دسته: معماری و شهرسازی

پاورپوینت بررسی تناسبات فضایی در مجموعه های فرهنگی

دانلود پاورپوینت بررسی تناسبات فضایی در مجموعه های فرهنگی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی تناسبات فضایی در مجموعه های…

بررسی معماری آثار تاریخی ایران

بررسی معماری آثار تاریخی ایران فایل قابل ویرایش بررسی معماری آثار تاریخی ایران , ورد بررسی معماری آثار تاریخی ایران…

پاورپوینت بررسی بتن سبک ccl

دانلود پاورپوینت بررسی بتن سبک ccl فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی بتن سبک ccl , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت بررسی بتن لیکا (بلوک بتنی با دانه های رسی منبسط شده)

دانلود پاورپوینت بررسی بتن لیکا (بلوک بتنی با دانه های رسی منبسط شده) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی بتن…

پاورپوینت تاریخچه و انواع شیشه در معماری

دانلود پاورپوینت تاریخچه و انواع شیشه در معماری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تاریخچه و انواع شیشه در معماری ,…

پاورپوینت پروژه تنظیم شرایط محیطی شهر نیشابور

دانلود پاورپوینت پروژه تنظیم شرایط محیطی شهر نیشابور فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت پروژه تنظیم شرایط محیطی شهر نیشابور ,…

پاورپوینت گودبرداری و انواع پی در ساختمان

دانلود پاورپوینت گودبرداری و انواع پی در ساختمان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت گودبرداری و انواع پی در ساختمان ,…

پاورپوینت مطالعات و کاربری بافت تاریخی قزوین

دانلود پاورپوینت مطالعات و کاربری بافت تاریخی قزوین فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مطالعات و کاربری بافت تاریخی قزوین ,…

پاورپوینت بررسی کلیات نورپردازی

دانلود پاورپوینت بررسی کلیات نورپردازی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی کلیات نورپردازی , ورد دانلود پاورپوینت بررسی کلیات نورپردازی…

پاورپوینت بررسی باغ ارم شیراز

دانلود پاورپوینت بررسی باغ ارم شیراز فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی باغ ارم شیراز , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت بررسی اثر الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات مکانیکی و رفتار اعضای بتنی

دانلود پاورپوینت بررسی اثر الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات مکانیکی و رفتار اعضای بتنی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت بررسی آرماتور بندی سازه های بتن آرمه

دانلود پاورپوینت بررسی آرماتور بندی سازه های بتن آرمه فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی آرماتور بندی سازه های بتن…

پاورپوینت بررسی دیگ های چدنی در معماری

دانلود پاورپوینت بررسی دیگ های چدنی در معماری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی دیگ های چدنی در معماری ,…

پاورپوینت بررسی آجر در معماری

دانلود پاورپوینت بررسی آجر در معماری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی آجر در معماری , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت بررسی معماری ارگانيک از دیدگاه رايت

دانلود پاورپوینت بررسی معماری ارگانيک از دیدگاه رايت فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی معماری ارگانيک از دیدگاه رايت ,…

پاورپوینت بررسی آجرها و بلوک ها در معماری

دانلود پاورپوینت بررسی آجرها و بلوک ها در معماری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی آجرها و بلوک ها در…

پاورپوینت بررسی معماری هند

دانلود پاورپوینت بررسی معماری هند فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی معماری هند , ورد دانلود پاورپوینت بررسی معماری هند…

پاورپوینت بررسی انواع درزهای ساختمانی

دانلود پاورپوینت بررسی انواع درزهای ساختمانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی انواع درزهای ساختمانی , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت مقاوم سازی سازه های بنایی در مقابل زلزله

دانلود پاورپوینت مقاوم سازی سازه های بنایی در مقابل زلزله فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مقاوم سازی سازه های بنایی…

پاورپوینت بررسی انواع سیستم های دفع فاضلاب

دانلود پاورپوینت بررسی انواع سیستم های دفع فاضلاب فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی انواع سیستم های دفع فاضلاب ,…

پاورپوینت بررسی موزه و موزه داری

دانلود پاورپوینت بررسی موزه و موزه داری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی موزه و موزه داری , ورد دانلود…

