دسته: طرح کتیا

پروژه طراحی کلاچ اتومبیل در کتیا به صورت تک تک اجزا و اسمبل

پروژه طراحی کلاچ اتومبیل در کتیا به صورت تک تک اجزا و اسمبل فایل قابل ویرایش پروژه طراحی کلاچ اتومبیل…

پروژه طراحی آچار (اسپنر) در کتیا به صورت تک جزء و اسمبل

پروژه طراحی آچار (اسپنر) در کتیا به صورت تک جزء و اسمبل فایل قابل ویرایش پروژه طراحی آچار (اسپنر) در…

پروژه طراحی جک پیکان (جک عمودی) در کتیا به صورت تک تک و اسمبل قطعات

پروژه طراحی جک پیکان (جک عمودی) در کتیا به صورت تک تک و اسمبل قطعات فایل قابل ویرایش پروژه طراحی…

پروژه طراحی تک پیستون اتومبیل در کتیا به صورت تک تک اجزا و اسمبل

پروژه طراحی تک پیستون اتومبیل در کتیا به صورت تک تک اجزا و اسمبل فایل قابل ویرایش پروژه طراحی تک…

پروژه طراحی قرقره ( وینچ ) پشتیبان در کتیا به صورت تک تک اجزا و اسمبل

پروژه طراحی قرقره ( وینچ ) پشتیبان در کتیا به صورت تک تک اجزا و اسمبل فایل قابل ویرایش پروژه…

طراحی و مونتاژ گیربکس در نرم افزار کتیا ، تک تک قطعات و اسمبل

طراحی و مونتاژ گیربکس در نرم افزار کتیا ، تک تک قطعات و اسمبل فایل قابل ویرایش طراحی و مونتاژ…

طراحی اسکیت در نرم افزار کتیا ، تک تک اجزا و اسمبل

طراحی اسکیت در نرم افزار کتیا ، تک تک اجزا و اسمبل فایل قابل ویرایش طراحی اسکیت در نرم افزار…

پروژه طراحی فلکه آب در نرم افزار کتیا ، تک تک اجزا و اسمبل

پروژه طراحی فلکه آب در نرم افزار کتیا ، تک تک اجزا و اسمبل فایل قابل ویرایش پروژه طراحی فلکه…

طراحی ساعت مچی در نرم افزار کتیا ، تک تک اجزا و اسمبل

طراحی ساعت مچی در نرم افزار کتیا ، تک تک اجزا و اسمبل فایل قابل ویرایش طراحی ساعت مچی در…

چراغ خواب طراحی شده در کتیا به صورت تک تک اجزا و اسمبل

چراغ خواب طراحی شده در کتیا به صورت تک تک اجزا و اسمبل فایل قابل ویرایش چراغ خواب طراحی شده…