دسته: مهندسی کشاورزی

پاورپوینت کتاب اصول ترویج و آموزش كشاورزی تألیف دكتر حسین شعبانعلی ‌فمی

دانلود پاورپوینت کتاب اصول ترویج و آموزش كشاورزی تألیف دكتر حسین شعبانعلی ‌فمی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت کتاب اصول…

پاورپوینت بررسی مشخصات گیاه شناسی ونحوه کاشت، پرورش و تکثیر گل ژربرا

دانلود پاورپوینت بررسی مشخصات گیاه شناسی ونحوه کاشت، پرورش و تکثیر گل ژربرا فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی مشخصات…

پاورپوینت بررسی بسته بندی گوشت

دانلود پاورپوینت بررسی بسته بندی گوشت فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی بسته بندی گوشت , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت بررسی آناتومی آوندها و بافتهای گیاهی

دانلود پاورپوینت بررسی آناتومی آوندها و بافتهای گیاهی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی آناتومی آوندها و بافتهای گیاهی ,…

پاورپوینت بررسی مراحل ساخت پنیر

دانلود پاورپوینت بررسی مراحل ساخت پنیر فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی مراحل ساخت پنیر , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت بررسی بیماری بلاست برنج، لکه سیاه سیب، لکه اجری بادام و پوسیدگی قهوه ای

دانلود پاورپوینت بررسی بیماری بلاست برنج، لکه سیاه سیب، لکه اجری بادام و پوسیدگی قهوه ای فایل قابل ویرایش دانلود…

پاورپوینت خصوصیات فیزیکی و شیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط

دانلود پاورپوینت خصوصیات فیزیکی و شیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت بررسی صمغ کتیرا و خواص رئولوژیکی آن (اثر ph و نمک)

دانلود پاورپوینت بررسی صمغ کتیرا و خواص رئولوژیکی آن (اثر ph و نمک) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی صمغ…

پاورپوینت بررسی فتوپریودیسم

دانلود پاورپوینت بررسی فتوپریودیسم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی فتوپریودیسم , ورد دانلود پاورپوینت بررسی فتوپریودیسم دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت بررسی فوزاریوم گوجه فرنگی

دانلود پاورپوینت بررسی فوزاریوم گوجه فرنگی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی فوزاریوم گوجه فرنگی , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت بررسی تثبیت و تورم خاک رس گرگان توسط گیاه بامبو

دانلود پاورپوینت بررسی تثبیت و تورم خاک رس گرگان توسط گیاه بامبو فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی تثبیت و…

پاورپوینت بررسی مزیت نسبی صادراتی صنایع غذایی

دانلود پاورپوینت بررسی مزیت نسبی صادراتی صنایع غذایی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی مزیت نسبی صادراتی صنایع غذایی ,…

پاورپوینت بسته بندی شیر و فرآورده های لبنی

دانلود پاورپوینت بسته بندی شیر و فرآورده های لبنی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بسته بندی شیر و فرآورده های…

پاورپوینت بسته بندی اتمسفر اصلاح شده

دانلود پاورپوینت بسته بندی اتمسفر اصلاح شده فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بسته بندی اتمسفر اصلاح شده , ورد دانلود…

پاورپوینت تغییرات ساقه بر حسب شرایط محیطی

دانلود پاورپوینت تغییرات ساقه بر حسب شرایط محیطی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تغییرات ساقه بر حسب شرایط محیطی ,…

پاورپوینت بررسی تخمیر فراورده های حیوانی

دانلود پاورپوینت بررسی تخمیر فراورده های حیوانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی تخمیر فراورده های حیوانی , ورد دانلود…

پاورپوینت بررسی تخمیر و مخمر و کاربرد آنها در صنایع غذایی

دانلود پاورپوینت بررسی تخمیر و مخمر و کاربرد آنها در صنایع غذایی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی تخمیر و…

پاورپوینت تخمین پارامترهای ژنتیکی تولید چربی شیر

دانلود پاورپوینت تخمین پارامترهای ژنتیکی تولید چربی شیر فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تخمین پارامترهای ژنتیکی تولید چربی شیر ,…

پاورپوینت بررسی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (درس اکولوژی)

دانلود پاورپوینت بررسی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (درس اکولوژی) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (درس…

