دسته: مهندسی کامپبوتر و فناوری اطلاعات

پاورپوینت پرورش طیور گوشتی

پاورپوینت پرورش طیور گوشتی فایل قابل ویرایش پاورپوینت پرورش طیور گوشتی , ورد پاورپوینت پرورش طیور گوشتی پاورپوینت پرورش طیور…

پاورپوینت کتاب اصول مهندسی اینترنت

پاورپوینت کتاب اصول مهندسی اینترنت فایل قابل ویرایش پاورپوینت کتاب اصول مهندسی اینترنت , ورد پاورپوینت کتاب اصول مهندسی اینترنت…

پاورپوینت زبان های ماشين و برنامه سازی سيستم

پاورپوینت زبان های ماشين و برنامه سازی سيستم فایل قابل ویرایش پاورپوینت زبان های ماشين و برنامه سازی سيستم ,…

پاورپوینت تجزیه، تحليل و طراحی سيستم ها (آشنايی با فرايند توليد نرم افزار)

پاورپوینت تجزیه، تحليل و طراحی سيستم ها (آشنايی با فرايند توليد نرم افزار) فایل قابل ویرایش پاورپوینت تجزیه، تحليل و…

پاورپوینت سيستم عامل Operating system

پاورپوینت سيستم عامل Operating system فایل قابل ویرایش پاورپوینت سيستم عامل Operating system , ورد پاورپوینت سيستم عامل Operating system…

پاورپوینت بررسی SQL Server

پاورپوینت بررسی SQL Server فایل قابل ویرایش پاورپوینت بررسی SQL Server , ورد پاورپوینت بررسی SQL Server پاورپوینت بررسی SQL…

پاورپوینت لوازم و تجهیزات لازم جهت اتصال به شبکه اینترانت سازمان (P2MP)

پاورپوینت لوازم و تجهیزات لازم جهت اتصال به شبکه اینترانت سازمان (P2MP) فایل قابل ویرایش پاورپوینت لوازم و تجهیزات لازم…

پاورپوینت آشنای با استاندارد ISO 10006

پاورپوینت آشنای با استاندارد ISO 10006 فایل قابل ویرایش پاورپوینت آشنای با استاندارد ISO 10006 , ورد پاورپوینت آشنای با…

پاورپوینت طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی

پاورپوینت طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی فایل قابل ویرایش پاورپوینت طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه…

پاورپوینت استفاده کارآمد از کامپیوتر ویندوز XP2

پاورپوینت استفاده کارآمد از کامپیوتر ویندوز XP2 فایل قابل ویرایش پاورپوینت استفاده کارآمد از کامپیوتر ویندوز XP2 , ورد پاورپوینت…

پاورپوینت بررسی فيلترهای گابور

پاورپوینت بررسی فيلترهای گابور فایل قابل ویرایش پاورپوینت بررسی فيلترهای گابور , ورد پاورپوینت بررسی فيلترهای گابور پاورپوینت بررسی فيلترهای…

پاورپوینت ارائه درس پايگاه داده پيشرفته

پاورپوینت ارائه درس پايگاه داده پيشرفته فایل قابل ویرایش پاورپوینت ارائه درس پايگاه داده پيشرفته , ورد پاورپوینت ارائه درس…

پاورپوینت بررسی فشرده سازی صوت

پاورپوینت بررسی فشرده سازی صوت فایل قابل ویرایش پاورپوینت بررسی فشرده سازی صوت , ورد پاورپوینت بررسی فشرده سازی صوت…

پاورپوینت آشنایی اولیه با روتر

پاورپوینت آشنایی اولیه با روتر فایل قابل ویرایش پاورپوینت آشنایی اولیه با روتر , ورد پاورپوینت آشنایی اولیه با روتر…

جزوه دستنویس و کامل درس معماری کامپیوتر

جزوه دستنویس و کامل درس معماری کامپیوتر فایل قابل ویرایش جزوه دستنویس و کامل درس معماری کامپیوتر , ورد جزوه…

