دسته: نمونه سوالات پایه دوم دبستان

دانلود آزمون مداد کاغذی پایه دوم ابتدایی

دانلود دانلود آزمون مداد کاغذی پایه دوم ابتدایی فایل قابل ویرایش دانلود آزمون مداد کاغذی پایه دوم ابتدایی , ورد…

نمونه سوال امتحان درس اول ریاضی دوم دبستان شامل مباحث جمع و تفریق، الگو، عدد نویسی و شمارش، ساعت، حل

دانلود نمونه سوال امتحان درس اول ریاضی دوم دبستان شامل مباحث جمع و تفریق، الگو، عدد نویسی و شمارش، ساعت،…

دانلود چك ليست دروس پايه دوم ابتدايي

دانلود دانلود چك ليست دروس پايه دوم ابتدايي فایل قابل ویرایش دانلود چك ليست دروس پايه دوم ابتدايي , ورد…

پکیج پاورپوینت کامل هدیه های آسمان پایه چهارم دبستان

دانلود پکیج پاورپوینت کامل هدیه های آسمان پایه چهارم دبستان فایل قابل ویرایش پکیج پاورپوینت کامل هدیه های آسمان پایه…

دانلود طرح درس ماهانه درس قرآن پایه دوم دبستان

دانلود دانلود طرح درس ماهانه درس قرآن پایه دوم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ماهانه درس قرآن پایه…

طرح درس ماهانه کتاب درسی ریاضی پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس ماهانه کتاب درسی ریاضی پایه دوم ابتدایی فایل قابل ویرایش طرح درس ماهانه کتاب درسی ریاضی پایه…

دانلود طرح درس ماهانه علوم سوم ابتدایی بصورت WORD

دانلود دانلود طرح درس ماهانه علوم سوم ابتدایی بصورت WORD فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ماهانه علوم سوم ابتدایی…

دانلود سوالات امتحانی : نمونه سوالات امتحانی دوم دبستان – علوم ( با پاسخ کاملا تشریحی)

دانلود دانلود سوالات امتحانی : نمونه سوالات امتحانی دوم دبستان – علوم ( با پاسخ کاملا تشریحی) فایل قابل ویرایش…

دانلود سوالات امتحانی : نمونه سوالات امتحانی دوم دبستان – ریاضی ( با پاسخ کاملا تشریحی)

دانلود دانلود سوالات امتحانی : نمونه سوالات امتحانی دوم دبستان – ریاضی ( با پاسخ کاملا تشریحی) فایل قابل ویرایش…

دانلود سولات امتحانی : نمونه سوالات امتحانی دوم دبستان – بخوانیم و بنویسیم ( با پاسخ کاملا تشریحی)

دانلود دانلود سولات امتحانی : نمونه سوالات امتحانی دوم دبستان – بخوانیم و بنویسیم ( با پاسخ کاملا تشریحی) فایل…

دانلود پیک نوروزی دوم ابتدایی سال 1400

دانلود دانلود پیک نوروزی دوم ابتدایی سال 1400 فایل قابل ویرایش دانلود پیک نوروزی دوم ابتدایی سال 1400 , ورد…

آزمون ارزشیابی دوم دبستان (اسفند ماه)

دانلود آزمون ارزشیابی دوم دبستان (اسفند ماه) فایل قابل ویرایش آزمون ارزشیابی دوم دبستان (اسفند ماه) , ورد آزمون ارزشیابی…

تکلیف مهارت محور فارسی دوم ابتدایی (همراه با نمونه سوال)

دانلود تکلیف مهارت محور فارسی دوم ابتدایی (همراه با نمونه سوال) فایل قابل ویرایش تکلیف مهارت محور فارسی دوم ابتدایی…

آزمون ارزشیابی دوم دبستان (مهر ماه)

دانلود آزمون ارزشیابی دوم دبستان (مهر ماه) فایل قابل ویرایش آزمون ارزشیابی دوم دبستان (مهر ماه) , ورد آزمون ارزشیابی…

آزمون ارزشیابی دوم دبستان (آبان ماه)

دانلود آزمون ارزشیابی دوم دبستان (آبان ماه) فایل قابل ویرایش آزمون ارزشیابی دوم دبستان (آبان ماه) , ورد آزمون ارزشیابی…

آزمون ارزشیابی دوم دبستان (اردیبهشت ماه)

