طرح درس ملی هدیه های آسمان چهارم ابتدایی درس یک نماز و ده رکوع

دانلود طرح درس ملی هدیه های آسمان چهارم ابتدایی درس یک نماز و ده رکوع

فایل قابل ویرایش طرح درس ملی هدیه های آسمان چهارم ابتدایی درس یک نماز و ده رکوع , ورد طرح درس ملی هدیه های آسمان چهارم ابتدایی درس یک نماز و ده رکوع

      طرح درس ملی هدیه های آسمان چهارم ابتدایی درس یک نماز و ده رکوع,دانلود طرح درس ملی هدیه های آسمان چهارم ابتدایی درس یک نماز و ده رکوع

توضیحات مختصر در مورد طرح درس ملی هدیه های آسمان چهارم ابتدایی درس یک نماز و ده رکوع

طرح درس ملی هدیه های آسمان چهارم ابتدایی درس یک نماز و ده رکوع

طرح-درس-ملی-هدیه-های-آسمان-چهارم-ابتدایی-درس-یک-نماز-و-ده-رکوع

طرح درس ملی هدیه های آسمان چهارم ابتدایی درس یک نماز و ده رکوع چیست ؟

این طرح درس ملی
که در ارتباط با کتاب هدیه های آسمان پایه چهارم دبستان و همسو با برنامه
درس ملی در رابطه با درس یک نماز و ده رکوع تدوین شده است ، یکی از
کاملترین و دقیقترین طرح های کاربردی در اینترنت است. تیم تخصصی اصفهان ادو
سعی نموده است برای تدریس درس یک نماز و ده رکوع در کتاب هدیه های آسمان
پایه چهارم دبستان از همه استاندارد های لازم بهره گیری نماید.

طرح درس روزانه ملی هدیه های آسمان چهارم دبستان چه اهمیتی دارد ؟

نگارش
این نوع طرح درس و برنامه ریزی کمک شایانی در تدریس درس هدیه های آسمان در
پایه چهارم ابتدایی می کند. دانش آموزان در پایه چهارم دبستان می کوشند به
بهترین شکلی که آموزگارشان به تدریس کتاب هدیه های آسمان و درس یک نماز و
ده رکوع می پردازد ، این درس را فرا بگیرند. درس یک نماز و ده رکوع یکی از
مهمترین دروس کتاب هدیه های آسمان در پایه چهارم ابتدایی می باشد.

طرح درس ملی هدیه های آسمان چهارم ابتدایی درس یک نماز و ده رکوع شامل چه بخشی است ؟

طرح درس ملی هدیه های آسمان چهارم دبستان روزانه درس یک نماز و ده رکوع شامل موارد زیر می باشد :

 1. اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی در درس یک نماز و ده رکوع هدیه های آسمان چهارم ابتدایی
 2. وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری درس یک نماز و ده رکوع
 3. فعالیت بر اساس اهداف معین واز پیش تعیین شده در فراگیری درس یک نماز و ده رکوع
 4. طراحی منظم با توجه به موقعیت و امکانات درس یک نماز و ده رکوع
 5. ایجاد فرصت و تسهیل یادگیری در فراگیری درس یک نماز و ده رکوع

هدف کلی طرح درس ملی هدیه های آسمان چهارم دبستان دانش آموزان باید مفاهیم درس یک نماز و ده رکوع را در پایه چهارم فرا بگیرند.

اهداف
مرحله‌ای درباره تعدادجلساتی که در هفته به این تدریس کتاب هدیه های آسمان
درس یک نماز و ده رکوع پایه چهارم اختصاص داده شده است . تعداد دروس کتاب
درسی با رعایت پیچیدگی مفاهیم کتاب هدیه های آسمان درس یک نماز و ده رکوع
پایه چهارم بنا بر این بعد از در نظر گرفتن مسائل و مواردی که ذکر
گردید،زمانبندی کتاب هدیه های آسمان درس یک نماز و ده رکوع پایه چهارم را
بررسی و تدوین می نماییم.

هدف‌های رفتاری آموزشی طرح درس ملی هدیه های آسمان چهارم دبستان

 1. انتظارات در پایان آموزش حیطه و سطح در بلوم عناصر برنامه درسی ملی
 2. تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـلاق
 3. عنصر   عرصه ارتباط با خود ، خدا، خلق و خلقت
 4. آشنایی کامل دانش آموزان با مفهوم درس و  ایجاد تفکر و خلاقیت در فرایند یاد دهی – یادگیری
 5. مواد و رسانه‌های آموزشی که شامل Cd های آموزشی .تولید محتوای الکترونیکی.دانلود پاورپوینت آموزشی.قلم نوری.برد هوشمند

پیش بینی رفتار ورودی  در طرح درس ملی هدیه های آسمان چهارم ابتدایی درس یک نماز و ده رکوع

 • ایجاد ارتباط چهارمیه در درس یک نماز و ده رکوع
 • گروه‌بندی، مدل و ساختار کلاسی  در درس یک نماز و ده رکوع
 • روش ‌ایجاد و تداوم انگیزه در درس یک نماز و ده رکوع
 • ارزشیابی آغازین در درس یک نماز و ده رکوع
 • روش‌های تدریس در درس یک نماز و ده رکوع
 •  فعالیت‌های مرحله حین تدریس در طرح درس ملی هدیه های آسمان چهارم ابتدایی
 • آماده سازی و توجه ویژه به تفاوت های فردی در بین دانش آموزان
 • اهمیت نحوه ی رفتار معلم با دانش آموز در درس یک نماز و ده رکوع
 • ایجاد جو دوستانه جهت جلوگیری از خستگی دانش آموزان در درس یک نماز و ده رکوع
 • استفاده ی بهینه از حداقل امکانات
 • توجه به دانش آموزان ویژه  و کم حرف . در درس یک نماز و ده رکوع
 • استفاده از تجربیات نو و به روز و در دسترس  دانش آموزان جهت تدریس .
 • مشارکت کلیه ی دانش آموزان در امر تدریس .
 • تقویت هوش بینایی ، شنوایی و گویایی در دانش آموزان با طرح پرسش های گوناگون
 • فعالیت‌های
  معلم- دانش‌آموز: این فعالیت‌ها به صورت تلفیقی مطرح می‌شود و تفکیک آن به
  معنای مجزا بودن فعالیت‌های معلم و دانش‌آموز است و منطقی به نظر نمی‌رسد و
  به همین خاطر از خط‌چین استفاده شده است.
 • فعالیت های معلم         فعالیت های دانش آموزان
 • فعاليت‌های خلاقانه دانش‌آموزان
 • فعالیت‌های تکمیلی
 • ارزشیــابـــــی
 • الف: تکوینی
 • ب: ارزشیابی تراکمی
 • جمع‌بندی
 • تعیین تکالیف و اقدامات بعدی
دانلود فایل

 

طرح درس ملی هدیه های آسمان چهارم ابتدایی درس یک نماز و ده رکوع

Author: mp3-sound.ir