دسته: فایل های فنی و مهندسی

پاورپوینت آموزش مبانی کار با اند نوت The Basics of endnote

دانلود پاورپوینت آموزش مبانی کار با اند نوت The Basics of endnote ppt آموزش مبانی کار با اند نوت The…

پاورپوینت موتورهای الكتریكی انواع آن و بررسی ساختمان هر کدام

دانلود پاورپوینت موتورهای الكتریكی انواع آن و بررسی ساختمان هر کدام ppt موتورهای الكتریكی انواع آن و بررسی ساختمان هر…

پاورپوینت امنیت وب در رشته نرم افزار در 51 اسلاید

دانلود پاورپوینت امنیت وب در رشته نرم افزار در 51 اسلاید ppt امنیت وب در رشته نرم افزار در 51…

پاورپوینت انواع چرخ دنده ها و روشهای تولید آن ها

دانلود پاورپوینت انواع چرخ دنده ها و روشهای تولید آن ها ppt انواع چرخ دنده ها و روشهای تولید آن…

پاورپوینت درباره naming در دسته فنی مهندسی

دانلود پاورپوینت درباره naming در دسته فنی مهندسی ppt درباره naming در دسته فنی مهندسی , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوينت امنيت در نرم افزار در رشته نرم افزار

پاورپوينت امنيت در نرم افزار در رشته نرم افزار دانلود پاورپوينت امنيت در نرم افزار در رشته نرم افزار ,…

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی در فضای مجازی

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روش های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی در فضای مجازی ppt آشنایی…

پاورپوینت فرآیندی برای تولید نرم‌افزار‌های حساس به امنیت

دانلود پاورپوینت فرآیندی برای تولید نرم‌افزار‌های حساس به امنیت ppt فرآیندی برای تولید نرم‌افزار‌های حساس به امنیت , دانلود فوری…

پاورپوینت آینده نگاری صنایع پتروشیمی ایران برنامه ریزی فرض پایه

دانلود پاورپوینت آینده نگاری صنایع پتروشیمی ایران برنامه ریزی فرض پایه ppt آینده نگاری صنایع پتروشیمی ایران برنامه ریزی فرض…

پاورپوینت سیستم های خنک کننده خودرو و انواع آن

دانلود پاورپوینت سیستم های خنک کننده خودرو و انواع آن ppt سیستم های خنک کننده خودرو و انواع آن ,…

پاورپوینت تقسیم بندی زمانی مطالعات سیستم قدرت

دانلود پاورپوینت تقسیم بندی زمانی مطالعات سیستم قدرت ppt تقسیم بندی زمانی مطالعات سیستم قدرت , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت ایمنی و بهداشت در عملیات جوشکاری

دانلود پاورپوینت ایمنی و بهداشت در عملیات جوشکاری ppt ایمنی و بهداشت در عملیات جوشکاری , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت حفاظت صنعتی در قالب 283 اسلاید

دانلود پاورپوینت حفاظت صنعتی در قالب 283 اسلاید ppt حفاظت صنعتی در قالب 283 اسلاید , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت فرماندهی عملیات حریق و نجات

دانلود پاورپوینت فرماندهی عملیات حریق و نجات ppt فرماندهی عملیات حریق و نجات , دانلود فوری دانلود پاورپوینت فرماندهی عملیات…

پاورپوینت آیین‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظت‌ در مقابل‌ خطر پرتوهای‌ یونساز

دانلود پاورپوینت آیین‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظت‌ در مقابل‌ خطر پرتوهای‌ یونساز ppt آیین‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظت‌ در مقابل‌ خطر پرتوهای‌…

پاورپوینت مکانیک آماری سیستم های برهمکنشی روش بسط های خوشه ای

دانلود پاورپوینت مکانیک آماری سیستم های برهمکنشی روش بسط های خوشه ای ppt مکانیک آماری سیستم های برهمکنشی روش بسط…

پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

دانلود پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ppt شیوه ارائه مطالب علمی و فنی , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت نمودار تعادلی آهن و كربن در قالب 36 اسلاید

دانلود پاورپوینت نمودار تعادلی آهن و كربن در قالب 36 اسلاید ppt نمودار تعادلی آهن و كربن در قالب 36…

پاورپوینت توربین گاز در قالب 57 اسلاید

دانلود پاورپوینت توربین گاز در قالب 57 اسلاید ppt توربین گاز در قالب 57 اسلاید , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت مهندسی سطوح و پوشش ها در قالب 76 اسلاید

دانلود پاورپوینت مهندسی سطوح و پوشش ها در قالب 76 اسلاید ppt مهندسی سطوح و پوشش ها در قالب 76…