دانلود آزمون ارزشیابی دوم دبستان (اردیبهشت ماه) فایل قابل ویرایش آزمون ارزشیابی دوم دبستان (اردیبهشت ماه) , ورد آزمون ارزشیابی…

جزوه هم معنی و متضاد های کلیه دروس فارسی، پایه دوم دبستان

دانلود جزوه هم معنی و متضاد های کلیه دروس فارسی، پایه دوم دبستان فایل قابل ویرایش جزوه هم معنی و…

آزمون ارزشیابی فارسی دوم دبستان (مهر ماه)

دانلود آزمون ارزشیابی فارسی دوم دبستان (مهر ماه) فایل قابل ویرایش آزمون ارزشیابی فارسی دوم دبستان (مهر ماه) , ورد…

آزمون ارزشیابی ریاضی دوم دبستان (مهر ماه)

دانلود آزمون ارزشیابی ریاضی دوم دبستان (مهر ماه) فایل قابل ویرایش آزمون ارزشیابی ریاضی دوم دبستان (مهر ماه) , ورد…

آزمون مداد کاغذی فصل اول تا سوم درس ریاضی پایه دوم

دانلود آزمون مداد کاغذی فصل اول تا سوم درس ریاضی پایه دوم فایل قابل ویرایش آزمون مداد کاغذی فصل اول…

آزمون ارزشیابی فارسی کلاس دوم دبستان

دانلود آزمون ارزشیابی فارسی کلاس دوم دبستان فایل قابل ویرایش آزمون ارزشیابی فارسی کلاس دوم دبستان , ورد آزمون ارزشیابی…

آزمون مداد کاغذی دوم ابتدایی (ریاضی)

دانلود آزمون مداد کاغذی دوم ابتدایی (ریاضی) فایل قابل ویرایش آزمون مداد کاغذی دوم ابتدایی (ریاضی) , ورد آزمون مداد…

آزمون های ریاضی (دوم ابتدایی)

دانلود آزمون های ریاضی (دوم ابتدایی) فایل قابل ویرایش آزمون های ریاضی (دوم ابتدایی) , ورد آزمون های ریاضی (دوم…

نمونه سوال درس ریاضی پایه دوم دبستان دوره فصل دوم

دانلود نمونه سوال درس ریاضی پایه دوم دبستان دوره فصل دوم فایل قابل ویرایش نمونه سوال درس ریاضی پایه دوم…

نمونه سوال درس ریاضی پایه دوم دبستان (دوره فصل اول)

دانلود نمونه سوال درس ریاضی پایه دوم دبستان (دوره فصل اول) فایل قابل ویرایش نمونه سوال درس ریاضی پایه دوم…

آزمونک های ریاضی (دوم ابتدایی)

دانلود آزمونک های ریاضی (دوم ابتدایی) فایل قابل ویرایش آزمونک های ریاضی (دوم ابتدایی) , ورد آزمونک های ریاضی (دوم…

آزمون ارزشیابی دوم دبستان (آذر ماه)

دانلود آزمون ارزشیابی دوم دبستان (آذر ماه) فایل قابل ویرایش آزمون ارزشیابی دوم دبستان (آذر ماه) , ورد آزمون ارزشیابی…

نمونه سوالات ریاضی پایه سوم (فصل دوم)

دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه سوم (فصل دوم) فایل قابل ویرایش نمونه سوالات ریاضی پایه سوم (فصل دوم) , ورد…

آزمون مداد کاغذی دوم ابتدایی

دانلود آزمون مداد کاغذی دوم ابتدایی فایل قابل ویرایش آزمون مداد کاغذی دوم ابتدایی , ورد آزمون مداد کاغذی دوم…

آزمون مداد کاغذی دوم ابتدایی (فارسی)

دانلود آزمون مداد کاغذی دوم ابتدایی (فارسی) فایل قابل ویرایش آزمون مداد کاغذی دوم ابتدایی (فارسی) , ورد آزمون مداد…

آزمون های ارزشیابی ریاضی (دوم ابتدایی)

دانلود آزمون های ارزشیابی ریاضی (دوم ابتدایی) فایل قابل ویرایش آزمون های ارزشیابی ریاضی (دوم ابتدایی) , ورد آزمون های…

نمونه سوالات علوم دوم دبستان

دانلود نمونه سوالات علوم دوم دبستان فایل قابل ویرایش نمونه سوالات علوم دوم دبستان , ورد نمونه سوالات علوم دوم…

نمونه سوالات فارسی پایه دوم دبستان (درس 1 تا 7)

