معنی لغات فارسی (سوم ابتدایی)

دانلود معنی لغات فارسی (سوم ابتدایی)

فایل قابل ویرایش معنی لغات فارسی (سوم ابتدایی) , ورد معنی لغات فارسی (سوم ابتدایی)

      دانلود معنی لغات فارسی (سوم ابتدایی),دانلود معنی لغات فارسی,دانلود معنی لغات فارسی سوم ابتدایی,دانلود معنی لغات فارسی سوم,دانلود معنی لغات فارسی سوم دبستان,معنی لغات فارسی سوم دبستان,معنی لغات فارسی سوم,معنی لغات فارسی سوم ابتدایی,فارسی سوم ا,,,

توضیحات مختصر در مورد معنی لغات فارسی (سوم ابتدایی)

معنی لغات فارسی (سوم ابتدایی)

معنی-لغات-فارسی-سوم-ابتدایی-

مشخصات :

فایل pdf در 13 صفحه می باشد.

اهداف کلی :

لغات درس اول (محله ما )                                   
لغات درس دوم (زنگ ورزش )                             
لغات درس سوم (آسمان آبی ، طبیعت پاک )          
لغات درس چهارم (آواز گنجشک )                        
لغات درس پنجم (بلدرچین و برزگر )                       
لغات درس ششم (فداکاران )                               
لغات درس هفتم (کار نیک )                                
لغات درس هشتم (پیراهن بهشتی )                   
لغات درس نهم (بوی نرگس )                             
لغات درس دهم (یار مهربان )                                
لغات درس یازدهم (نویسنده ی بزرگ )                  
لغات درس دوازدهم (ایران عزیز )                         
لغات درس چهاردهم (ایران آباد )                           
لغات درس پانردهم (دریا )                                   
لغات درس شانزدهم (اگر جنگل نباشد )              
لغات درس هفدهم (چشم های آسمان )               

دانلود فایل

 

معنی لغات فارسی (سوم ابتدایی)

Author: mp3-sound.ir