دسته: فایل های علوم اجتماعی

پاورپوینت مروری کلی بر برنامه های باروری سالم و جمعیت

پاورپوینت مروری کلی بر برنامه های باروری سالم و جمعیت دانلود پاورپوینت مروری کلی بر برنامه های باروری سالم و…

پاورپوینت کتاب و درس نظریه های جامعه شناسی 1 جورج ریتزر ترجمه محسن ثلاثی

پاورپوینت کتاب و درس نظریه های جامعه شناسی 1 جورج ریتزر ترجمه محسن ثلاثی دانلود پاورپوینت کتاب و درس نظریه…

پاورپوینت اهداف یادگیری و حيطه روانی حركتی

پاورپوینت اهداف یادگیری و حيطه روانی حركتی دانلود پاورپوینت اهداف یادگیری و حيطه روانی حركتی , دانلود فوری پاورپوینت اهداف…

پاورپوینت بررسی ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور

پاورپوینت بررسی ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور دانلود پاورپوینت بررسی ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور ,…

پاورپوینت جامع تشریح تئوری فرهنگ

پاورپوینت جامع تشریح تئوری فرهنگ دانلود پاورپوینت جامع تشریح تئوری فرهنگ , دانلود فوری پاورپوینت جامع تشریح تئوری فرهنگ ,…