دسته: مهندسی صنایع

پاورپوینت بررسی فاز روش سنجی

دانلود پاورپوینت بررسی فاز روش سنجی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی فاز روش سنجی , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت جستجو و اندازه گیری عوامل نگهدارنده و مواد افزودنی در شیر

دانلود پاورپوینت جستجو و اندازه گیری عوامل نگهدارنده و مواد افزودنی در شیر فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جستجو و…

پاورپوینت مراحل تجزیه و تحلیل سیستم و ارائه راهکار

دانلود پاورپوینت مراحل تجزیه و تحلیل سیستم و ارائه راهکار فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مراحل تجزیه و تحلیل سیستم…

پاورپوینت بررسی زنجیره تامین معکوس

دانلود پاورپوینت بررسی زنجیره تامین معکوس فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی زنجیره تامین معکوس , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت بررسی مدیریت مالی زنجیره تامین

دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت مالی زنجیره تامین فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت مالی زنجیره تامین , ورد دانلود…

پاورپوینت بررسی زنجیره تامین سبز

دانلود پاورپوینت بررسی زنجیره تامین سبز فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی زنجیره تامین سبز , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت سیستم مدیریت مکانیزه نت (CMMS)

دانلود پاورپوینت سیستم مدیریت مکانیزه نت (CMMS) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت سیستم مدیریت مکانیزه نت (CMMS) , ورد دانلود…

پاورپوینت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)

دانلود پاورپوینت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر…

گزارش کارآموزی عملیات عمومی فرودگاه شهدای جزیره خارگ

گزارش کارآموزی عملیات عمومی فرودگاه شهدای جزیره خارگ فایل قابل ویرایش گزارش کارآموزی عملیات عمومی فرودگاه شهدای جزیره خارگ ,…

جزوه دستنویس و کامل درس کنترل پروژه

جزوه دستنویس و کامل درس کنترل پروژه فایل قابل ویرایش جزوه دستنویس و کامل درس کنترل پروژه , ورد جزوه…

پاورپوینت زنجیره تامین حلقه بسته

دانلود پاورپوینت زنجیره تامین حلقه بسته فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت زنجیره تامین حلقه بسته , ورد دانلود پاورپوینت زنجیره…

پاورپوینت مستندسازی سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ايزو 9001

دانلود پاورپوینت مستندسازی سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ايزو 9001 فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مستندسازی سيستم مديريت كيفيت…

پاورپوینت 8 گام حل مسئله (Disiplin)

دانلود پاورپوینت 8 گام حل مسئله (Disiplin) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت 8 گام حل مسئله (Disiplin) , ورد دانلود…

پاورپوینت حوادث ناشی از کار و راههای پیشگیری از آن

دانلود پاورپوینت حوادث ناشی از کار و راههای پیشگیری از آن فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت حوادث ناشی از کار…

پاورپوینت مهندس برنامه ‌ريز نگهداری و تعميرات (نت)

دانلود پاورپوینت مهندس برنامه ‌ريز نگهداری و تعميرات (نت) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مهندس برنامه ‌ريز نگهداری و تعميرات…

پاورپوینت سازمانهای مجازی و مدیریت کیفیت در آن

دانلود پاورپوینت سازمانهای مجازی و مدیریت کیفیت در آن فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت سازمانهای مجازی و مدیریت کیفیت در…

پاورپوینت برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه…

پاورپوینت سیستم های فازی در اقتصاد مهندسی

دانلود پاورپوینت سیستم های فازی در اقتصاد مهندسی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت سیستم های فازی در اقتصاد مهندسی ,…

پاورپوینت بررسی حمل و نقل هوایی

دانلود پاورپوینت بررسی حمل و نقل هوایی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی حمل و نقل هوایی , ورد دانلود…

ترجمه مقاله تصمیم گیری قیمت گذاری زنجیره تأمین دو سطحی با یک تأمین کننده و دو خرده فروش تحت تنظیم مقررات کربن

ترجمه مقاله تصمیم گیری قیمت گذاری زنجیره تأمین دو سطحی با یک تأمین کننده و دو خرده فروش تحت تنظیم…

