دسته: مهندسی مکانیک

گزارش کارآموزی مونتاژ پراید

گزارش کارآموزی مونتاژ پراید فایل قابل ویرایش گزارش کارآموزی مونتاژ پراید , ورد گزارش کارآموزی مونتاژ پراید گزارش کارآموزی مونتاژ…

پاورپوینت بررسی مقاومت جريان

دانلود پاورپوینت بررسی مقاومت جريان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی مقاومت جريان , ورد دانلود پاورپوینت بررسی مقاومت جريان…

پاورپوینت كاربرد اصل مومنتوم در جريان كانالهای باز

دانلود پاورپوینت كاربرد اصل مومنتوم در جريان كانالهای باز فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت كاربرد اصل مومنتوم در جريان كانالهای…

پاورپوینت محاسبه جريان يكنواخت

دانلود پاورپوینت محاسبه جريان يكنواخت فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت محاسبه جريان يكنواخت , ورد دانلود پاورپوینت محاسبه جريان يكنواخت…

پاورپوینت كاربرد اصلی انرژی (معادله مومنتوم) در جريان كانال باز

دانلود پاورپوینت كاربرد اصلی انرژی (معادله مومنتوم) در جريان كانال باز فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت كاربرد اصلی انرژی (معادله…

پاورپوینت مفاهیم اساسی جریان سیالات

دانلود پاورپوینت مفاهیم اساسی جریان سیالات فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مفاهیم اساسی جریان سیالات , ورد دانلود پاورپوینت مفاهیم…

گزارش کارآموزی شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب

گزارش کارآموزی شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب فایل قابل ویرایش گزارش کارآموزی شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات…

پاورپوینت جامع آموزش کالیبراسیون

دانلود پاورپوینت جامع آموزش کالیبراسیون فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جامع آموزش کالیبراسیون , ورد دانلود پاورپوینت جامع آموزش کالیبراسیون…

پاورپوینت جامع با موضوع دیفرانسیل ها

دانلود پاورپوینت جامع با موضوع دیفرانسیل ها فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جامع با موضوع دیفرانسیل ها , ورد دانلود…

پاورپوینت فرآیندهای شکل دهی فلزات

دانلود پاورپوینت فرآیندهای شکل دهی فلزات فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فرآیندهای شکل دهی فلزات , ورد دانلود پاورپوینت فرآیندهای…

پاورپوینت جامع آهنگری (فورجینگ)

دانلود پاورپوینت جامع آهنگری (فورجینگ) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جامع آهنگری (فورجینگ) , ورد دانلود پاورپوینت جامع آهنگری (فورجینگ)…

پاورپوینت جامع با موضوع گیربکس

دانلود پاورپوینت جامع با موضوع گیربکس فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جامع با موضوع گیربکس , ورد دانلود پاورپوینت جامع…

پاورپوینت انرژی پنوماتیک و خواص آن

دانلود پاورپوینت انرژی پنوماتیک و خواص آن فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت انرژی پنوماتیک و خواص آن , ورد دانلود…

پاورپینت بررسی کمپرسور هوای فشرده

پاورپینت بررسی کمپرسور هوای فشرده فایل قابل ویرایش پاورپینت بررسی کمپرسور هوای فشرده , ورد پاورپینت بررسی کمپرسور هوای فشرده…

پاورپوینت سيستم مديريت كيفيت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2000

دانلود پاورپوینت سيستم مديريت كيفيت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2000 فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت سيستم مديريت كيفيت مبتنی بر…

پاورپوینت جزوه خستگی و شکست (کتاب رفتار مکانیکی مواد)

دانلود پاورپوینت جزوه خستگی و شکست (کتاب رفتار مکانیکی مواد) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جزوه خستگی و شکست (کتاب…

پاورپوینت بررسی کلاچ و تعمیرات و نگهداری آن

دانلود پاورپوینت بررسی کلاچ و تعمیرات و نگهداری آن فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی کلاچ و تعمیرات و نگهداری…

پاورپوینت عیوب جوش و محدوده پذیرش بر اساس استاندارد ISO 5817

دانلود پاورپوینت عیوب جوش و محدوده پذیرش بر اساس استاندارد ISO 5817 فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت عیوب جوش و…

پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه…

پاوروینت بررسی انواع فرآیند کشش

پاوروینت بررسی انواع فرآیند کشش فایل قابل ویرایش پاوروینت بررسی انواع فرآیند کشش , ورد پاوروینت بررسی انواع فرآیند کشش…

پاورپوینت پروژه تعمير،نصب و نگهداری ماشين های ابزار (گیربکس اتوماتیک)

