دسته: فایل های پرستاری

پاورپوینت آشنایی با اصول پایه احیا قلبی ریوی

دانلود پاورپوینت آشنایی با اصول پایه احیا قلبی ریوی ppt آشنایی با اصول پایه احیا قلبی ریوی , دانلود فوری…

پاورپوینت آشنایی با برنامه سلامت سالمندان

دانلود پاورپوینت آشنایی با برنامه سلامت سالمندان ppt آشنایی با برنامه سلامت سالمندان , دانلود فوری دانلود پاورپوینت آشنایی با…

پاورپوینت آشنایی با CPR احیای قلبی ریوی

دانلود پاورپوینت آشنایی با CPR احیای قلبی ریوی ppt آشنایی با CPR احیای قلبی ریوی , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت آشنایی با برنامه پیشگیری و کنترل آسم در شبکه مراقبت های بهداشتی اولیه

دانلود پاورپوینت آشنایی با برنامه پیشگیری و کنترل آسم در شبکه مراقبت های بهداشتی اولیه ppt آشنایی با برنامه پیشگیری…

پاورپوینت مراقبت و تدابير پيشرفته پرستاری ويژه با تاكيد بر نوزاد نارس

دانلود پاورپوینت مراقبت و تدابير پيشرفته پرستاری ويژه با تاكيد بر نوزاد نارس ppt مراقبت و تدابير پيشرفته پرستاری ويژه…

پاورپوینت کارگاه آشنایی با داروهای اعصاب و روان ویژه

دانلود پاورپوینت کارگاه آشنایی با داروهای اعصاب و روان ویژه ppt کارگاه آشنایی با داروهای اعصاب و روان ویژه ,…

پاورپوینت روش های حمایت تنفسی در نوزادان نارس

دانلود پاورپوینت روش های حمایت تنفسی در نوزادان نارس ppt روش های حمایت تنفسی در نوزادان نارس , دانلود فوری…

پاورپوینت آشنایی با سورفاکتانت تراپی در نوزادان

دانلود پاورپوینت آشنایی با سورفاکتانت تراپی در نوزادان ppt آشنایی با سورفاکتانت تراپی در نوزادان , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت تغذیه وریدی در نوزادان

دانلود پاورپوینت تغذیه وریدی در نوزادان ppt تغذیه وریدی در نوزادان , دانلود فوری دانلود پاورپوینت تغذیه وریدی در نوزادان…

پاورپوینت بررسی راهنمای بالينی برنامه اجرايی تيم سلامت

دانلود پاورپوینت بررسی راهنمای بالينی برنامه اجرايی تيم سلامت ppt بررسی راهنمای بالينی برنامه اجرايی تيم سلامت , دانلود فوری…

پاورپوینت آشنایی با مراقبت از نوزاد

دانلود پاورپوینت آشنایی با مراقبت از نوزاد ppt آشنایی با مراقبت از نوزاد , دانلود فوری دانلود پاورپوینت آشنایی با…

پاورپوینت هوشبر های عمومی و بيهوش کننده های استنشاقی

دانلود پاورپوینت هوشبر های عمومی و بيهوش کننده های استنشاقی ppt هوشبر های عمومی و بيهوش کننده های استنشاقی ,…

پاورپوینت پنومونی و اندیکاسیون های بستری کردن بیمار

دانلود پاورپوینت پنومونی و اندیکاسیون های بستری کردن بیمار ppt پنومونی و اندیکاسیون های بستری کردن بیمار , دانلود فوری…

پاورپوینت اصول‌ کلی‌ برخورد با مسموميت ها

دانلود پاورپوینت اصول‌ کلی‌ برخورد با مسموميت ها ppt اصول‌ کلی‌ برخورد با مسموميت ها , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت آسیب های ناحیه گردن و آسیب شبکه عصبی بازویی

دانلود پاورپوینت آسیب های ناحیه گردن و آسیب شبکه عصبی بازویی ppt آسیب های ناحیه گردن و آسیب شبکه عصبی…

پاورپوینت هايپوكسی و هايپوكسمی

دانلود پاورپوینت هايپوكسی و هايپوكسمی ppt هايپوكسی و هايپوكسمی , دانلود فوری دانلود پاورپوینت هايپوكسی و هايپوكسمی , دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت زخم ها (پانسمان و بانداژ)

دانلود پاورپوینت زخم ها (پانسمان و بانداژ) ppt زخم ها (پانسمان و بانداژ) , دانلود فوری دانلود پاورپوینت زخم ها…

پاورپوینت مراقبت آلودگی پدیکولوز

دانلود پاورپوینت مراقبت آلودگی پدیکولوز ppt مراقبت آلودگی پدیکولوز , دانلود فوری دانلود پاورپوینت مراقبت آلودگی پدیکولوز , دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت شپش (پدیکولوز) و عوارض ابتلا به شپش

دانلود پاورپوینت شپش (پدیکولوز) و عوارض ابتلا به شپش ppt شپش (پدیکولوز) و عوارض ابتلا به شپش , دانلود فوری…

