل قابل ویرایش آزمون ارزشیابی چهارم دبستان (دی ماه) , ورد آزمون ارزشیابی…

آزمون ارزشیابی چهارم دبستان (آذر ماه)

دانلود آزمون ارزشیابی چهارم دبستان (آذر ماه) فایل قابل ویرایش آزمون ارزشیابی چهارم دبستان (آذر ماه) , ورد آزمون ارزشیابی…

دانلود آزمون ارزشیابی چهارم دبستان (بهمن ماه)

دانلود دانلود آزمون ارزشیابی چهارم دبستان (بهمن ماه) فایل قابل ویرایش دانلود آزمون ارزشیابی چهارم دبستان (بهمن ماه) , ورد…