پاورپوینت آشنایی با J2EE

پاورپوینت آشنایی با J2EE فایل قابل ویرایش پاورپوینت آشنایی با J2EE , ورد پاورپوینت آشنایی با J2EE پاورپوینت آشنایی با…

جزوه دستنویس و کامل درس پایگاه داده

جزوه دستنویس و کامل درس پایگاه داده فایل قابل ویرایش جزوه دستنویس و کامل درس پایگاه داده , ورد جزوه…

پاورپوینت آشنايی با RAID

پاورپوینت آشنايی با RAID فایل قابل ویرایش پاورپوینت آشنايی با RAID , ورد پاورپوینت آشنايی با RAID پاورپوینت آشنايی با…

جزوه دستنویس و کامل درس سیستم عامل

جزوه دستنویس و کامل درس سیستم عامل فایل قابل ویرایش جزوه دستنویس و کامل درس سیستم عامل , ورد جزوه…

پاورپوینت برنامه نويسی پويا (Dynamic Programming)

پاورپوینت برنامه نويسی پويا (Dynamic Programming) فایل قابل ویرایش پاورپوینت برنامه نويسی پويا (Dynamic Programming) , ورد پاورپوینت برنامه نويسی…

پاورپوینت بررسی حافظه داخلی

پاورپوینت بررسی حافظه داخلی فایل قابل ویرایش پاورپوینت بررسی حافظه داخلی , ورد پاورپوینت بررسی حافظه داخلی پاورپوینت بررسی حافظه…

پاورپوینت طراحی الگوریتم ها

پاورپوینت طراحی الگوریتم ها فایل قابل ویرایش پاورپوینت طراحی الگوریتم ها , ورد پاورپوینت طراحی الگوریتم ها پاورپوینت طراحی الگوریتم…

پاورپوینت بررسی دیسک سخت

پاورپوینت بررسی دیسک سخت فایل قابل ویرایش پاورپوینت بررسی دیسک سخت , ورد پاورپوینت بررسی دیسک سخت پاورپوینت بررسی دیسک…

پاورپوینت روش تقسيم و حل (Divide and Conqure)

پاورپوینت روش تقسيم و حل (Divide and Conqure) فایل قابل ویرایش پاورپوینت روش تقسيم و حل (Divide and Conqure) ,…

پاورپوینت بررسی روش های نمونه گیری

پاورپوینت بررسی روش های نمونه گیری فایل قابل ویرایش پاورپوینت بررسی روش های نمونه گیری , ورد پاورپوینت بررسی روش…

پاورپوینت روش شاخه و حد (branch and bound)

پاورپوینت روش شاخه و حد (branch and bound) فایل قابل ویرایش پاورپوینت روش شاخه و حد (branch and bound) ,…

پاورپوینت پروژه کامپیوتر Fault-Tolerance

پاورپوینت پروژه کامپیوتر Fault-Tolerance فایل قابل ویرایش پاورپوینت پروژه کامپیوتر Fault-Tolerance , ورد پاورپوینت پروژه کامپیوتر Fault-Tolerance پاورپوینت پروژه کامپیوتر…

پاورپوینت روش حریصانه (greedy)

پاورپوینت روش حریصانه (greedy) فایل قابل ویرایش پاورپوینت روش حریصانه (greedy) , ورد پاورپوینت روش حریصانه (greedy) پاورپوینت روش حریصانه…

پاورپوینت بررسی اتوماسيون صنعتی (PLC)

پاورپوینت بررسی اتوماسيون صنعتی (PLC) فایل قابل ویرایش پاورپوینت بررسی اتوماسيون صنعتی (PLC) , ورد پاورپوینت بررسی اتوماسيون صنعتی (PLC)…

پاورپوینت آشنايی با طراحی و مشخصات ساختار فايلها

پاورپوینت آشنايی با طراحی و مشخصات ساختار فايلها فایل قابل ویرایش پاورپوینت آشنايی با طراحی و مشخصات ساختار فايلها ,…

پاورپوینت مفاهيم سيستم عامل

پاورپوینت مفاهيم سيستم عامل فایل قابل ویرایش پاورپوینت مفاهيم سيستم عامل , ورد پاورپوینت مفاهيم سيستم عامل پاورپوینت مفاهيم سيستم…

