دسته: علوم تربیتی

پاورپوینت روش تدریس پیشرفته

دانلود پاورپوینت روش تدریس پیشرفته فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت روش تدریس پیشرفته , ورد دانلود پاورپوینت روش تدریس پیشرفته…

پاورپوینت مروری بر اختلالات روانپزشکی اطفال و نوجوانان

دانلود پاورپوینت مروری بر اختلالات روانپزشکی اطفال و نوجوانان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مروری بر اختلالات روانپزشکی اطفال و…

پاورپوینت بررسی اصول تربیت فرزندان

دانلود پاورپوینت بررسی اصول تربیت فرزندان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی اصول تربیت فرزندان , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت بهداشت روان خانواده

دانلود پاورپوینت بهداشت روان خانواده فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بهداشت روان خانواده , ورد دانلود پاورپوینت بهداشت روان خانواده…

پاورپوینت بررسی ارزشيابی آموزشی

دانلود پاورپوینت بررسی ارزشيابی آموزشی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی ارزشيابی آموزشی , ورد دانلود پاورپوینت بررسی ارزشيابی آموزشی…

پاورپوینت ارزشیابی در علوم آموزشی

دانلود پاورپوینت ارزشیابی در علوم آموزشی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ارزشیابی در علوم آموزشی , ورد دانلود پاورپوینت ارزشیابی…

پاورپوینت اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی

دانلود پاورپوینت اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی ,…

پاورپوینت تحقیق علّی – مقایسه ای

دانلود پاورپوینت تحقیق علّی – مقایسه ای فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تحقیق علّی – مقایسه ای , ورد دانلود…

پاورپوینت بررسی سلامت روان

دانلود پاورپوینت بررسی سلامت روان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی سلامت روان , ورد دانلود پاورپوینت بررسی سلامت روان…

پاورپوینت بررسی عوامل روانی اجتماعی مؤثر بر سلامت نیروی کار

دانلود پاورپوینت بررسی عوامل روانی اجتماعی مؤثر بر سلامت نیروی کار فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی عوامل روانی اجتماعی…

پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی و درسی

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی و درسی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی و درسی , ورد دانلود…

پاورپوینت مقدمات مدیريت آموزشی

دانلود پاورپوینت مقدمات مدیريت آموزشی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مقدمات مدیريت آموزشی , ورد دانلود پاورپوینت مقدمات مدیريت آموزشی…

پاورپوینت بررسی تعلیم و تربیت در دوره قاجاریه

دانلود پاورپوینت بررسی تعلیم و تربیت در دوره قاجاریه فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی تعلیم و تربیت در دوره…

پاورپوینت اقدام پژوهی (Action Research)

دانلود پاورپوینت اقدام پژوهی (Action Research) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت اقدام پژوهی (Action Research) , ورد دانلود پاورپوینت اقدام…

پاورپوینت رویکردهای نوین در آموزش و مشاوره شغلی

دانلود پاورپوینت رویکردهای نوین در آموزش و مشاوره شغلی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت رویکردهای نوین در آموزش و مشاوره…

پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی و دانش پژوهی

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی و دانش پژوهی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی و دانش پژوهی ,…

پروپوزال بررسی تأثير آموزش پيش‏ دبستانی بر يادگيری مهارتهای روانی ـ حركتی و سازگاری اجتماعی دانش ‏آموزان دوره ابتدايی

پروپوزال بررسی تأثير آموزش پيش‏ دبستانی بر يادگيری مهارتهای روانی ـ حركتی و سازگاری اجتماعی دانش ‏آموزان دوره ابتدايی فایل…

پاورپوینت بررسی نقش و اهميت بازی در کودکان پيش دبستانی

دانلود پاورپوینت بررسی نقش و اهميت بازی در کودکان پيش دبستانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی نقش و اهميت…

پاورپوینت بررسی چالش‌ها و چشم‌اندازها در فرايند ياددهی _ يادگيری تعادل‌های شيميايی

دانلود پاورپوینت بررسی چالش‌ها و چشم‌اندازها در فرايند ياددهی _ يادگيری تعادل‌های شيميايی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی چالش‌ها…

پاورپوینت تلفیق درس تربیت بدنی با سایر دروس

دانلود پاورپوینت تلفیق درس تربیت بدنی با سایر دروس فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تلفیق درس تربیت بدنی با سایر…

پاورپوینت بررسی رشد جنسی

دانلود پاورپوینت بررسی رشد جنسی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی رشد جنسی , ورد دانلود پاورپوینت بررسی رشد جنسی…