ترجمه مقاله استراتژی های هماهنگی در یک زنجیره تأمین معکوس سه سطحی برای سود اقتصادی و اجتماعی

ترجمه مقاله استراتژی های هماهنگی در یک زنجیره تأمین معکوس سه سطحی برای سود اقتصادی و اجتماعی فایل قابل ویرایش…

ترجمه مقاله استراتژی قیمت گذاری تولید کننده در زنجیره تأمین با گارانتی تقاضای وابسته به دوره

ترجمه مقاله استراتژی قیمت گذاری تولید کننده در زنجیره تأمین با گارانتی تقاضای وابسته به دوره فایل قابل ویرایش ترجمه…

ترجمه مقاله بررسی قیمت گذاری و هماهنگی در زنجیره تأمین با در نظرگرفتن سرقت برای کالاهای دیجیتال

ترجمه مقاله بررسی قیمت گذاری و هماهنگی در زنجیره تأمین با در نظرگرفتن سرقت برای کالاهای دیجیتال فایل قابل ویرایش…

ترجمه مقاله طراحی زنجیره تأمین استوار با تولید چابک تحت عدم قطعیت تقاضا

ترجمه مقاله طراحی زنجیره تأمین استوار با تولید چابک تحت عدم قطعیت تقاضا فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله طراحی زنجیره…

ترجمه مقاله بهینه سازی و هماهنگ سازی در زنجیره تأمین با به کارگیری قرارداد تسهیم بر درآمد و سطح خدمت

ترجمه مقاله بهینه سازی و هماهنگ سازی در زنجیره تأمین با به کارگیری قرارداد تسهیم بر درآمد و سطح خدمت…

ترجمه مقاله طراحی شبکه دوطرفه پایدار استوار تحت عدم قطعیت

ترجمه مقاله طراحی شبکه دوطرفه پایدار استوار تحت عدم قطعیت فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله طراحی شبکه دوطرفه پایدار استوار…

ترجمه مقاله قراردادهای تسهیم بر درآمد و تخفیف برای هماهنگی یک زنجیره تأمین با عمر کوتاه محصولات

ترجمه مقاله قراردادهای تسهیم بر درآمد و تخفیف برای هماهنگی یک زنجیره تأمین با عمر کوتاه محصولات فایل قابل ویرایش…

ترجمه مقاله طراحی شبکه زنجیره تأمین خون در حالت بحران به صورت کارا و اثرگذار

ترجمه مقاله طراحی شبکه زنجیره تأمین خون در حالت بحران به صورت کارا و اثرگذار فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله…

ترجمه مقاله کنترل تغییرات زمان تحویل با استفاده از تجهیزات حمل و نقل معتبر (یک طرح انگیزشی برای هماهنگی زنجیره تأمین)

ترجمه مقاله کنترل تغییرات زمان تحویل با استفاده از تجهیزات حمل و نقل معتبر (یک طرح انگیزشی برای هماهنگی زنجیره…

ترجمه مقاله فرایند تصادفی طراحی زنجیره تأمین تحت شرایط عدم قطعیت

ترجمه مقاله فرایند تصادفی طراحی زنجیره تأمین تحت شرایط عدم قطعیت فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله فرایند تصادفی طراحی زنجیره…

ترجمه مقاله مکانیزم هماهنگ سازی یک زنجیره تأمین دو سطحی با درنظرگرفتن تقاضای حساس به قیمت و تخفیف

ترجمه مقاله مکانیزم هماهنگ سازی یک زنجیره تأمین دو سطحی با درنظرگرفتن تقاضای حساس به قیمت و تخفیف فایل قابل…

ترجمه مقاله یک رویکرد برنامه ریزی امکانی مکان یابی تخصیص چند دوره ای برای مراکز اهدای عضو تحت عدم قطعیت

ترجمه مقاله یک رویکرد برنامه ریزی امکانی مکان یابی تخصیص چند دوره ای برای مراکز اهدای عضو تحت عدم قطعیت…