پاورپوینت زبان مدلسازی حقیقت مجازی VRML

پاورپوینت زبان مدلسازی حقیقت مجازی VRML فایل قابل ویرایش پاورپوینت زبان مدلسازی حقیقت مجازی VRML , ورد پاورپوینت زبان مدلسازی…

پاورپوینت مدیریت پروژه در RUP

پاورپوینت مدیریت پروژه در RUP فایل قابل ویرایش پاورپوینت مدیریت پروژه در RUP , ورد پاورپوینت مدیریت پروژه در RUP…

پاورپوینت بررسی سلامت الکترونیکی

پاورپوینت بررسی سلامت الکترونیکی فایل قابل ویرایش پاورپوینت بررسی سلامت الکترونیکی , ورد پاورپوینت بررسی سلامت الکترونیکی پاورپوینت بررسی سلامت…

پاورپوینت آشنايی با درخت های تصميم گيری

پاورپوینت آشنايی با درخت های تصميم گيری فایل قابل ویرایش پاورپوینت آشنايی با درخت های تصميم گيری , ورد پاورپوینت…

پاورپوینت جامع با موضوع هوش مصنوعی

پاورپوینت جامع با موضوع هوش مصنوعی فایل قابل ویرایش پاورپوینت جامع با موضوع هوش مصنوعی , ورد پاورپوینت جامع با…

پاورپوینت محیط انتقال سیمی (کابل های انتقال داده)

پاورپوینت محیط انتقال سیمی (کابل های انتقال داده) فایل قابل ویرایش پاورپوینت محیط انتقال سیمی (کابل های انتقال داده) ,…

پاورپوینت بررسی تاریخچه کامپیوتر

پاورپوینت بررسی تاریخچه کامپیوتر فایل قابل ویرایش پاورپوینت بررسی تاریخچه کامپیوتر , ورد پاورپوینت بررسی تاریخچه کامپیوتر پاورپوینت بررسی تاریخچه…

کد متلب برای تولید عدد تصادفی (محاسبات عددی)

کد متلب برای تولید عدد تصادفی (محاسبات عددی) فایل قابل ویرایش کد متلب برای تولید عدد تصادفی (محاسبات عددی) ,…

کد متلب برای روش SECANT (محاسبات عددی)

کد متلب برای روش SECANT (محاسبات عددی) فایل قابل ویرایش کد متلب برای روش SECANT (محاسبات عددی) , ورد کد…

کد متلب برای محاسبه انتگرال به روش سیمپسون (محاسبات عددی)

کد متلب برای محاسبه انتگرال به روش سیمپسون (محاسبات عددی) فایل قابل ویرایش کد متلب برای محاسبه انتگرال به روش…

پروژه آموزش مدلسازی پمپ 7 پره در نرم افزار سالید ورک و تحلیل آن در نرم افزار انسیس

پروژه آموزش مدلسازی پمپ 7 پره در نرم افزار سالید ورک و تحلیل آن در نرم افزار انسیس فایل قابل…

کد متلب برای محاسبه انتگرال به روش ریمان (محاسبات عددی)

کد متلب برای محاسبه انتگرال به روش ریمان (محاسبات عددی) فایل قابل ویرایش کد متلب برای محاسبه انتگرال به روش…

پاورپوینت بررسی کاربردهای پردازش تصوير

پاورپوینت بررسی کاربردهای پردازش تصوير فایل قابل ویرایش پاورپوینت بررسی کاربردهای پردازش تصوير , ورد پاورپوینت بررسی کاربردهای پردازش تصوير…

پاورپوینت بررسی سيستم عامل

پاورپوینت بررسی سيستم عامل فایل قابل ویرایش پاورپوینت بررسی سيستم عامل , ورد پاورپوینت بررسی سيستم عامل پاورپوینت بررسی سيستم…

پاورپوینت بررسی سیستم عامل Solaris

پاورپوینت بررسی سیستم عامل Solaris فایل قابل ویرایش پاورپوینت بررسی سیستم عامل Solaris , ورد پاورپوینت بررسی سیستم عامل Solaris…