پاورپوینت تولید آنزیمی شربت گلوکز

دانلود پاورپوینت تولید آنزیمی شربت گلوکز فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تولید آنزیمی شربت گلوکز , ورد دانلود پاورپوینت تولید…

پاورپوینت بررسی hfcs و کاربرد آن در صنایع غذایی

دانلود پاورپوینت بررسی hfcs و کاربرد آن در صنایع غذایی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی hfcs و کاربرد آن…

پاورپوینت فرآیند تولید و بسته بندی کشمش

دانلود پاورپوینت فرآیند تولید و بسته بندی کشمش فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فرآیند تولید و بسته بندی کشمش ,…

پاورپوینت بررسی کفیر – نوشابه ای تخمیری (پروبیوتیک)

دانلود پاورپوینت بررسی کفیر – نوشابه ای تخمیری (پروبیوتیک) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی کفیر – نوشابه ای تخمیری…

پاورپوینت روش های تولید شیمیایی و آنزیمی گلوکز مایع

دانلود پاورپوینت روش های تولید شیمیایی و آنزیمی گلوکز مایع فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت روش های تولید شیمیایی و…

پاورپوینت كفیر یک نوشیدنی تخمیری

دانلود پاورپوینت كفیر یک نوشیدنی تخمیری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت كفیر یک نوشیدنی تخمیری , ورد دانلود پاورپوینت كفیر…

پاورپوینت روش های استخراج آنزیمی و شیمیایی فروکتوز

دانلود پاورپوینت روش های استخراج آنزیمی و شیمیایی فروکتوز فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت روش های استخراج آنزیمی و شیمیایی…

پاورپوینت تثبیت بیولوژیكی نیتروژن در مزارع برنج

دانلود پاورپوینت تثبیت بیولوژیكی نیتروژن در مزارع برنج فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تثبیت بیولوژیكی نیتروژن در مزارع برنج ,…

گزارش كارآموزی کشاورزی در مركز آموزش گل و گیاه ، پرورش و تكثیر گلهای فصلی (گلهای فضای آزاد)

گزارش كارآموزی کشاورزی در مركز آموزش گل و گیاه ، پرورش و تكثیر گلهای فصلی (گلهای فضای آزاد) فایل قابل…

گزارش كارآموزی گیاهپزشكی آفات و بیماری گیاهان و نگهداری فضای سبز در شهرداری

گزارش كارآموزی گیاهپزشكی آفات و بیماری گیاهان و نگهداری فضای سبز در شهرداری فایل قابل ویرایش گزارش كارآموزی گیاهپزشكی آفات…

گزارش کارآموزی کشاورزی دستگاه کمبینات PEE300 در بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی

گزارش کارآموزی کشاورزی دستگاه کمبینات PEE300 در بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی فایل قابل ویرایش گزارش کارآموزی کشاورزی دستگاه کمبینات PEE300…

گزارش کارآموزی اسانسگیری ، گیاهان دارویی

گزارش کارآموزی اسانسگیری ، گیاهان دارویی فایل قابل ویرایش گزارش کارآموزی اسانسگیری ، گیاهان دارویی , ورد گزارش کارآموزی اسانسگیری…

پاورپوینت طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل

دانلود پاورپوینت طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور…

پاورپوینت بررسی جامع چای

دانلود پاورپوینت بررسی جامع چای فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی جامع چای , ورد دانلود پاورپوینت بررسی جامع چای…

پاورپوینت بررسی حشره شناسی كشاورزی

دانلود پاورپوینت بررسی حشره شناسی كشاورزی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی حشره شناسی كشاورزی , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت بررسی خاک مسلح

دانلود پاورپوینت بررسی خاک مسلح فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی خاک مسلح , ورد دانلود پاورپوینت بررسی خاک مسلح…

پاورپوینت بررسی خسارت موش ورامین به کشاورزی

دانلود پاورپوینت بررسی خسارت موش ورامین به کشاورزی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی خسارت موش ورامین به کشاورزی ,…

پاورپوینت بررسی دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازادان – نهاندانگان

دانلود پاورپوینت بررسی دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازادان – نهاندانگان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی دستگاه…

پاورپوینت بررسی روشهای نگهداری مرکبات بعد از برداشت

دانلود پاورپوینت بررسی روشهای نگهداری مرکبات بعد از برداشت فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی روشهای نگهداری مرکبات بعد از…