پاورپوینت مقدمه ای بر واحدهای پرورشی دوره متوسطه

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر واحدهای پرورشی دوره متوسطه فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر واحدهای پرورشی دوره…

پاورپوینت بررسی نقش فناوری در ارتقاء كيفی ورزش مدارس

دانلود پاورپوینت بررسی نقش فناوری در ارتقاء كيفی ورزش مدارس فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی نقش فناوری در ارتقاء…

پاورپوینت خلاصه کتاب توسعه به مثابه آزادی نوشته آمارتیاسن ترجمه دکتر وحید محمودی

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب توسعه به مثابه آزادی نوشته آمارتیاسن ترجمه دکتر وحید محمودی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت خلاصه…

تحقیق مروری بر عملكرد بخش فرهنگ در برنامه چهارم توسعه (ميراث فرهنگی و گردشگری)

تحقیق مروری بر عملكرد بخش فرهنگ در برنامه چهارم توسعه (ميراث فرهنگی و گردشگری) فایل قابل ویرایش تحقیق مروری بر…

پاورپوینت توسعه پایدار و توسعه فرهنگی

دانلود پاورپوینت توسعه پایدار و توسعه فرهنگی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت توسعه پایدار و توسعه فرهنگی , ورد دانلود…

پاورپوینت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (وظایف، اهداف و راهبردها)

دانلود پاورپوینت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (وظایف، اهداف و راهبردها) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت وزارت فرهنگ و ارشاد…

پاورپوینت بررسی دیدگاه رفتاری در نظریه های برنامه ریزی درسی

دانلود پاورپوینت بررسی دیدگاه رفتاری در نظریه های برنامه ریزی درسی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی دیدگاه رفتاری در…

پاورپوینت نظریه های برنامه ریزی درسی (دیدگاه اجتماعی)

دانلود پاورپوینت نظریه های برنامه ریزی درسی (دیدگاه اجتماعی) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت نظریه های برنامه ریزی درسی (دیدگاه…

پاورپوینت برنامه درسی ملی

دانلود پاورپوینت برنامه درسی ملی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت برنامه درسی ملی , ورد دانلود پاورپوینت برنامه درسی ملی…

پاورپوینت نظریه یادگیری سازنده گرایی (سازندگی)

دانلود پاورپوینت نظریه یادگیری سازنده گرایی (سازندگی) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت نظریه یادگیری سازنده گرایی (سازندگی) , ورد دانلود…

پاورپوینت پرورش عقل و پرورش عقلانی انسان

دانلود پاورپوینت پرورش عقل و پرورش عقلانی انسان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت پرورش عقل و پرورش عقلانی انسان ,…

پاورپوینت هدف های آموزشی

دانلود پاورپوینت هدف های آموزشی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت هدف های آموزشی , ورد دانلود پاورپوینت هدف های آموزشی…

پاورپوینت تعلیم و تربیت در اسلام

دانلود پاورپوینت تعلیم و تربیت در اسلام فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تعلیم و تربیت در اسلام , ورد دانلود…

پاورپوینت دیدگاه اجتماعی

دانلود پاورپوینت دیدگاه اجتماعی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت دیدگاه اجتماعی , ورد دانلود پاورپوینت دیدگاه اجتماعی دانلود پاورپوینت دیدگاه…

پاورپوینت بررسی دیدگاه رشدگرا در نظریه های برنامه ی درسی

دانلود پاورپوینت بررسی دیدگاه رشدگرا در نظریه های برنامه ی درسی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی دیدگاه رشدگرا در…

پاورپوینت دیدگاه فرآیند شناختی در برنامه درسی

دانلود پاورپوینت دیدگاه فرآیند شناختی در برنامه درسی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت دیدگاه فرآیند شناختی در برنامه درسی ,…

پاورپوینت دیدگاه موضوعی و دیسیپلینی در برنامه درسی

دانلود پاورپوینت دیدگاه موضوعی و دیسیپلینی در برنامه درسی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت دیدگاه موضوعی و دیسیپلینی در برنامه…

پاورپوینت ديدگاههای برنامه ريزی درسی (دیدگاه انسانگرايانه)

دانلود پاورپوینت ديدگاههای برنامه ريزی درسی (دیدگاه انسانگرايانه) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ديدگاههای برنامه ريزی درسی (دیدگاه انسانگرايانه) ,…

پاورپوینت ديدگاههای برنامه ريزی درسی (دیدگاه ماورای فردی)

دانلود پاورپوینت ديدگاههای برنامه ريزی درسی (دیدگاه ماورای فردی) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ديدگاههای برنامه ريزی درسی (دیدگاه ماورای…

