طرح درس علوم ششم ابتدایی (سرنوشت دفتر من براساس برنامه درس ملی)

دانلود طرح درس علوم ششم ابتدایی (سرنوشت دفتر من براساس برنامه درس ملی)

فایل قابل ویرایش طرح درس علوم ششم ابتدایی (سرنوشت دفتر من براساس برنامه درس ملی) , ورد طرح درس علوم ششم ابتدایی (سرنوشت دفتر من براساس برنامه درس ملی)

      طرح درس سرگذشت دفتر من علوم,گام های گانیه,سرگذشت دفتر من,طرح درس سرگذشت دفتر من,طرح درس علوم سرگذشت دفتر من,طرح درس علوم ششم سرگذشت دفتر من,طرح درس علوم ششم ابتدایی سرگذشت دفتر من,دانلود طرح درس علوم ششم ابتدایی سرگذشت دفتر من,دانلود طرح درس

توضیحات مختصر در مورد طرح درس علوم ششم ابتدایی (سرنوشت دفتر من براساس برنامه درس ملی)

طرح درس علوم ششم ابتدایی (سرنوشت دفتر من براساس برنامه درس ملی)

طرح-درس-علوم-ششم-ابتدایی-سرنوشت-دفتر-من-براساس-برنامه-درس-ملی-

این طرح درس مرتبط با کاغذ و مواد میباشد.

مشخصات:

این فایل word قابل ویرایش و در 3 صفحه تهیه شده است. 

روش تدریس:

تفکر استقرایی

اهداف کلی:

آشنایی با کاغذ 

اهداف جزیی:

1. آشنایی با الگویی صحیح مصرف 

2. آشنایی با موارد جایگزین کاغذ

3. آشنایی با جنگل زدایی

4. آشنایی با موارد استفاده از کاغذ

* این فایل کامل و بدون ایراد میباشد.

دانلود فایل

 

طرح درس علوم ششم ابتدایی (سرنوشت دفتر من براساس برنامه درس ملی)

Author: mp3-sound.ir