طرح درس بسته تحولی مدرسه خوانا فارسی اول دبستان نشانه آ ا

دانلود طرح درس بسته تحولی مدرسه خوانا فارسی اول دبستان نشانه آ ا

فایل قابل ویرایش طرح درس بسته تحولی مدرسه خوانا فارسی اول دبستان نشانه آ ا , ورد طرح درس بسته تحولی مدرسه خوانا فارسی اول دبستان نشانه آ ا

      طرح درس بسته تحولی مدرسه خوانا فارسی اول دبستان,آا طدح درس خوانا,دانلود طرح خوانا نشانه آ آ

توضیحات مختصر در مورد طرح درس بسته تحولی مدرسه خوانا فارسی اول دبستان نشانه آ ا

طرح درس بسته تحولی مدرسه خوانا فارسی اول دبستان نشانه آ ا

طرح-درس-بسته-تحولی-مدرسه-خوانا-فارسی-اول-دبستان-نشانه-آ-ا

طرح درس بسته تحولی مدرسه خوانا فارسی اول دبستان چه اهمیتی دارد ؟

نگارش
این نوع طرح درس و برنامه ریزی کمک شایانی در تدریس درس فارسی در پایه اول
ابتدایی می کند. دانش آموزان در پایه اول دبستان می کوشند به بهترین شکلی
که آموزگارشان به تدریس کتاب فارسی و درس نشانه ایـ یـ ی ای می پردازد ،
این درس را فرا بگیرند. درس نشانه ایـ یـ ی ای یکی از مهمترین دروس کتاب
فارسی در پایه اول ابتدایی می باشد.

طرح درس خوانا فارسی اول ابتدایی درس نشانه آ آ شامل چه بخشی است ؟

طرح درس خوانا فارسی اول دبستان روزانه درس نشانه آ ا شامل موارد زیر می باشد :

  1. اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی در درس نشانه ایـ یـ ی ای فارسی اول ابتدایی
  2. وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری درس نشانه ایـ یـ ی ای
  3. فعالیت بر اساس اهداف معین واز پیش تعیین شده در فراگیری درس نشانه ایـ یـ ی ای
  4. طراحی منظم با توجه به موقعیت و امکانات درس نشانه ایـ یـ ی ای
  5. ایجاد فرصت و تسهیل یادگیری در فراگیری درس نشانه ایـ یـ ی ای

هدف کلی طرح درس خوانا فارسی اول دبستان دانش آموزان باید مفاهیم درس نشانه آ ا را در پایه اول فرا بگیرند.

اهداف
مرحله‌ای درباره تعدادجلساتی که در هفته به این تدریس کتاب فارسی درس
نشانه ایـ یـ ی ای پایه اول اختصاص داده شده است . تعداد دروس کتاب درسی با
رعایت پیچیدگی مفاهیم کتاب فارسی درس نشانه ایـ یـ ی ای پایه اول بنا بر
این بعد از در نظر گرفتن مسائل و مواردی که ذکر گردید،زمانبندی کتاب فارسی
درس نشانه ایـ یـ ی ای پایه اول را بررسی و تدوین می نماییم.

هدف‌های رفتاری آموزشی طرح درس خوانا فارسی اول دبستان

  1. انتظارات در پایان آموزش حیطه و سطح در بلوم عناصر بسته تحولی خوانا
  2. تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـلاق
  3. عنصر   عرصه ارتباط با خود ، خدا، خلق و خلقت
  4. آشنایی کامل دانش آموزان با مفهوم درس و  ایجاد تفکر و خلاقیت در فرایند یاد دهی – یادگیری
  5. مواد و رسانه‌های آموزشی که شامل Cd های آموزشی .تولید محتوای الکترونیکی.دانلود پاورپوینت آموزشی.قلم نوری.برد هوشمند

دانلود فایل

 

طرح درس بسته تحولی مدرسه خوانا فارسی اول دبستان نشانه آ ا

Author: mp3-sound.ir