پاورپوینت مرحله تعريف شش سيگما

پاورپوینت مرحله تعريف شش سيگما فایل قابل ویرایش پاورپوینت مرحله تعريف شش سيگما , ورد پاورپوینت مرحله تعريف شش سيگما…

پاورپوینت طراحی یک کتابخانه دیجیتالی استاندارد

پاورپوینت طراحی یک کتابخانه دیجیتالی استاندارد فایل قابل ویرایش پاورپوینت طراحی یک کتابخانه دیجیتالی استاندارد , ورد پاورپوینت طراحی یک…

پاورپوینت بررسی قارچ های زنگ

پاورپوینت بررسی قارچ های زنگ فایل قابل ویرایش پاورپوینت بررسی قارچ های زنگ , ورد پاورپوینت بررسی قارچ های زنگ…

پاورپوینت بررسی کامپیوتر های قابل حمل

پاورپوینت بررسی کامپیوتر های قابل حمل فایل قابل ویرایش پاورپوینت بررسی کامپیوتر های قابل حمل , ورد پاورپوینت بررسی کامپیوتر…

پاورپوینت تحلیل و بررسی VOIP

پاورپوینت تحلیل و بررسی VOIP فایل قابل ویرایش پاورپوینت تحلیل و بررسی VOIP , ورد پاورپوینت تحلیل و بررسی VOIP…

پاورپوینت بررسی ساختمان کامپیوتر

پاورپوینت بررسی ساختمان کامپیوتر فایل قابل ویرایش پاورپوینت بررسی ساختمان کامپیوتر , ورد پاورپوینت بررسی ساختمان کامپیوتر پاورپوینت بررسی ساختمان…

پاورپوینت سایت الکتریک خودرو شرق

پاورپوینت سایت الکتریک خودرو شرق فایل قابل ویرایش پاورپوینت سایت الکتریک خودرو شرق , ورد پاورپوینت سایت الکتریک خودرو شرق…

سورس کد درگاه پرداخت آنلاین همراه با ارسال پیامک و ایمیل در Asp.net Mvc Core

سورس کد درگاه پرداخت آنلاین همراه با ارسال پیامک و ایمیل در Asp.net Mvc Core فایل قابل ویرایش سورس کد…

پاورپوینت ترسيم نمودارهای سيستم بانكی

پاورپوینت ترسيم نمودارهای سيستم بانكی فایل قابل ویرایش پاورپوینت ترسيم نمودارهای سيستم بانكی , ورد پاورپوینت ترسيم نمودارهای سيستم بانكی…

ترجمه مقاله تحلیل فاکتورهای بهبود دهنده اعتبار نقشه راه فناوری

ترجمه مقاله تحلیل فاکتورهای بهبود دهنده اعتبار نقشه راه فناوری فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله تحلیل فاکتورهای بهبود دهنده اعتبار…

ترجمه مقاله نقشه راه فناوری ، یک چارچوب برنامه ریزی برای تکامل و انقلاب

ترجمه مقاله نقشه راه فناوری ، یک چارچوب برنامه ریزی برای تکامل و انقلاب فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله نقشه…

ترجمه مقاله اصول اخلاقی حوزه ی شبکه ی جهانی (وب)، اعمال تصمیم گیری اخلاقی به رسانه ی جدید

ترجمه مقاله اصول اخلاقی حوزه ی شبکه ی جهانی (وب)، اعمال تصمیم گیری اخلاقی به رسانه ی جدید فایل قابل…

پاورپوینت مطالعه و شبیه سازی آنتن های موبایل

پاورپوینت مطالعه و شبیه سازی آنتن های موبایل فایل قابل ویرایش پاورپوینت مطالعه و شبیه سازی آنتن های موبایل ,…

پاورپوینت بررسی مكانیزم‌های سوییچینگ در سیستم های مخابرات

پاورپوینت بررسی مكانیزم‌های سوییچینگ در سیستم های مخابرات فایل قابل ویرایش پاورپوینت بررسی مكانیزم‌های سوییچینگ در سیستم های مخابرات ,…