نمونه سوالات دوره آموزشی «آشنایی با اندیشه و افکار استاد شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام»

دانلود نمونه سوالات دوره آموزشی «آشنایی با اندیشه و افکار استاد شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام»

فایل قابل ویرایش نمونه سوالات دوره آموزشی «آشنایی با اندیشه و افکار استاد شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام» , ورد نمونه سوالات دوره آموزشی «آشنایی با اندیشه و افکار استاد شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام»

      نمونه سوالات دوره آموزشی ,«آشنایی با اندیشه و افکار استاد شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام»

توضیحات مختصر در مورد نمونه سوالات دوره آموزشی «آشنایی با اندیشه و افکار استاد شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام»

نمونه سوالات دوره آموزشی «آشنایی با اندیشه و افکار استاد شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام»

نمونه-سوالات-دوره-آموزشی-«آشنایی-با-اندیشه-و-افکار-استاد-شهید-مطهری-در-کتاب-تعلیم-و-تربیت-در-اسلام»

نمونه سوالات دوره آموزشی 
«آشنایی با اندیشه و افکار استاد شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام»

❇️ استان: کرمان
⭕کد دوره: 99506905
⭕️ مدت دوره: 12 ساعت

⬅️تاریخ آزمون: 7 تیر ماه 1400

⬅️زمان آزمون:در بازه های زمانی
1️⃣بازه اول: 8:30 الی 9:00
2️⃣بازه دوم: 12:30 الی 13:00
3️⃣بازه سوم: 18:00 الی 18:30

سایت برگزار کننده:
Ltms.medu.ir
دانلود فایل

 

نمونه سوالات دوره آموزشی «آشنایی با اندیشه و افکار استاد شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام»

Author: mp3-sound.ir