ترجمه مقاله هماهنگی نقطه سفارش مجدد تأمین کننده (یک مکانیزم هماهنگی برای زنجیره تأمین با زمان تحویل طولانی تأمین کننده)

ترجمه مقاله هماهنگی نقطه سفارش مجدد تأمین کننده (یک مکانیزم هماهنگی برای زنجیره تأمین با زمان تحویل طولانی تأمین کننده)…

ترجمه مقاله یک مدل چند دوره ای مکانیابی و تخصیص برای زنجیره تأمین خون در شرایط اضطراری

ترجمه مقاله یک مدل چند دوره ای مکانیابی و تخصیص برای زنجیره تأمین خون در شرایط اضطراری فایل قابل ویرایش…

ترجمه مقاله هماهنگی در زنجیره تأمین با به کارگیری قرارداد تأخیر در پرداخت دو سطحی

ترجمه مقاله هماهنگی در زنجیره تأمین با به کارگیری قرارداد تأخیر در پرداخت دو سطحی فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله…

ترجمه مقاله مدل مکانیابی و تخصیص برای ارائه دهندگان خدمات با قابلیت کاربرد در سازمان غیرانتفاعی بهداشت و درمان

ترجمه مقاله مدل مکانیابی و تخصیص برای ارائه دهندگان خدمات با قابلیت کاربرد در سازمان غیرانتفاعی بهداشت و درمان فایل…

ترجمه مقاله هماهنگی زنجیره تأمین با تقاضای احتمالی با به کارگیری مکانیزم کاهش زمان تحویل

ترجمه مقاله هماهنگی زنجیره تأمین با تقاضای احتمالی با به کارگیری مکانیزم کاهش زمان تحویل فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله…

ترجمه مقاله مکانیابی و تخصیص برای شبکه بیمارستانی تحت شرایط عدم قطعیت

ترجمه مقاله مکانیابی و تخصیص برای شبکه بیمارستانی تحت شرایط عدم قطعیت فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله مکانیابی و تخصیص…

ترجمه مقاله هماهنگی زنجیره تأمین با نرخ تقاضای وابسته به موجودی و قرارداد تأخیر در پرداخت

ترجمه مقاله هماهنگی زنجیره تأمین با نرخ تقاضای وابسته به موجودی و قرارداد تأخیر در پرداخت فایل قابل ویرایش ترجمه…

ترجمه مقاله یک رویکرد یکپارچه رباست با جریان رو به جلو/ عقب در زنجیره تأمین محصولات با طول عمر کوتاه

ترجمه مقاله یک رویکرد یکپارچه رباست با جریان رو به جلو/ عقب در زنجیره تأمین محصولات با طول عمر کوتاه…

ترجمه مقاله یک مدل تصادفی برای طراحی شبکه لجستیکی با جریان رو به جلو و بازگشت تحت ریسک

ترجمه مقاله یک مدل تصادفی برای طراحی شبکه لجستیکی با جریان رو به جلو و بازگشت تحت ریسک فایل قابل…

ترجمه مقاله طراحی قرارداد هماهنگی برای زنجیره تأمین سوخت زیستی در چین

ترجمه مقاله طراحی قرارداد هماهنگی برای زنجیره تأمین سوخت زیستی در چین فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله طراحی قرارداد هماهنگی…

ترجمه مقاله منو نوآورانه قراردادها برای هماهنگی زنجیره تأمین خرده فروشان با میانگین واریانس چندگانه

ترجمه مقاله منو نوآورانه قراردادها برای هماهنگی زنجیره تأمین خرده فروشان با میانگین واریانس چندگانه فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله…

ترجمه مقاله قرارداد خدمات گارانتی سه سطحی میان تولیدکننده، نمایندگی و مشتری (رویکرد تئوری بازی)

ترجمه مقاله قرارداد خدمات گارانتی سه سطحی میان تولیدکننده، نمایندگی و مشتری (رویکرد تئوری بازی) فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله…

ترجمه مقاله هماهنگی و رقابت قیمت در زنجیره تأمین خرده فروشان مشترک دوطرفه

ترجمه مقاله هماهنگی و رقابت قیمت در زنجیره تأمین خرده فروشان مشترک دوطرفه فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله هماهنگی و…