دانلود پاورپوینت پروژه تعمير،نصب و نگهداری ماشين های ابزار (گیربکس اتوماتیک) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت پروژه تعمير،نصب و نگهداری…

شبيه سازی و آموزش کولیس اندازه گیری 1 میلیمتری با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش کولیس اندازه گیری 1 میلیمتری با استفاده از Flash Player فایل قابل ویرایش شبيه سازی و…

شبيه سازی و آموزش خط کش اندازه گیری اینچی کسری با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش خط کش اندازه گیری اینچی کسری با استفاده از Flash Player فایل قابل ویرایش شبيه سازی…

شبيه سازی و آموزش کولیس با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش کولیس با استفاده از Flash Player فایل قابل ویرایش شبيه سازی و آموزش کولیس با استفاده…

شبيه سازی و آموزش میکرومتر 1-0 اینچی با دقت 0.0001 با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش میکرومتر 1-0 اینچی با دقت 0.0001 با استفاده از Flash Player فایل قابل ویرایش شبيه سازی…

شبيه سازی و آموزش زاویه سنج 70-0 درجه ای با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش زاویه سنج 70-0 درجه ای با استفاده از Flash Player فایل قابل ویرایش شبيه سازی و…

شبيه سازی و آموزش زاویه سنج 180-0 درجه ای با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش زاویه سنج 180-0 درجه ای با استفاده از Flash Player فایل قابل ویرایش شبيه سازی و…

شبيه سازی و آموزش خط کش اندازه گیری اینچی اعشاری با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش خط کش اندازه گیری اینچی اعشاری با استفاده از Flash Player فایل قابل ویرایش شبيه سازی…

شبيه سازی و آموزش ساعت عمق سنج اندازه گیری با دقت 1- 0.001 اینچی با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش ساعت عمق سنج اندازه گیری با دقت 1- 0.001 اینچی با استفاده از Flash Player فایل…

شبيه سازی و آموزش ساعت اندازه گیری با دقت 1.64 اینچ با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش ساعت اندازه گیری با دقت 1.64 اینچ با استفاده از Flash Player فایل قابل ویرایش شبيه…

شبيه سازی و آموزش میکرومتر 25-0 میلیمتری با دقت 0.01 میلی با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش میکرومتر 25-0 میلیمتری با دقت 0.01 میلی با استفاده از Flash Player فایل قابل ویرایش شبيه…

شبيه سازی و آموزش زاویه سنج 60-0 درجه ای با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش زاویه سنج 60-0 درجه ای با استفاده از Flash Player فایل قابل ویرایش شبيه سازی و…

شبيه سازی و آموزش زاویه سنج 90-0 درجه ای با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش زاویه سنج 90-0 درجه ای با استفاده از Flash Player فایل قابل ویرایش شبيه سازی و…

پاورپوینت آشنایی با صنعت خودرو سازی

دانلود پاورپوینت آشنایی با صنعت خودرو سازی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت آشنایی با صنعت خودرو سازی , ورد دانلود…

پاورپوینت آشنایی با مکانیک خودرو

دانلود پاورپوینت آشنایی با مکانیک خودرو فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت آشنایی با مکانیک خودرو , ورد دانلود پاورپوینت آشنایی…

پاورپوینت بررسی اسكنر ليزری سه بعدی

دانلود پاورپوینت بررسی اسكنر ليزری سه بعدی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی اسكنر ليزری سه بعدی , ورد دانلود…

شبيه سازی و آموزش کولیس اندازه گیری 5 میلیمتری با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش کولیس اندازه گیری 5 میلیمتری با استفاده از Flash Player فایل قابل ویرایش شبيه سازی و…

پاورپوینت بررسی موتورهای الکتریکی

دانلود پاورپوینت بررسی موتورهای الکتریکی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی موتورهای الکتریکی , ورد دانلود پاورپوینت بررسی موتورهای الکتریکی…

جزوه کامل تلرانس و انطباقات همراه با مثال های کاربردی

جزوه کامل تلرانس و انطباقات همراه با مثال های کاربردی فایل قابل ویرایش جزوه کامل تلرانس و انطباقات همراه با…

بررسی مخروط تراشی، کنترل و اندازه گیری مخروط ها

بررسی مخروط تراشی، کنترل و اندازه گیری مخروط ها فایل قابل ویرایش بررسی مخروط تراشی، کنترل و اندازه گیری مخروط…

شبيه سازی و آموزش میکرومتر عمق سنج 25-0 میلیمتری با دقت 0.01 میلی با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش میکرومتر عمق سنج 25-0 میلیمتری با دقت 0.01 میلی با استفاده از Flash Player فایل قابل…

