طرح درس ملی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدن

دانلود طرح درس ملی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدن

فایل قابل ویرایش طرح درس ملی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدن , ورد طرح درس ملی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدن

      طرح درس ملی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدن,دانلود طرح درس ملی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدن

توضیحات مختصر در مورد طرح درس ملی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدن

طرح درس ملی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدن

طرح-درس-ملی-مطالعات-اجتماعی-چهارم-ابتدایی-درس-نخستین-روستاها-چگونه-به-وجود-آمدن

طرح درس ملی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدنه اند چیست ؟

این طرح درس ملی که در ارتباط با کتاب مطالعات اجتماعی
پایه چهارم دبستان و همسو با برنامه درس ملی در رابطه با درس نخستین
روستاها چگونه به وجود آمدنه اند تدوین شده است ، یکی از کاملترین و
دقیقترین طرح های کاربردی در اینترنت است. تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی
معلمان سعی نموده است برای تدریس درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدنه
اند در کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان از همه استاندارد های لازم
بهره گیری نماید.

طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی چهارم دبستان چه اهمیتی دارد ؟

نگارش این نوع طرح درس و برنامه ریزی کمک شایانی در تدریس درس مطالعات
اجتماعی در پایه چهارم ابتدایی می کند. دانش آموزان در پایه چهارم دبستان
می کوشند به بهترین شکلی که آموزگارشان به تدریس کتاب مطالعات اجتماعی و
درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدنه اند می پردازد ، این درس را فرا
بگیرند. درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدنه اند یکی از مهمترین دروس
کتاب مطالعات اجتماعی در پایه چهارم ابتدایی می باشد.

طرح درس ملی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدنه اند شامل چه بخشی است ؟

طرح درس ملی مطالعات اجتماعی چهارم دبستان روزانه درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدنه اند شامل موارد زیر می باشد :

 1. اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی در درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدنه اند مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی
 2. وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدنه اند
 3. فعالیت بر اساس اهداف معین واز پیش تعیین شده در فراگیری درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدنه اند
 4. طراحی منظم با توجه به موقعیت و امکانات درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدنه اند
 5. ایجاد فرصت و تسهیل یادگیری در فراگیری درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدنه اند

هدف کلی طرح درس ملی مطالعات اجتماعی چهارم دبستان دانش آموزان باید مفاهیم درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدنه اند را در پایه چهارم فرا بگیرند.

اهداف مرحله‌ای درباره تعدادجلساتی که در هفته به این تدریس کتاب
مطالعات اجتماعی درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدنه اند پایه چهارم
اختصاص داده شده است . تعداد دروس کتاب درسی با رعایت پیچیدگی مفاهیم کتاب
مطالعات اجتماعی درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدنه اند پایه چهارم
بنا بر این بعد از در نظر گرفتن مسائل و مواردی که ذکر گردید،زمانبندی کتاب
مطالعات اجتماعی درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدنه اند پایه چهارم
را بررسی و تدوین می نماییم.

هدف‌های رفتاری آموزشی طرح درس ملی مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

 1. انتظارات در پایان آموزش حیطه و سطح در بلوم عناصر برنامه درسی ملی
 2. تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـلاق
 3. عنصر   عرصه ارتباط با خود ، خدا، خلق و خلقت
 4. آشنایی کامل دانش آموزان با مفهوم درس و  ایجاد تفکر و خلاقیت در فرایند یاد دهی – یادگیری
 5. مواد و رسانه‌های آموزشی که شامل Cd های آموزشی .تولید محتوای الکترونیکی.دانلود پاورپوینت آموزشی.قلم نوری.برد هوشمند

پیش بینی رفتار ورودی  در طرح درس ملی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدنه اند

 • ایجاد ارتباط چهارمیه در درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدنه اند
 • گروه‌بندی، مدل و ساختار کلاسی  در درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدنه اند
 • روش ‌ایجاد و تداوم انگیزه در درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدنه اند
 • ارزشیابی آغازین در درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدنه اند
 • روش‌های تدریس در درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدنه اند
 •  فعالیت‌های مرحله حین تدریس در طرح درس ملی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی
 • آماده سازی و توجه ویژه به تفاوت های فردی در بین دانش آموزان
 • اهمیت نحوه ی رفتار معلم با دانش آموز در درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدنه اند
 • ایجاد جو دوستانه جهت جلوگیری از خستگی دانش آموزان در درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدنه اند
 • استفاده ی بهینه از حداقل امکانات
 • توجه به دانش آموزان ویژه  و کم حرف . در درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدنه اند
 • استفاده از تجربیات نو و به روز و در دسترس  دانش آموزان جهت تدریس .
 • مشارکت کلیه ی دانش آموزان در امر تدریس .
 • تقویت هوش بینایی ، شنوایی و گویایی در دانش آموزان با طرح پرسش های گوناگون
 • فعالیت‌های معلم- دانش‌آموز: این فعالیت‌ها به صورت تلفیقی مطرح می‌شود
  و تفکیک آن به معنای مجزا بودن فعالیت‌های معلم و دانش‌آموز است و منطقی
  به نظر نمی‌رسد و به همین خاطر از خط‌چین استفاده شده است.
 • فعالیت های معلم         فعالیت های دانش آموزان
 • فعالیت‌های خلاقانه دانش‌آموزان
 • فعالیت‌های تکمیلی
 • ارزشیــابـــــی
 • الف: تکوینی
 • ب: ارزشیابی تراکمی
 • جمع‌بندی
 • تعیین تکالیف و اقدامات بعدی
دانلود فایل

 

طرح درس ملی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدن

Author: mp3-sound.ir