دسته: فایل های حسابداری

موضوع و مقاله بیس رشته حسابداری، بانکداری، مالی 2021 (فقط مقاله انگلیسی)

موضوع و مقاله بیس رشته حسابداری، بانکداری، مالی 2021 (فقط مقاله انگلیسی) دانلود موضوع و مقاله بیس رشته حسابداری، بانکداری،…

موضوع و مقاله بیس رشته حسابداری، مالی 2021 (فقط مقاله انگلیسی)

موضوع و مقاله بیس رشته حسابداری، مالی 2021 (فقط مقاله انگلیسی) دانلود موضوع و مقاله بیس رشته حسابداری، مالی 2021…

پاورپوینت درس و کتاب بودجه ریزی (1 و 2)

دانلود پاورپوینت درس و کتاب بودجه ریزی (1 و 2) ppt درس و کتاب بودجه ریزی (1 و 2) ,…

پاورپوینت بخش هایی از استاندارد حسابرسی شماره 70 – گزارش حسابرس مستقل درباره صورت های مالی

دانلود پاورپوینت بخش هایی از استاندارد حسابرسی شماره 70 – گزارش حسابرس مستقل درباره صورت های مالی ppt بخش هایی…

پاورپوینت حسابداری بهای تمام شده و بهایابی

دانلود پاورپوینت حسابداری بهای تمام شده و بهایابی ppt حسابداری بهای تمام شده و بهایابی , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت بررسی قوانین و مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای مالی و پولی با رویکرد شفافیت

دانلود پاورپوینت بررسی قوانین و مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای مالی و پولی با رویکرد شفافیت ppt بررسی…

طراحی یک سیستم حسابداری پیمانکاری برای یک شرکت ساختمانی

طراحی یک سیستم حسابداری پیمانکاری برای یک شرکت ساختمانی دانلود طراحی یک سیستم حسابداری پیمانکاری برای یک شرکت ساختمانی ,…

پاورپوینت آشنایی با حسابداری تركیب های تجاری

دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری تركیب های تجاری ppt آشنایی با حسابداری تركیب های تجاری , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت مفروضات بنیادی و اصول و مفاهیم حسابداری

دانلود پاورپوینت مفروضات بنیادی و اصول و مفاهیم حسابداری ppt مفروضات بنیادی و اصول و مفاهیم حسابداری , دانلود فوری…

پاورپوینت حسابرسی بالینی در 50 اسلاید

دانلود پاورپوینت حسابرسی بالینی در 50 اسلاید ppt حسابرسی بالینی در 50 اسلاید , دانلود فوری دانلود پاورپوینت حسابرسی بالینی…

پاورپوینت حسابداری مالیاتی در 180 اسلاید

دانلود پاورپوینت حسابداری مالیاتی در 180 اسلاید ppt حسابداری مالیاتی در 180 اسلاید , دانلود فوری دانلود پاورپوینت حسابداری مالیاتی…

پاورپوینت حسابداری دولتی در قالب 330 اسلاید

دانلود پاورپوینت حسابداری دولتی در قالب 330 اسلاید ppt حسابداری دولتی در قالب 330 اسلاید , دانلود فوری دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت حسابداری شرکت ها در قالب 37 اسلاید

دانلود پاورپوینت حسابداری شرکت ها در قالب 37 اسلاید ppt حسابداری شرکت ها در قالب 37 اسلاید , دانلود فوری…