پاورپوینت خونریزی و شوک در تروما

دانلود پاورپوینت خونریزی و شوک در تروما ppt خونریزی و شوک در تروما , دانلود فوری دانلود پاورپوینت خونریزی و…

پاورپوینت خونریزیها و اثرات خونریزی بر بدن

دانلود پاورپوینت خونریزیها و اثرات خونریزی بر بدن ppt خونریزیها و اثرات خونریزی بر بدن , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت هسته تحقیقاتی آسیب نخاعی

دانلود پاورپوینت هسته تحقیقاتی آسیب نخاعی ppt هسته تحقیقاتی آسیب نخاعی , دانلود فوری دانلود پاورپوینت هسته تحقیقاتی آسیب نخاعی…

پاورپوینت بازتاب شناسی و اثرات درمانی

دانلود پاورپوینت بازتاب شناسی و اثرات درمانی ppt بازتاب شناسی و اثرات درمانی , دانلود فوری دانلود پاورپوینت بازتاب شناسی…

پاورپوینت شوک shock و انواع در 45 اسلاید

دانلود پاورپوینت شوک shock و انواع در 45 اسلاید ppt شوک shock و انواع در 45 اسلاید , دانلود فوری…

پاورپوینت تغذیه درمانی به منظور پیشگیری و درمان دیابت

دانلود پاورپوینت تغذیه درمانی به منظور پیشگیری و درمان دیابت ppt تغذیه درمانی به منظور پیشگیری و درمان دیابت ,…

پاورپوینت استنت و خوردگی و عوارض بیولوژیکی حاصل از آن

دانلود پاورپوینت استنت و خوردگی و عوارض بیولوژیکی حاصل از آن ppt استنت و خوردگی و عوارض بیولوژیکی حاصل از…

پاورپوینت مراقبت از نوزاد و مراقبت از چشم نوزاد

دانلود پاورپوینت مراقبت از نوزاد و مراقبت از چشم نوزاد ppt مراقبت از نوزاد و مراقبت از چشم نوزاد ,…

پاورپوینت فیزیولوژی عضلات اسکلتی

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی عضلات اسکلتی ppt فیزیولوژی عضلات اسکلتی , دانلود فوری دانلود پاورپوینت فیزیولوژی عضلات اسکلتی , دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت آشنایی با سل و علت روند صعودی بار جهانی سل

دانلود پاورپوینت آشنایی با سل و علت روند صعودی بار جهانی سل ppt آشنایی با سل و علت روند صعودی…

پاوپوینت بیماری سل و استراتژی DOTS

پاوپوینت بیماری سل و استراتژی DOTS دانلود پاوپوینت بیماری سل و استراتژی DOTS , دانلود فوری پاوپوینت بیماری سل و…

پاورپوینت پرستاری کودکان 2 و کودک بیمار

دانلود پاورپوینت پرستاری کودکان 2 و کودک بیمار ppt پرستاری کودکان 2 و کودک بیمار , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت آسيب های شكم و لگن و تناسلی

دانلود پاورپوینت آسيب های شكم و لگن و تناسلی ppt آسيب های شكم و لگن و تناسلی , دانلود فوری…

پاورپوینت دیابت ملیتوس و عوامل خطر دیابت نوع دو

دانلود پاورپوینت دیابت ملیتوس و عوامل خطر دیابت نوع دو ppt دیابت ملیتوس و عوامل خطر دیابت نوع دو ,…

پاورپوینت طاعون نشخواركنندگان كوچک

دانلود پاورپوینت طاعون نشخواركنندگان كوچک ppt طاعون نشخواركنندگان كوچک , دانلود فوری دانلود پاورپوینت طاعون نشخواركنندگان كوچک , دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت کاربرد ماساژ درمانی در بارداری و زایمان و نوزادان

دانلود پاورپوینت کاربرد ماساژ درمانی در بارداری و زایمان و نوزادان ppt کاربرد ماساژ درمانی در بارداری و زایمان و…

پاورپوینت سوختگی و اقدامات پرستاری

دانلود پاورپوینت سوختگی و اقدامات پرستاری ppt سوختگی و اقدامات پرستاری , دانلود فوری دانلود پاورپوینت سوختگی و اقدامات پرستاری…

پاورپوینت حركات اصلاحی وضعيت صحيح خوابيدن

دانلود پاورپوینت حركات اصلاحی وضعيت صحيح خوابيدن ppt حركات اصلاحی وضعيت صحيح خوابيدن , دانلود فوری دانلود پاورپوینت حركات اصلاحی…

پاورپوینت کزاز و اپيدميولوژی

دانلود پاورپوینت کزاز و اپيدميولوژی ppt کزاز و اپيدميولوژی , دانلود فوری دانلود پاورپوینت کزاز و اپيدميولوژی , دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت اتیسم و انواع اختلالات نافذ رشد

دانلود پاورپوینت اتیسم و انواع اختلالات نافذ رشد ppt اتیسم و انواع اختلالات نافذ رشد , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت نحوه برخورد با مجروحین جنگی

دانلود پاورپوینت نحوه برخورد با مجروحین جنگی ppt نحوه برخورد با مجروحین جنگی , دانلود فوری دانلود پاورپوینت نحوه برخورد…

