دسته: فایل های معلمان

نمونه برنامه سالانه +و تقویم اجرایی مربی پیش دبستانی ویژه 99-98

دانلود نمونه برنامه سالانه +و تقویم اجرایی مربی پیش دبستانی ویژه 99-98 فایل قابل ویرایش نمونه برنامه سالانه +و تقویم…

پاورپوینت درس یازدهم علوم پایه چهارم ( بی مهره ها )

ppt درس یازدهم علوم پایه چهارم ( بی مهره ها ) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس یازدهم علوم پایه…

پاورپوینت درس سوم علوم پایه چهارم ( انرژی ,نیاز هر روز ما )

ppt درس سوم علوم پایه چهارم ( انرژی ,نیاز هر روز ما ) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس سوم…

پاورپوینت درس دوازدهم علوم پایه چهارم ( گوناگونی گیاهان )

ppt درس دوازدهم علوم پایه چهارم ( گوناگونی گیاهان ) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس دوازدهم علوم پایه چهارم…

پاورپوینت درس دهم علوم پایه چهارم ( بدن ما 2 )

ppt درس دهم علوم پایه چهارم ( بدن ما 2 ) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس دهم علوم پایه…

پاورپوینت درس دوم علوم پایه چهارم ( مخلوط ها در زندگی )

ppt درس دوم علوم پایه چهارم ( مخلوط ها در زندگی ) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس دوم علوم…

پاورپوینت درس نهم علوم پایه چهارم ( بدن ما 1 )

ppt درس نهم علوم پایه چهارم ( بدن ما 1 ) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس نهم علوم پایه…

نرم افزار قدرتمند طراحی برنامه هفتگی مدارس

دانلود نرم افزار قدرتمند طراحی برنامه هفتگی مدارس فایل قابل ویرایش نرم افزار قدرتمند طراحی برنامه هفتگی مدارس , ورد…

ضمن خدمت رهیری آموزشی

دانلود ضمن خدمت رهیری آموزشی فایل قابل ویرایش ضمن خدمت رهیری آموزشی , ورد ضمن خدمت رهیری آموزشی برای دانلود…

قوانین کلاس(تصویری)

دانلود قوانین کلاس(تصویری) فایل قابل ویرایش قوانین کلاس(تصویری) , ورد قوانین کلاس(تصویری) برای دانلود قوانین کلاس(تصویری) اینجا کلیک کنید قوانین…

طرح درس همدلی

دانلود طرح درس همدلی فایل قابل ویرایش طرح درس همدلی , ورد طرح درس همدلی برای دانلود طرح درس همدلی…

جزوه کامل گزینش و مصاحبه آموزش و پرورش

دانلود جزوه کامل گزینش و مصاحبه آموزش و پرورش فایل قابل ویرایش جزوه کامل گزینش و مصاحبه آموزش و پرورش…

نمونه سوالات مصاحبه فرهنگیان

دانلود نمونه سوالات مصاحبه فرهنگیان فایل قابل ویرایش نمونه سوالات مصاحبه فرهنگیان , ورد نمونه سوالات مصاحبه فرهنگیان برای دانلود…

طرح درس نویسی

دانلود طرح درس نویسی فایل قابل ویرایش طرح درس نویسی , ورد طرح درس نویسی برای دانلود طرح درس نویسی…

راهکارها و پیشنهادات در علاقمند نمودن دانش آموزان دیر آموز به درس خواندن

دانلود راهکارها و پیشنهادات در علاقمند نمودن دانش آموزان دیر آموز به درس خواندن فایل قابل ویرایش راهکارها و پیشنهادات…

تقویم اجرایی پرورشی

دانلود تقویم اجرایی پرورشی فایل قابل ویرایش تقویم اجرایی پرورشی , ورد تقویم اجرایی پرورشی برای دانلود تقویم اجرایی پرورشی…

شش متن تقدیر نامه

دانلود شش متن تقدیر نامه فایل قابل ویرایش شش متن تقدیر نامه , ورد شش متن تقدیر نامه برای دانلود…

راهنمای کامل تدریس ریاضی اول دبستان

دانلود راهنمای کامل تدریس ریاضی اول دبستان فایل قابل ویرایش راهنمای کامل تدریس ریاضی اول دبستان , ورد راهنمای کامل…

راهنمای تصویری ارسال نامه از طریق اتوماسیون و کارتابل مدارس

دانلود راهنمای تصویری ارسال نامه از طریق اتوماسیون و کارتابل مدارس فایل قابل ویرایش راهنمای تصویری ارسال نامه از طریق…

