محتوای دوره آموزشی بررسی ، تحلیل و روش تدریس«برنامه ویژه مدرسه»و بازآموزی مبانی علمی آن»

دانلود محتوای دوره آموزشی بررسی ، تحلیل و روش تدریس«برنامه ویژه مدرسه»و بازآموزی مبانی علمی آن»

فایل قابل ویرایش محتوای دوره آموزشی بررسی ، تحلیل و روش تدریس«برنامه ویژه مدرسه»و بازآموزی مبانی علمی آن» , ورد محتوای دوره آموزشی بررسی ، تحلیل و روش تدریس«برنامه ویژه مدرسه»و بازآموزی مبانی علمی آن»

      محتوای دوره آموزشی بررسی , تحلیل و روش تدریس«برنامه ویژه مدرسه»و بازآموزی مبانی علمی آن»

توضیحات مختصر در مورد محتوای دوره آموزشی بررسی ، تحلیل و روش تدریس«برنامه ویژه مدرسه»و بازآموزی مبانی علمی آن»

محتوای دوره آموزشی بررسی ، تحلیل و روش تدریس«برنامه ویژه مدرسه»و بازآموزی مبانی علمی آن»

محتوای-دوره-آموزشی-بررسی--تحلیل-و-روش-تدریس«برنامه-ویژه-مدرسه»و-بازآموزی-مبانی-علمی-آن»

محتوای دوره آموزشی بررسی ، تحلیل و روش تدریس«برنامه ویژه مدرسه»و بازآموزی مبانی علمی آن»


⭕️کد دوره: 99506190
⭕️ مدت دوره: 24 ساعت


سایت برگزار کننده:
Ltms.medu.ir
دانلود فایل

 

محتوای دوره آموزشی بررسی ، تحلیل و روش تدریس«برنامه ویژه مدرسه»و بازآموزی مبانی علمی آن»

Author: mp3-sound.ir