طرح درس علوم سوم دبستان

دانلود طرح درس علوم سوم دبستان

فایل قابل ویرایش طرح درس علوم سوم دبستان , ورد طرح درس علوم سوم دبستان

      دانلود طرح درس علوم سوم دبستان,دانلود ,طرح درس علوم سوم دبستان,سوم دبستان,درس علوم,طرح درس

توضیحات مختصر در مورد طرح درس علوم سوم دبستان

طرح درس علوم سوم دبستان

طرح-درس-علوم-سوم-دبستان

مشخصات:

این فایل word قابل ویرایش در 4 صفحه تنظیم شده است.

روش تدریس:

کارگروهی (تحقیق و پژوهش )

اهداف کلی

تشویق استفاده از خوراکی های سالم و توانایی متن تحقیقی

اهداف جزیی 

1. توانایی جمع آوری اطلاعات و تهیه پرسشنامه مناسب

2. توانایی دسته بندی اطلاعات و آشنایی با مفاهیم اولیه آماری

3. توانایی شناخت و مراجعه به منابع اطلاعاتی معتبر

4. توانایی انجام کارهای گروهی و جمع بندی از نتایج حاصل شده

دانلود فایل

 

طرح درس علوم سوم دبستان

Author: mp3-sound.ir