شبيه سازی و آموزش ساعت اندازه گیری با دقت 0.001 اینچ با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش ساعت اندازه گیری با دقت 0.001 اینچ با استفاده از Flash Player فایل قابل ویرایش شبيه…

شبيه سازی و آموزش کولیس اندازه گیری با دقت 0.001 میلیمتر با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش کولیس اندازه گیری با دقت 0.001 میلیمتر با استفاده از Flash Player فایل قابل ویرایش شبيه…

شبيه سازی و آموزش خط کش ساعتی با دقت 0.01 میلیمتری با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش خط کش ساعتی با دقت 0.01 میلیمتری با استفاده از Flash Player فایل قابل ویرایش شبيه…

شبيه سازی و آموزش ساعت اندازه گیری با دقت 1- 0.001 اینچی با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش ساعت اندازه گیری با دقت 1- 0.001 اینچی با استفاده از Flash Player فایل قابل ویرایش…

شبيه سازی و آموزش خط کش اندازه گیری میلیمتری با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش خط کش اندازه گیری میلیمتری با استفاده از Flash Player فایل قابل ویرایش شبيه سازی و…

شبيه سازی و آموزش کولیس ساعتی 0.01 میلیمتری با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش کولیس ساعتی 0.01 میلیمتری با استفاده از Flash Player فایل قابل ویرایش شبيه سازی و آموزش…

شبيه سازی و آموزش کولیس ساعتی 0.001 اینچی با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش کولیس ساعتی 0.001 اینچی با استفاده از Flash Player فایل قابل ویرایش شبيه سازی و آموزش…

شبيه سازی و آموزش میکرومتر 15-0 میلیمتری با دقت 0.01 میلی با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش میکرومتر 15-0 میلیمتری با دقت 0.01 میلی با استفاده از Flash Player فایل قابل ویرایش شبيه…

طراحی و مونتاژ Radial Engine Assembly در نرم افزار کتیا

طراحی و مونتاژ Radial Engine Assembly در نرم افزار کتیا فایل قابل ویرایش طراحی و مونتاژ Radial Engine Assembly در…

گزارش کار آزمایش آشنایی با دستگاه چرخ دنده خورشيدی و بدست آوردن راندمان دستگاه

گزارش کار آزمایش آشنایی با دستگاه چرخ دنده خورشيدی و بدست آوردن راندمان دستگاه فایل قابل ویرایش گزارش کار آزمایش…

طراحی Stock Bracket Assembly در نرم افزار کتیا

طراحی Stock Bracket Assembly در نرم افزار کتیا فایل قابل ویرایش طراحی Stock Bracket Assembly در نرم افزار کتیا ,…

تحقیق جامع و کامل با موضوع آهنگری

تحقیق جامع و کامل با موضوع آهنگری فایل قابل ویرایش تحقیق جامع و کامل با موضوع آهنگری , ورد تحقیق…

طراحی V-Block Assembly در نرم افزار کتیا

طراحی V-Block Assembly در نرم افزار کتیا فایل قابل ویرایش طراحی V-Block Assembly در نرم افزار کتیا , ورد طراحی…

طراحی Well Support Assembly در نرم افزار کتیا

طراحی Well Support Assembly در نرم افزار کتیا فایل قابل ویرایش طراحی Well Support Assembly در نرم افزار کتیا ,…

طراحی و مونتاژ بازو در نرم افزار Autodesk Inventor

طراحی و مونتاژ بازو در نرم افزار Autodesk Inventor فایل قابل ویرایش طراحی و مونتاژ بازو در نرم افزار Autodesk…

پکیج مدلسازی سه بعدی و تحلیل استاتیکی پایه فولادی در محیط سالیدورک

پکیج مدلسازی سه بعدی و تحلیل استاتیکی پایه فولادی در محیط سالیدورک فایل قابل ویرایش پکیج مدلسازی سه بعدی و…

شبيه سازی و آموزش زاویه سنج انیورسال با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش زاویه سنج انیورسال با استفاده از Flash Player فایل قابل ویرایش شبيه سازی و آموزش زاویه…

گزارش آزمایش آشنايی با دستگاه جعبه دنده معمولی (محاسبه شتاب چرخدنده ها و بازده سيستم)

گزارش آزمایش آشنايی با دستگاه جعبه دنده معمولی (محاسبه شتاب چرخدنده ها و بازده سيستم) فایل قابل ویرایش گزارش آزمایش…

گزارش کار آزمایشگاه گاورنر (آشنايی و بررسی فرمان دهنده های مكانيكی)

گزارش کار آزمایشگاه گاورنر (آشنايی و بررسی فرمان دهنده های مكانيكی) فایل قابل ویرایش گزارش کار آزمایشگاه گاورنر (آشنايی و…