پاورپوینت بررسی معماری دانشگاه علم و صنعت تهران

دانلود پاورپوینت بررسی معماری دانشگاه علم و صنعت تهران فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی معماری دانشگاه علم و صنعت…

پاورپوینت بررسی زندگی نامه کوروش فرزامی

دانلود پاورپوینت بررسی زندگی نامه کوروش فرزامی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی زندگی نامه کوروش فرزامی , ورد دانلود…

پاورپوینت نگرش اقلیم گرایی در معماری

دانلود پاورپوینت نگرش اقلیم گرایی در معماری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت نگرش اقلیم گرایی در معماری , ورد دانلود…

پاورپوینت بررسی ایمنی در طراحی راه ها

دانلود پاورپوینت بررسی ایمنی در طراحی راه ها فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی ایمنی در طراحی راه ها ,…

پاورپوینت بررسی نقش حیاط مرکزی در معماری پایدار

دانلود پاورپوینت بررسی نقش حیاط مرکزی در معماری پایدار فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی نقش حیاط مرکزی در معماری…

پاورپوینت بررسی نگرش شکلی در معماری

دانلود پاورپوینت بررسی نگرش شکلی در معماری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی نگرش شکلی در معماری , ورد دانلود…

پاورپوینت بررسی تمدن مصر باستان

دانلود پاورپوینت بررسی تمدن مصر باستان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی تمدن مصر باستان , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت بررسی زمان و مسیر در معماری

دانلود پاورپوینت بررسی زمان و مسیر در معماری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی زمان و مسیر در معماری ,…

پاورپوینت بررسی نماد و نشانه در معماری

دانلود پاورپوینت بررسی نماد و نشانه در معماری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی نماد و نشانه در معماری ,…

پاورپوینت بررسی معماری حمام مصباح کرج

دانلود پاورپوینت بررسی معماری حمام مصباح کرج فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی معماری حمام مصباح کرج , ورد دانلود…

پاورپوینت بررسی ساختمان الماس مالزی و برج هرست

دانلود پاورپوینت بررسی ساختمان الماس مالزی و برج هرست فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی ساختمان الماس مالزی و برج…

پاورپوینت بررسی معماری موزه شیشه واشنگتن

دانلود پاورپوینت بررسی معماری موزه شیشه واشنگتن فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی معماری موزه شیشه واشنگتن , ورد دانلود…

پاورپوینت بررسی ایمنی در سازه های بلند

دانلود پاورپوینت بررسی ایمنی در سازه های بلند فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی ایمنی در سازه های بلند ,…

پاورپوینت بررسی سازه های بادی و هوا فشرده

دانلود پاورپوینت بررسی سازه های بادی و هوا فشرده فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی سازه های بادی و هوا…

پاورپوینت بررسی مجموعه مسکونی راج روال هند

دانلود پاورپوینت بررسی مجموعه مسکونی راج روال هند فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی مجموعه مسکونی راج روال هند ,…

پاورپوینت بررسی نعل درگاه در معماری

دانلود پاورپوینت بررسی نعل درگاه در معماری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی نعل درگاه در معماری , ورد دانلود…

بررسی فرآیند تولید سیمان

بررسی فرآیند تولید سیمان فایل قابل ویرایش بررسی فرآیند تولید سیمان , ورد بررسی فرآیند تولید سیمان بررسی فرآیند تولید…

پاورپوینت بررسی معماری مدارس ایرانی (نمونه موردی مدرسه چهار باغ اصفهان)

دانلود پاورپوینت بررسی معماری مدارس ایرانی (نمونه موردی مدرسه چهار باغ اصفهان) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی معماری مدارس…

پاورپوینت بررسی اصول شهرسازی اسلامی

دانلود پاورپوینت بررسی اصول شهرسازی اسلامی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی اصول شهرسازی اسلامی , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت بررسی مجتمع های مسکونی کیش و پارس مشهد

دانلود پاورپوینت بررسی مجتمع های مسکونی کیش و پارس مشهد فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی مجتمع های مسکونی کیش…