تقویم اجرایی معاونت پرورشی

دانلود تقویم اجرایی معاونت پرورشی فایل قابل ویرایش تقویم اجرایی معاونت پرورشی , ورد تقویم اجرایی معاونت پرورشی برای دانلود…

پوشه کار اجزاء وعناصرپوشه ي کار

دانلود پوشه کار اجزاء وعناصرپوشه ي کار فایل قابل ویرایش پوشه کار اجزاء وعناصرپوشه ي کار , ورد پوشه کار…

برنامه سالانه وتقویم اجرایی راهبران

دانلود برنامه سالانه وتقویم اجرایی راهبران فایل قابل ویرایش برنامه سالانه وتقویم اجرایی راهبران , ورد برنامه سالانه وتقویم اجرایی…

کتاب جغرافیایی پایه یازدهم

دانلود کتاب جغرافیایی پایه یازدهم فایل قابل ویرایش کتاب جغرافیایی پایه یازدهم , ورد کتاب جغرافیایی پایه یازدهم برای دانلود…

برنامه سالانه تدبیر دبیرستان غیر دولتی پیام غدیر ناحیه 4 مشهد در سال 98

دانلود برنامه سالانه تدبیر دبیرستان غیر دولتی پیام غدیر ناحیه 4 مشهد در سال 98 فایل قابل ویرایش برنامه سالانه…

برنامه تدبیر

دانلود برنامه تدبیر فایل قابل ویرایش برنامه تدبیر , ورد برنامه تدبیر برای دانلود برنامه تدبیر اینجا کلیک کنید برنامه…

جزوه کامل عربی نهم

دانلود جزوه کامل عربی نهم فایل قابل ویرایش جزوه کامل عربی نهم , ورد جزوه کامل عربی نهم برای دانلود…

جزوه کامل عربی هشتم

دانلود جزوه کامل عربی هشتم فایل قابل ویرایش جزوه کامل عربی هشتم , ورد جزوه کامل عربی هشتم برای دانلود…

جزوه کامل عربی هفتم

دانلود جزوه کامل عربی هفتم فایل قابل ویرایش جزوه کامل عربی هفتم , ورد جزوه کامل عربی هفتم برای دانلود…

فایل ورد دفتر حضور و عیاب دبیران و عوامل اجرایی مدرسه114

دانلود فایل ورد دفتر حضور و عیاب دبیران و عوامل اجرایی مدرسه114 فایل قابل ویرایش فایل ورد دفتر حضور و…

فایل ورد فرم شماره 6 برای افرادی که مدارک تحصیلی خود را گم میکنند

دانلود فایل ورد فرم شماره 6 برای افرادی که مدارک تحصیلی خود را گم میکنند فایل قابل ویرایش فایل ورد…

دانلود پاورپوینت طرح ارزشیابی صلاحیت های حرفه ای معلمی (اصلح)

دانلود ppt طرح ارزشیابی صلاحیت های حرفه ای معلمی (اصلح) فایل قابل ویرایش ppt طرح ارزشیابی صلاحیت های حرفه ای…

مصاحبه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و قبولی آزمون ها ی دیگر

دانلود مصاحبه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و قبولی آزمون ها ی دیگر فایل قابل ویرایش مصاحبه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و قبولی…

طرح درس علوم

دانلود طرح درس علوم فایل قابل ویرایش طرح درس علوم , ورد طرح درس علوم برای دانلود طرح درس علوم…

برنامه تدبیر

دانلود برنامه تدبیر فایل قابل ویرایش برنامه تدبیر , ورد برنامه تدبیر برای دانلود برنامه تدبیر اینجا کلیک کنید  …

برنامه سالانه تدبیر دبیرستان غیر دولتی پیام غدیر ناحیه 4 مشهد در سال 98

دانلود برنامه سالانه تدبیر دبیرستان غیر دولتی پیام غدیر ناحیه 4 مشهد در سال 98 فایل قابل ویرایش برنامه سالانه…

جزوه کامل طراحی واحد یادگیری

دانلود جزوه کامل طراحی واحد یادگیری فایل قابل ویرایش جزوه کامل طراحی واحد یادگیری , ورد جزوه کامل طراحی واحد…

طرح تعالی مدیریت

دانلود طرح تعالی مدیریت فایل قابل ویرایش طرح تعالی مدیریت , ورد طرح تعالی مدیریت برای دانلود طرح تعالی مدیریت…

گزارش کارورزی سه

دانلود گزارش کارورزی سه فایل قابل ویرایش گزارش کارورزی سه , ورد گزارش کارورزی سه برای دانلود گزارش کارورزی سه…

