طرح درس علوم ششم ابتدایی (نیروی مغناطیسی)

دانلود طرح درس علوم ششم ابتدایی (نیروی مغناطیسی)

فایل قابل ویرایش طرح درس علوم ششم ابتدایی (نیروی مغناطیسی) , ورد طرح درس علوم ششم ابتدایی (نیروی مغناطیسی)

      نیروی مغناطیسی,طرح درس نیروی مغناطیسی,طرح درس روزانه نیروی مغناطیسی,طرح درس روزانه علوم نیروی مغناطیسی,طرح درس روزانه علوم ششم نیروی مغناطیسی,طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی نیروی مغناطیسی,دانلود طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی نیروی مغناطیسی

توضیحات مختصر در مورد طرح درس علوم ششم ابتدایی (نیروی مغناطیسی)

طرح درس علوم ششم ابتدایی (نیروی مغناطیسی)

طرح-درس-علوم-ششم-ابتدایی-نیروی-مغناطیسی-

دراین طرح درس دانش آموزان با نیروی مغناطیسی و جاذبه ی زمین آشنا میشوند.

مشخصات:

این فایل word قابل ویرایش و در 5 صفحه تهیه شده است. 

روش تدریس:

پرسش و پاسخ و بحث گروهی

اهداف کلی:

آشنایی با نیروی مغناطیسی

اهداف جزیی:

1. آشنایی با نیروی جاذبه ی زمین 

2. اهمیت و کاربرد نیروی مغناطیسی

* این فایل کامل و بدون ایراد میباشد.

دانلود فایل

 

طرح درس علوم ششم ابتدایی (نیروی مغناطیسی)

Author: mp3-sound.ir