دسته: فایل های کشاورزی و زراعت

پاورپوینت بررسی موضوعی مفاد قانون برنامه پنجم توسعه بخش كشاورزی و محيط زیست

دانلود پاورپوینت بررسی موضوعی مفاد قانون برنامه پنجم توسعه بخش كشاورزی و محيط زیست ppt بررسی موضوعی مفاد قانون برنامه…

پاورپوینت خواص مکانیکی خاک در 50 اسلاید

دانلود پاورپوینت خواص مکانیکی خاک در 50 اسلاید ppt خواص مکانیکی خاک در 50 اسلاید , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت ماشین های خاکورزی و کاشت در رشته کشاورزی

دانلود پاورپوینت ماشین های خاکورزی و کاشت در رشته کشاورزی ppt ماشین های خاکورزی و کاشت در رشته کشاورزی ,…

پاورپوینت اصول ترویج و آموزش كشاورزی در 171 اسلاید جامع

دانلود پاورپوینت اصول ترویج و آموزش كشاورزی در 171 اسلاید جامع ppt اصول ترویج و آموزش كشاورزی در 171 اسلاید…

پاورپوینت Agroinoculation و انتقال ژن در گیاهان

دانلود پاورپوینت Agroinoculation و انتقال ژن در گیاهان ppt Agroinoculation و انتقال ژن در گیاهان , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت زراعت عمومی با 314 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت زراعت عمومی با 314 اسلاید قابل ویرایش ppt زراعت عمومی با 314 اسلاید قابل ویرایش , دانلود فوری…

پاورپوینت گروه بندی گیاهان زراعی در 120 اسلاید

دانلود پاورپوینت گروه بندی گیاهان زراعی در 120 اسلاید ppt گروه بندی گیاهان زراعی در 120 اسلاید , دانلود فوری…

پاورپوینت آشنایی با خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی فصل دوم خواص فیزیکی

دانلود پاورپوینت آشنایی با خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی فصل دوم خواص فیزیکی ppt آشنایی با خواص فیزیکی و…

پاورپوینت فیزیولوژی گیاهان زراعی در قالب 445 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی گیاهان زراعی در قالب 445 اسلاید ppt فیزیولوژی گیاهان زراعی در قالب 445 اسلاید , دانلود فوری…

پاورپوینت گیاه شناسی در قالب 250 اسلاید کامل

دانلود پاورپوینت گیاه شناسی در قالب 250 اسلاید کامل ppt گیاه شناسی در قالب 250 اسلاید کامل , دانلود فوری…

پاورپوینت هارمونیک ها در رشته فنی و مهندسی

دانلود پاورپوینت هارمونیک ها در رشته فنی و مهندسی ppt هارمونیک ها در رشته فنی و مهندسی , دانلود فوری…

پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی

دانلود پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی ppt کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی , دانلود فوری دانلود پاورپوینت کاربرد کامپیوتر…

پاورپوینت فارم های ارگانیک و عناصر مورد نیاز آن

دانلود پاورپوینت فارم های ارگانیک و عناصر مورد نیاز آن ppt فارم های ارگانیک و عناصر مورد نیاز آن ,…

پاورپوینت بررسی درس ترویج کشاورزی

دانلود پاورپوینت بررسی درس ترویج کشاورزی ppt بررسی درس ترویج کشاورزی , دانلود فوری دانلود پاورپوینت بررسی درس ترویج کشاورزی…

پاورپوینت بررسی منابع مختلف کودهای آلی و زیستی

دانلود پاورپوینت بررسی منابع مختلف کودهای آلی و زیستی ppt بررسی منابع مختلف کودهای آلی و زیستی , دانلود فوری…

پاورپوینت کتاب اصول ترويج و آموزش كشاورزی

دانلود پاورپوینت کتاب اصول ترويج و آموزش كشاورزی ppt کتاب اصول ترويج و آموزش كشاورزی , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت کارگاه بهداشت کشاورزان (عوامل زیان آور در بخش کشاورزی)

دانلود پاورپوینت کارگاه بهداشت کشاورزان (عوامل زیان آور در بخش کشاورزی) ppt کارگاه بهداشت کشاورزان (عوامل زیان آور در بخش…

پاورپوینت بهداشت كشاورزی و عوامل زيان آور در كشاورزی و دامداری

دانلود پاورپوینت بهداشت كشاورزی و عوامل زيان آور در كشاورزی و دامداری ppt بهداشت كشاورزی و عوامل زيان آور در…

پاورپوینت اقتصاد كشاورزی و علل پيدايش علم اقتصاد

دانلود پاورپوینت اقتصاد كشاورزی و علل پيدايش علم اقتصاد ppt اقتصاد كشاورزی و علل پيدايش علم اقتصاد , دانلود فوری…