نقد و بررسی فارسی اول دبستان

دانلود نقد و بررسی فارسی اول دبستان فایل قابل ویرایش نقد و بررسی فارسی اول دبستان , ورد نقد و…

رفع اختلال خواندن در دانش آموزان

دانلود رفع اختلال خواندن در دانش آموزان فایل قابل ویرایش رفع اختلال خواندن در دانش آموزان , ورد رفع اختلال…

اقدام پژوهی رفع اختلال گفتاری دانش آموز

دانلود اقدام پژوهی رفع اختلال گفتاری دانش آموز فایل قابل ویرایش اقدام پژوهی رفع اختلال گفتاری دانش آموز , ورد…

اقدام پژوهی رفع مشکل پرخاشگری در دانش آموزان

دانلود اقدام پژوهی رفع مشکل پرخاشگری در دانش آموزان فایل قابل ویرایش اقدام پژوهی رفع مشکل پرخاشگری در دانش آموزان…

اقدام پژوهی رفع مشکل روانخوانی در دانش آموز

دانلود اقدام پژوهی رفع مشکل روانخوانی در دانش آموز فایل قابل ویرایش اقدام پژوهی رفع مشکل روانخوانی در دانش آموز…

برطرف کردن مشکل اضطراب یکی از دانش آموزان

دانلود برطرف کردن مشکل اضطراب یکی از دانش آموزان فایل قابل ویرایش برطرف کردن مشکل اضطراب یکی از دانش آموزان…

اقدام پژوهی روش ­های تشویق کاربردی و محرک­های عملکردی در یادگیری در آموزش مجازی

دانلود اقدام پژوهی روش ­های تشویق کاربردی و محرک­های عملکردی در یادگیری در آموزش مجازی فایل قابل ویرایش اقدام پژوهی…

اقدام پژوهی چگونه توانستم مهارت ریاضی دانش آموزان را با روش های نوین تقویت کنم

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مهارت ریاضی دانش آموزان را با روش های نوین تقویت کنم فایل قابل ویرایش اقدام…

اقدام پژوهی رفع اختلال خواندن در چند تن از دانش آموزان

دانلود اقدام پژوهی رفع اختلال خواندن در چند تن از دانش آموزان فایل قابل ویرایش اقدام پژوهی رفع اختلال خواندن…

اقدام پژوهی رفع مشکل عدم تمرکز در دانش آموز

دانلود اقدام پژوهی رفع مشکل عدم تمرکز در دانش آموز فایل قابل ویرایش اقدام پژوهی رفع مشکل عدم تمرکز در…

اقدام پژوهی چگونه به بهبود یادگیری دانش آموز دیرآموزم کمک کردم

دانلود اقدام پژوهی چگونه به بهبود یادگیری دانش آموز دیرآموزم کمک کردم فایل قابل ویرایش اقدام پژوهی چگونه به بهبود…

اقدام پژوهی رفع مشکل کم رویی در دانش آموز

دانلود اقدام پژوهی رفع مشکل کم رویی در دانش آموز فایل قابل ویرایش اقدام پژوهی رفع مشکل کم رویی در…

اقدام پژوهی رفع مشکل نارسانویسی(ریزنویسی) در دانش آموز

دانلود اقدام پژوهی رفع مشکل نارسانویسی(ریزنویسی) در دانش آموز فایل قابل ویرایش اقدام پژوهی رفع مشکل نارسانویسی(ریزنویسی) در دانش آموز…

اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان به درک مفاهیم علوم

دانلود اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان به درک مفاهیم علوم فایل قابل ویرایش اقدام پژوهی علاقه مند کردن…

اقدام پژوهی رفع مشکل اضطراب در دانش آموزان

دانلود اقدام پژوهی رفع مشکل اضطراب در دانش آموزان فایل قابل ویرایش اقدام پژوهی رفع مشکل اضطراب در دانش آموزان…

اقدام پژوهی رفع استرس در دانش آموز

دانلود اقدام پژوهی رفع استرس در دانش آموز فایل قابل ویرایش اقدام پژوهی رفع استرس در دانش آموز , ورد…

اقدام پژوهی چگونگی ایجاد علاقه در یکی از دانش آموزان برای انجام به موقع و کامل تکالیف

دانلود اقدام پژوهی چگونگی ایجاد علاقه در یکی از دانش آموزان برای انجام به موقع و کامل تکالیف فایل قابل…

اقدام پژوهی چگونگی رفع مشکل اخلاقی و تربیتی دانش آموزان

دانلود اقدام پژوهی چگونگی رفع مشکل اخلاقی و تربیتی دانش آموزان فایل قابل ویرایش اقدام پژوهی چگونگی رفع مشکل اخلاقی…