ترجمه مقاله استراتژی قیمت گذاری و هماهنگی در زنجیره تأمین دو سطحی همراه با ریسک معکوس خرده فروشی

ترجمه مقاله استراتژی قیمت گذاری و هماهنگی در زنجیره تأمین دو سطحی همراه با ریسک معکوس خرده فروشی فایل قابل…

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل میانگین ریسک تکنولوژی شناسایی فرکانس رادیویی در زنجیره تأمین با جابجایی موجودی (تسهیم ریسک و هماهنگی)

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل میانگین ریسک تکنولوژی شناسایی فرکانس رادیویی در زنجیره تأمین با جابجایی موجودی (تسهیم ریسک و…

ترجمه مقاله تأثیر ریسک ضعف خرده فروشی در هماهنگی زنجیره تأمین

ترجمه مقاله تأثیر ریسک ضعف خرده فروشی در هماهنگی زنجیره تأمین فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله تأثیر ریسک ضعف خرده…

پاورپوینت بررسی فرایند كنسرو سازی

دانلود پاورپوینت بررسی فرایند كنسرو سازی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی فرایند كنسرو سازی , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت چگونگی تبدیل عضله به گوشت و عوامل موثر بر آن

دانلود پاورپوینت چگونگی تبدیل عضله به گوشت و عوامل موثر بر آن فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت چگونگی تبدیل عضله…

پاورپوینت طرح توجیهی کارگاه صنایع چوبی کاج

دانلود پاورپوینت طرح توجیهی کارگاه صنایع چوبی کاج فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت طرح توجیهی کارگاه صنایع چوبی کاج ,…

گزارش كارآموزی در بخش کنترل کیفیت پگاه شهد قزوین ( گلاویژ )

گزارش كارآموزی در بخش کنترل کیفیت پگاه شهد قزوین ( گلاویژ ) فایل قابل ویرایش گزارش كارآموزی در بخش کنترل…

پاورپوینت بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم های خرید و فروش در سیستم اطلاعات حسابداری

دانلود پاورپوینت بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم های خرید و فروش در سیستم اطلاعات حسابداری فایل قابل ویرایش دانلود…

گزارش کارآموزی مراحل تولید و کنترل یخچال در كارخانجات صنعتی آزمایش

گزارش کارآموزی مراحل تولید و کنترل یخچال در كارخانجات صنعتی آزمایش فایل قابل ویرایش گزارش کارآموزی مراحل تولید و کنترل…

گزارش كارآموزی نساجی تولید پارچه در کارخانجات نساجی بروجرد

گزارش كارآموزی نساجی تولید پارچه در کارخانجات نساجی بروجرد فایل قابل ویرایش گزارش كارآموزی نساجی تولید پارچه در کارخانجات نساجی…

گزارش كارآموزی مدیریت صنایع در شرکت صنعتی شوفاژ کار

گزارش كارآموزی مدیریت صنایع در شرکت صنعتی شوفاژ کار فایل قابل ویرایش گزارش كارآموزی مدیریت صنایع در شرکت صنعتی شوفاژ…

گزارش کارآموزی خط تولید در شرکت بیسکوئیت گرجی

گزارش کارآموزی خط تولید در شرکت بیسکوئیت گرجی فایل قابل ویرایش گزارش کارآموزی خط تولید در شرکت بیسکوئیت گرجی ,…

گزارش کارآموزی در شرکت تولید اجاق گاز

گزارش کارآموزی در شرکت تولید اجاق گاز فایل قابل ویرایش گزارش کارآموزی در شرکت تولید اجاق گاز , ورد گزارش…

گزارش کارآموزی در شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر

گزارش کارآموزی در شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر فایل قابل ویرایش گزارش کارآموزی در شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی…

گزارش کارآموزی در شركت شیرآلات بهداشتی

گزارش کارآموزی در شركت شیرآلات بهداشتی فایل قابل ویرایش گزارش کارآموزی در شركت شیرآلات بهداشتی , ورد گزارش کارآموزی در…