پاورپوینت آسیب های شانه و انواع در رفتگی شانه

دانلود پاورپوینت آسیب های شانه و انواع در رفتگی شانه ppt آسیب های شانه و انواع در رفتگی شانه ,…

پاورپوینت بیماری سفیدک سطحی مو

دانلود پاورپوینت بیماری سفیدک سطحی مو ppt بیماری سفیدک سطحی مو , دانلود فوری دانلود پاورپوینت بیماری سفیدک سطحی مو…

پاورپوینت تعریف و تقسیم بندی روانپزشکی

دانلود پاورپوینت تعریف و تقسیم بندی روانپزشکی ppt تعریف و تقسیم بندی روانپزشکی , دانلود فوری دانلود پاورپوینت تعریف و…

پاورپوینت پیشگیری از بیماریهای اسکلتی عضلانی در محیط کار

دانلود پاورپوینت پیشگیری از بیماریهای اسکلتی عضلانی در محیط کار ppt پیشگیری از بیماریهای اسکلتی عضلانی در محیط کار ,…

پاورپوینت حرکت شناسی و مفصل لولایی یا قرقره ای

دانلود پاورپوینت حرکت شناسی و مفصل لولایی یا قرقره ای ppt حرکت شناسی و مفصل لولایی یا قرقره ای ,…

پاورپوینت مراقبت های پرستاری در آنفولانزای خوکی

دانلود پاورپوینت مراقبت های پرستاری در آنفولانزای خوکی ppt مراقبت های پرستاری در آنفولانزای خوکی , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت ثبت صحیح اقدامات و مراقبت های درمانی

دانلود پاورپوینت ثبت صحیح اقدامات و مراقبت های درمانی ppt ثبت صحیح اقدامات و مراقبت های درمانی , دانلود فوری…

پاورپوینت آشنایی با روابط درون بخشی و برون بخشی در بیمارستان

دانلود پاورپوینت آشنایی با روابط درون بخشی و برون بخشی در بیمارستان ppt آشنایی با روابط درون بخشی و برون…

پاورپوینت درد ساق پای چپ در 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت درد ساق پای چپ در 15 اسلاید ppt درد ساق پای چپ در 15 اسلاید , دانلود فوری…

پاورپوینت واژه اپيدميولوژی و آلايش يا آلودگی انگلی

دانلود پاورپوینت واژه اپيدميولوژی و آلايش يا آلودگی انگلی ppt واژه اپيدميولوژی و آلايش يا آلودگی انگلی , دانلود فوری…

پاورپوینت سياه زخم ANTHRAX و اهميت بهداشتی سیاه زخم

دانلود پاورپوینت سياه زخم ANTHRAX و اهميت بهداشتی سیاه زخم ppt سياه زخم ANTHRAX و اهميت بهداشتی سیاه زخم ,…

پاورپوینت کمردرد حمل و جابجایی بار

دانلود پاورپوینت کمردرد حمل و جابجایی بار ppt کمردرد حمل و جابجایی بار , دانلود فوری دانلود پاورپوینت کمردرد حمل…

پاورپوینت مفاهیم پایه در بدخیمی های هماتولوژیک

دانلود پاورپوینت مفاهیم پایه در بدخیمی های هماتولوژیک ppt مفاهیم پایه در بدخیمی های هماتولوژیک , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت آشنایی با اخلاق حرفه ای پرستاران

دانلود پاورپوینت آشنایی با اخلاق حرفه ای پرستاران ppt آشنایی با اخلاق حرفه ای پرستاران , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت پایگاه اطلاعاتی و تحقیقاتی موضوعات پرستاری Nursing Consult

دانلود پاورپوینت پایگاه اطلاعاتی و تحقیقاتی موضوعات پرستاری Nursing Consult ppt پایگاه اطلاعاتی و تحقیقاتی موضوعات پرستاری Nursing Consult ,…

پاورپوینت آشنایی با متد اکسی متری نبض

دانلود پاورپوینت آشنایی با متد اکسی متری نبض ppt آشنایی با متد اکسی متری نبض , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت یادگیری حرکتی در 13 اسلاید

دانلود پاورپوینت یادگیری حرکتی در 13 اسلاید ppt یادگیری حرکتی در 13 اسلاید , دانلود فوری دانلود پاورپوینت یادگیری حرکتی…

پاورپوینت انواع بيماری های عضلانی اسكلتی

دانلود پاورپوینت انواع بيماری های عضلانی اسكلتی ppt انواع بيماری های عضلانی اسكلتی , دانلود فوری دانلود پاورپوینت انواع بيماری…

پاورپوینت اختلالات فشارخون در دوران بارداری

دانلود پاورپوینت اختلالات فشارخون در دوران بارداری ppt اختلالات فشارخون در دوران بارداری , دانلود فوری دانلود پاورپوینت اختلالات فشارخون…

پاورپوینت مدلسازی سيستم عصبی عضلانی توليد گفتار

دانلود پاورپوینت مدلسازی سيستم عصبی عضلانی توليد گفتار ppt مدلسازی سيستم عصبی عضلانی توليد گفتار , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…