پاورپوینت بررسی روغن سبوس برنج و روش های استخراج آن

دانلود پاورپوینت بررسی روغن سبوس برنج و روش های استخراج آن فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی روغن سبوس برنج…

پاورپوینت بررسی زعفران

دانلود پاورپوینت بررسی زعفران فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی زعفران , ورد دانلود پاورپوینت بررسی زعفران دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت طرح پروار 100 راس گوسفند بلوچی

دانلود پاورپوینت طرح پروار 100 راس گوسفند بلوچی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت طرح پروار 100 راس گوسفند بلوچی ,…

پاورپوینت بررسی خط تولید مربای هویج

دانلود پاورپوینت بررسی خط تولید مربای هویج فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی خط تولید مربای هویج , ورد دانلود…

پاورپوینت بررسی نكات مهم در زراعت سیب زمینی

دانلود پاورپوینت بررسی نكات مهم در زراعت سیب زمینی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی نكات مهم در زراعت سیب…

پاورپوینت طرح توجیهی شترمرغ

دانلود پاورپوینت طرح توجیهی شترمرغ فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت طرح توجیهی شترمرغ , ورد دانلود پاورپوینت طرح توجیهی شترمرغ…

پاورپوینت طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی

دانلود پاورپوینت طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی , ورد دانلود…

پاورپوینت بررسی علف هرز

دانلود پاورپوینت بررسی علف هرز فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی علف هرز , ورد دانلود پاورپوینت بررسی علف هرز…

پاورپوینت بررسی گزارش کار عملیات زراعی

دانلود پاورپوینت بررسی گزارش کار عملیات زراعی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی گزارش کار عملیات زراعی , ورد دانلود…

پاورپوینت بررسی عناصر غذایی و تغذیه باغات

دانلود پاورپوینت بررسی عناصر غذایی و تغذیه باغات فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی عناصر غذایی و تغذیه باغات ,…

پاورپوینت بررسی تغذیه روزانه گوساله

دانلود پاورپوینت بررسی تغذیه روزانه گوساله فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی تغذیه روزانه گوساله , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت بررسی پرورش قارچ

دانلود پاورپوینت بررسی پرورش قارچ فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی پرورش قارچ , ورد دانلود پاورپوینت بررسی پرورش قارچ…

پاورپوینت بررسی مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت باغبانی سازمان جهاد…

پاورپوینت مبانی نظری و مفاهیم كارآفرینی ، تدوین طرح كسب و كار

دانلود پاورپوینت مبانی نظری و مفاهیم كارآفرینی ، تدوین طرح كسب و كار فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مبانی نظری…

پاورپوینت بررسی جامع مخمرها

دانلود پاورپوینت بررسی جامع مخمرها فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی جامع مخمرها , ورد دانلود پاورپوینت بررسی جامع مخمرها…

پاورپوینت بررسی پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها

دانلود پاورپوینت بررسی پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی پروبیوتیک ها و پری بیوتیک…

پاورپوینت بررسی میكروبیولوژی مواد غذایی

دانلود پاورپوینت بررسی میكروبیولوژی مواد غذایی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی میكروبیولوژی مواد غذایی , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت بررسی کامل مینوزها

دانلود پاورپوینت بررسی کامل مینوزها فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی کامل مینوزها , ورد دانلود پاورپوینت بررسی کامل مینوزها…

پاورپوینت بررسی بنه ، درخت صمغ سقز

دانلود پاورپوینت بررسی بنه ، درخت صمغ سقز فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی بنه ، درخت صمغ سقز ,…

پاورپوینت مطالعه گنجایش کربن در سازمان خاک های نشاسته ای

دانلود پاورپوینت مطالعه گنجایش کربن در سازمان خاک های نشاسته ای فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مطالعه گنجایش کربن در…

پاورپوینت بررسی دستگاه تولید مثل طیور

دانلود پاورپوینت بررسی دستگاه تولید مثل طیور فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی دستگاه تولید مثل طیور , ورد دانلود…

پاورپوینت بررسی افزودنی های غذایی

دانلود پاورپوینت بررسی افزودنی های غذایی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی افزودنی های غذایی , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…