پاورپوینت پمپ های هیدرولیكی و انواع آن ها

دانلود پاورپوینت پمپ های هیدرولیكی و انواع آن ها ppt پمپ های هیدرولیكی و انواع آن ها , دانلود فوری…

پاورپوینت عامل های هوشمند در قالب 36 اسلاید

دانلود پاورپوینت عامل های هوشمند در قالب 36 اسلاید ppt عامل های هوشمند در قالب 36 اسلاید , دانلود فوری…

پاورپوینت قلم نوری و توضیحات آن

دانلود پاورپوینت قلم نوری و توضیحات آن ppt قلم نوری و توضیحات آن , دانلود فوری دانلود پاورپوینت قلم نوری…

پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها

دانلود پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها ppt بهبود مستمر فرآیندها , دانلود فوری دانلود پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها , دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت آموزش مهندسی در ایران

دانلود پاورپوینت آموزش مهندسی در ایران ppt آموزش مهندسی در ایران , دانلود فوری دانلود پاورپوینت آموزش مهندسی در ایران…

پاورپوینت آشنایی با مهندسی ارزش

دانلود پاورپوینت آشنایی با مهندسی ارزش ppt آشنایی با مهندسی ارزش , دانلود فوری دانلود پاورپوینت آشنایی با مهندسی ارزش…

پاورپوینت عالم اولیه در قالب 25 اسلاید

دانلود پاورپوینت عالم اولیه در قالب 25 اسلاید ppt عالم اولیه در قالب 25 اسلاید , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی نرخ‌های اسمی و موثر

دانلود پاورپوینت مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی نرخ‌های اسمی و موثر ppt مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی نرخ‌های اسمی و موثر ,…

پاورپوینت بهینه سازی با استفاده از نرم افزار Lingo

دانلود پاورپوینت بهینه سازی با استفاده از نرم افزار Lingo ppt بهینه سازی با استفاده از نرم افزار Lingo ,…

پاورپوینت عامل های هوشمند

دانلود پاورپوینت عامل های هوشمند ppt عامل های هوشمند , دانلود فوری دانلود پاورپوینت عامل های هوشمند , دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت محاسبات شار نوری

دانلود پاورپوینت محاسبات شار نوری ppt محاسبات شار نوری , دانلود فوری دانلود پاورپوینت محاسبات شار نوری , دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت آشنایی با نرم افزار POM

دانلود پاورپوینت آشنایی با نرم افزار POM ppt آشنایی با نرم افزار POM , دانلود فوری دانلود پاورپوینت آشنایی با…

پاورپوینت سازماندهی نیازمندی های سیستم مدلسازی منطقی

دانلود پاورپوینت سازماندهی نیازمندی های سیستم مدلسازی منطقی ppt سازماندهی نیازمندی های سیستم مدلسازی منطقی , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت CMMS و توانایی ها و ویژگی های آن

دانلود پاورپوینت CMMS و توانایی ها و ویژگی های آن ppt CMMS و توانایی ها و ویژگی های آن ,…

پاورپوینت اصول کلی کنترل خطر

دانلود پاورپوینت اصول کلی کنترل خطر ppt اصول کلی کنترل خطر , دانلود فوری دانلود پاورپوینت اصول کلی کنترل خطر…

پاورپوینت سامانه اطلاعاتی مدیریت نگهداری و تعمیرات و معرفی نرم افزارهای آن

دانلود پاورپوینت سامانه اطلاعاتی مدیریت نگهداری و تعمیرات و معرفی نرم افزارهای آن ppt سامانه اطلاعاتی مدیریت نگهداری و تعمیرات…

پاورپوینت دستور زبان ‌های محاسباتی در پردازش زبان‌ های طبیعی

دانلود پاورپوینت دستور زبان ‌های محاسباتی در پردازش زبان‌ های طبیعی ppt دستور زبان ‌های محاسباتی در پردازش زبان‌ های…

پاورپوینت خوشه‌ بندی مقید در قالب 45 اسلاید

دانلود پاورپوینت خوشه‌ بندی مقید در قالب 45 اسلاید ppt خوشه‌ بندی مقید در قالب 45 اسلاید , دانلود فوری…

پاورپوینت رایانش ابری و توضیحات آن

دانلود پاورپوینت رایانش ابری و توضیحات آن ppt رایانش ابری و توضیحات آن , دانلود فوری دانلود پاورپوینت رایانش ابری…

پاورپوینت دوربین و اسکنرها

دانلود پاورپوینت دوربین و اسکنرها ppt دوربین و اسکنرها , دانلود فوری دانلود پاورپوینت دوربین و اسکنرها , دانلود پاورپوینت…