طرح درس علوم ششم ابتدایی (سفر انرژی براساس برنامه درس ملی)

دانلود طرح درس علوم ششم ابتدایی (سفر انرژی براساس برنامه درس ملی)

فایل قابل ویرایش طرح درس علوم ششم ابتدایی (سفر انرژی براساس برنامه درس ملی) , ورد طرح درس علوم ششم ابتدایی (سفر انرژی براساس برنامه درس ملی)

      دانلود طرح روزانه و سالانه,گام های گانیه,طرح درس سفر انرژی علوم,طرح درس سفر انرژی علوم ششم,طرح درس سفر انرژی علوم ششم دبستان,دانلود طرح درس سفر انرژی علوم ششم دبستان,دانلود طرح درس سفر انرژی علوم ششم,دانلود طرح درس سفر انرژی علوم,دانلود طرح د,,,

توضیحات مختصر در مورد طرح درس علوم ششم ابتدایی (سفر انرژی براساس برنامه درس ملی)

طرح درس علوم ششم ابتدایی (سفر انرژی براساس برنامه درس ملی)

طرح-درس-علوم-ششم-ابتدایی-سفر-انرژی-براساس-برنامه-درس-ملی-

دراین طرح درس دانش آموزان انرژی و انواع آن آشنا میشوند.

مشخصات:

این فایل word قابل ویرایش و در 5  صفحه تهیه شده است. 

روش تدریس:

کاوشگری (بر اساس گام های گانیه)

اهداف کلی:

آشنایی با انواع انرژی

اهداف جزیی:

1. آشنایی با مفهوم انرژی و انواع آن

2. آشایی با منابع مختلف انرژی

3. آشنایی با تبدیل انرژی به انرژی دیگر و نحوه ذخیره آن

* این فایل کامل و بدون ایراد میباشد.

دانلود فایل

 

طرح درس علوم ششم ابتدایی (سفر انرژی براساس برنامه درس ملی)

Author: mp3-sound.ir