دانلود نمونه سوالات فارسی پایه دوم دبستان (درس 1 تا 7) فایل قابل ویرایش نمونه سوالات فارسی پایه دوم دبستان…

نمونه سوالات هدیه های آسمانی دوم دبستان

دانلود نمونه سوالات هدیه های آسمانی دوم دبستان فایل قابل ویرایش نمونه سوالات هدیه های آسمانی دوم دبستان , ورد…

آزمون های علوم (دوم ابتدایی)

دانلود آزمون های علوم (دوم ابتدایی) فایل قابل ویرایش آزمون های علوم (دوم ابتدایی) , ورد آزمون های علوم (دوم…

آزمون ارزشیابی دوم دبستان (بهمن ماه)

دانلود آزمون ارزشیابی دوم دبستان (بهمن ماه) فایل قابل ویرایش آزمون ارزشیابی دوم دبستان (بهمن ماه) , ورد آزمون ارزشیابی…

نمونه سوالات فارسی دوم دبستان

دانلود نمونه سوالات فارسی دوم دبستان فایل قابل ویرایش نمونه سوالات فارسی دوم دبستان , ورد نمونه سوالات فارسی دوم…

آزمون های فارسی (دوم ابتدایی)

دانلود آزمون های فارسی (دوم ابتدایی) فایل قابل ویرایش آزمون های فارسی (دوم ابتدایی) , ورد آزمون های فارسی (دوم…

آزمون ارزشیابی دوم دبستان (دی ماه)

دانلود آزمون ارزشیابی دوم دبستان (دی ماه) فایل قابل ویرایش آزمون ارزشیابی دوم دبستان (دی ماه) , ورد آزمون ارزشیابی…

آزمون های بنویسیم فارسی (دوم ابتدایی)

دانلود آزمون های بنویسیم فارسی (دوم ابتدایی) فایل قابل ویرایش آزمون های بنویسیم فارسی (دوم ابتدایی) , ورد آزمون های…

نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان

دانلود نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان فایل قابل ویرایش نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان , ورد نمونه سوالات ریاضی دوم…

نمونه سوالات ریاضی پایه دوم (فصل پنجم)

دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه دوم (فصل پنجم) فایل قابل ویرایش نمونه سوالات ریاضی پایه دوم (فصل پنجم) , ورد…

نمونه سوالات ریاضی پایه دوم (فصل هشتم)

دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه دوم (فصل هشتم) فایل قابل ویرایش نمونه سوالات ریاضی پایه دوم (فصل هشتم) , ورد…

نمونه سوالات ریاضی پایه دوم (فصل اول)

دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه دوم (فصل اول) فایل قابل ویرایش نمونه سوالات ریاضی پایه دوم (فصل اول) , ورد…

نمونه سوالات ریاضی پایه دوم (فصل دوم)

دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه دوم (فصل دوم) فایل قابل ویرایش نمونه سوالات ریاضی پایه دوم (فصل دوم) , ورد…

آزمونک دوم دبستان (اسفند ماه)

دانلود آزمونک دوم دبستان (اسفند ماه) فایل قابل ویرایش آزمونک دوم دبستان (اسفند ماه) , ورد آزمونک دوم دبستان (اسفند…

نمونه سوالات ریاضی پایه دوم (فصل چهارم)

دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه دوم (فصل چهارم) فایل قابل ویرایش نمونه سوالات ریاضی پایه دوم (فصل چهارم) , ورد…

آزمون ارزشیابی دوم دبستان (فروردین ماه)

دانلود آزمون ارزشیابی دوم دبستان (فروردین ماه) فایل قابل ویرایش آزمون ارزشیابی دوم دبستان (فروردین ماه) , ورد آزمون ارزشیابی…

نمونه سوالات ریاضی پایه دوم (فصل هفتم)

دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه دوم (فصل هفتم) فایل قابل ویرایش نمونه سوالات ریاضی پایه دوم (فصل هفتم) , ورد…

دانلود برنامه هفتگی پایه دوم طبق کرونا با سه وضعیت

دانلود دانلود برنامه هفتگی پایه دوم طبق کرونا با سه وضعیت فایل قابل ویرایش دانلود برنامه هفتگی پایه دوم طبق…

بررسی و تحلیل علوم دوم ابتدایی

دانلود بررسی و تحلیل علوم دوم ابتدایی فایل قابل ویرایش بررسی و تحلیل علوم دوم ابتدایی , ورد بررسی و…