پاورپوینت بررسی عمل آوری بتن

دانلود پاورپوینت بررسی عمل آوری بتن فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی عمل آوری بتن , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت بررسی مرمت در معماری غرب

دانلود پاورپوینت بررسی مرمت در معماری غرب فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی مرمت در معماری غرب , ورد دانلود…

پاورپوینت بررسی استادیوم لانه پرنده و استادیوم آبی پکن

دانلود پاورپوینت بررسی استادیوم لانه پرنده و استادیوم آبی پکن فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی استادیوم لانه پرنده و…

پاورپوینت بررسی المان های شهری (برج آزادی تهران، المان شهری مینودر قزوین و بنای یادبود خیام)

دانلود پاورپوینت بررسی المان های شهری (برج آزادی تهران، المان شهری مینودر قزوین و بنای یادبود خیام) فایل قابل ویرایش…

پاورپوینت تاثیر طراحی در آسایش حرارتی فضای باز مجتمع های مسکونی

دانلود پاورپوینت تاثیر طراحی در آسایش حرارتی فضای باز مجتمع های مسکونی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تاثیر طراحی در…

پاورپوینت موزه گوگنهایم نیویورک

دانلود پاورپوینت موزه گوگنهایم نیویورک فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت موزه گوگنهایم نیویورک , ورد دانلود پاورپوینت موزه گوگنهایم نیویورک…

پاورپوینت بررسی معماری برج روسیه (مسکو)

دانلود پاورپوینت بررسی معماری برج روسیه (مسکو) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی معماری برج روسیه (مسکو) , ورد دانلود…

پاورپوینت بررسی معماری بافت های فرسوده شهر آمل

دانلود پاورپوینت بررسی معماری بافت های فرسوده شهر آمل فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی معماری بافت های فرسوده شهر…

پاورپوینت بررسی مرمت خانه صادقی لاهیجان

دانلود پاورپوینت بررسی مرمت خانه صادقی لاهیجان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی مرمت خانه صادقی لاهیجان , ورد دانلود…

پاورپوینت بررسی مولدهای دو فصلی

دانلود پاورپوینت بررسی مولدهای دو فصلی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی مولدهای دو فصلی , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت بررسی تاق و قوس در معماری

دانلود پاورپوینت بررسی تاق و قوس در معماری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی تاق و قوس در معماری ,…

پاورپوینت بررسی بافت های فرسوده شهرضا اصفهان

دانلود پاورپوینت بررسی بافت های فرسوده شهرضا اصفهان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی بافت های فرسوده شهرضا اصفهان ,…

پاورپوینت بررسی مرمت کلیسای کانتور قزوین

دانلود پاورپوینت بررسی مرمت کلیسای کانتور قزوین فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی مرمت کلیسای کانتور قزوین , ورد دانلود…

پاورپوینت بررسی نگرش تاريخی و تكاملی در معماری

دانلود پاورپوینت بررسی نگرش تاريخی و تكاملی در معماری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی نگرش تاريخی و تكاملی در…

پاورپوینت بررسی معماری سینما آزادی تهران

دانلود پاورپوینت بررسی معماری سینما آزادی تهران فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی معماری سینما آزادی تهران , ورد دانلود…

پاورپوینت بررسی پل عابر پیاده (شهید بابایی قزوین)

دانلود پاورپوینت بررسی پل عابر پیاده (شهید بابایی قزوین) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی پل عابر پیاده (شهید بابایی…

پاورپوینت بررسی عوامل جغرافیایی و ایجاد سرمایش ایستا در مجتمع های مسکونی

دانلود پاورپوینت بررسی عوامل جغرافیایی و ایجاد سرمایش ایستا در مجتمع های مسکونی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی عوامل…

پاورپوینت نگرش فرهنگی اجتماعی در معماری

دانلود پاورپوینت نگرش فرهنگی اجتماعی در معماری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت نگرش فرهنگی اجتماعی در معماری , ورد دانلود…

پاورپوینت بررسی زندگی نامه میرحسین موسوی

دانلود پاورپوینت بررسی زندگی نامه میرحسین موسوی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی زندگی نامه میرحسین موسوی , ورد دانلود…