دسته: فایل های فیزیک

پاورپوینت فیزیک پرتوها رادیوبیولوژی (2)

دانلود پاورپوینت فیزیک پرتوها رادیوبیولوژی (2) ppt فیزیک پرتوها رادیوبیولوژی (2) , دانلود فوری دانلود پاورپوینت فیزیک پرتوها رادیوبیولوژی (2)…

پاورپوینت عدسی و بيماری های آن

دانلود پاورپوینت عدسی و بيماری های آن ppt عدسی و بيماری های آن , دانلود فوری دانلود پاورپوینت عدسی و…

پاورپوینت نظریه كينگزلی دیویس و ويلبرت مور

دانلود پاورپوینت نظریه كينگزلی دیویس و ويلبرت مور ppt نظریه كينگزلی دیویس و ويلبرت مور , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت كیهان شناسی و سوال های بنیادین آن

دانلود پاورپوینت كیهان شناسی و سوال های بنیادین آن ppt كیهان شناسی و سوال های بنیادین آن , دانلود فوری…

پاورپوینت انتشار به پشت و الگوریتم آموزش شبکه های BP

دانلود پاورپوینت انتشار به پشت و الگوریتم آموزش شبکه های BP ppt انتشار به پشت و الگوریتم آموزش شبکه های…

پاورپوینت فناوری قالبهای عایق ماندگار مسطح عمودی

دانلود پاورپوینت فناوری قالبهای عایق ماندگار مسطح عمودی ppt فناوری قالبهای عایق ماندگار مسطح عمودی , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک 1 با عنوان نیرو و دینامیک

دانلود پاورپوینت فصل پنجم فیزیک 1 با عنوان نیرو و دینامیک ppt فصل پنجم فیزیک 1 با عنوان نیرو و…

پاورپوینت آشنایی با کوانتوم دیجیتال و دست آوردهایش

دانلود پاورپوینت آشنایی با کوانتوم دیجیتال و دست آوردهایش ppt آشنایی با کوانتوم دیجیتال و دست آوردهایش , دانلود فوری…

پاورپوینت فيزيک عمومی و سه شاخه عمده فيزيک كلاسيک

دانلود پاورپوینت فيزيک عمومی و سه شاخه عمده فيزيک كلاسيک ppt فيزيک عمومی و سه شاخه عمده فيزيک كلاسيک ,…

پاورپوینت خواص فیزیکی و شیمیایی آلومینیم و آلیاژهای آن

دانلود پاورپوینت خواص فیزیکی و شیمیایی آلومینیم و آلیاژهای آن ppt خواص فیزیکی و شیمیایی آلومینیم و آلیاژهای آن ,…

پاورپوینت خواص مکانیکی مواد بخش چهارم: مکانیزم های تغییر شکل پلاستیکی

دانلود پاورپوینت خواص مکانیکی مواد بخش چهارم: مکانیزم های تغییر شکل پلاستیکی ppt خواص مکانیکی مواد بخش چهارم: مکانیزم های…