پاورپوینت فرادیدگاهها یا دیدگاههای فراگیر در برنامه درسی

دانلود پاورپوینت فرادیدگاهها یا دیدگاههای فراگیر در برنامه درسی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فرادیدگاهها یا دیدگاههای فراگیر در برنامه…

پاورپوینت فعل اخلاقی

دانلود پاورپوینت فعل اخلاقی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فعل اخلاقی , ورد دانلود پاورپوینت فعل اخلاقی دانلود پاورپوینت فعل…

پاورپوینت کتاب روان شناسی يادگيری تألیف دكتر محمد پارسا

دانلود پاورپوینت کتاب روان شناسی يادگيری تألیف دكتر محمد پارسا فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت کتاب روان شناسی يادگيری تألیف…

پاورپوینت زمينه های يادگيری

دانلود پاورپوینت زمينه های يادگيری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت زمينه های يادگيری , ورد دانلود پاورپوینت زمينه های يادگيری…

پاورپوینت عوامل مؤثر در يادگيری

دانلود پاورپوینت عوامل مؤثر در يادگيری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت عوامل مؤثر در يادگيری , ورد دانلود پاورپوینت عوامل…

پاورپوینت ارزشیابی توصیفی

دانلود پاورپوینت ارزشیابی توصیفی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ارزشیابی توصیفی , ورد دانلود پاورپوینت ارزشیابی توصیفی دانلود پاورپوینت ارزشیابی…

پاورپوینت کتاب نظریه های برنامه درسی تألیف جی . پی . میلر ترجمه دکتر محمود مهر محمدی

دانلود پاورپوینت کتاب نظریه های برنامه درسی تألیف جی . پی . میلر ترجمه دکتر محمود مهر محمدی فایل قابل…

بررسی تاثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

بررسی تاثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه فایل قابل ویرایش…

پاورپوینت تاریخ تنظیم خانواده در جهان

دانلود پاورپوینت تاریخ تنظیم خانواده در جهان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تاریخ تنظیم خانواده در جهان , ورد دانلود…

پاورپوینت بررسی تاریخ پلورالیسم

دانلود پاورپوینت بررسی تاریخ پلورالیسم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی تاریخ پلورالیسم , ورد دانلود پاورپوینت بررسی تاریخ پلورالیسم…

پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آكویناس

دانلود پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آكویناس فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس…

پاورپوینت کارگاه آموزشی برقراری ارتباط با کودک

دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی برقراری ارتباط با کودک فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی برقراری ارتباط با کودک ,…

گزارش کارآموزی مدیریت کار عملی در آموزشگاه

گزارش کارآموزی مدیریت کار عملی در آموزشگاه فایل قابل ویرایش گزارش کارآموزی مدیریت کار عملی در آموزشگاه , ورد گزارش…

پاورپوینت اجرا و تفسیر سیاهه رغبت ها و توانایی های تحصیلی- شغلی

دانلود پاورپوینت اجرا و تفسیر سیاهه رغبت ها و توانایی های تحصیلی- شغلی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت اجرا و…

پاورپوینت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

دانلود پاورپوینت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی , ورد دانلود پاورپوینت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی…

ترجمه مقاله بررسی عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی در اویل دوران کودکی کودکان دو زبانه و تک زبانه

ترجمه مقاله بررسی عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی در اویل دوران کودکی کودکان دو زبانه و تک زبانه فایل قابل…

مقاله بررسی تطبیقی مراحل تربیت از دیدگاه آموزه های اسلامی و علم روانشناسی

مقاله بررسی تطبیقی مراحل تربیت از دیدگاه آموزه های اسلامی و علم روانشناسی فایل قابل ویرایش مقاله بررسی تطبیقی مراحل…

پاورپوینت تحقیق موانع فرا روی مدارس هوشمند در ایران

دانلود پاورپوینت تحقیق موانع فرا روی مدارس هوشمند در ایران فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تحقیق موانع فرا روی مدارس…

پاورپوینت تحقیق نظارت و راهنمایی تعلیماتی در نظام آموزشی

دانلود پاورپوینت تحقیق نظارت و راهنمایی تعلیماتی در نظام آموزشی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تحقیق نظارت و راهنمایی تعلیماتی…

پاورپوینت تحقیق آسیب ها و ارزیابی عملکرد آموزش عالی ایران

دانلود پاورپوینت تحقیق آسیب ها و ارزیابی عملکرد آموزش عالی ایران فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تحقیق آسیب ها و…