دسته: شیلات

دانلود نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی شازند

دانلود دانلود نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی شازند فایل قابل ویرایش دانلود نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی شازند , ورد دانلود نمونه…

دانلود پاورپوینت افزودنیهای غذایی

دانلود ppt افزودنیهای غذایی فایل قابل ویرایش ppt افزودنیهای غذایی , ورد ppt افزودنیهای غذایی برای دانلود ppt افزودنیهای غذایی…

پاورپوینت مشکلات راه اندازی تصفيه خانه های فاضلاب

ppt مشکلات راه اندازی تصفيه خانه های فاضلاب فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مشکلات راه اندازی تصفيه خانه های فاضلاب…

پاورپوینت پرورش ماهی

دانلود پاورپوینت پرورش ماهی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت پرورش ماهی , ورد دانلود پاورپوینت پرورش ماهی جهت ppt پرورش…

پاورپوینت صادرات خاويار

دانلود پاورپوینت صادرات خاويار فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت صادرات خاويار , ورد دانلود پاورپوینت صادرات خاويار جهت ppt صادرات…

مجموعه آموزشی پرورش و تولید میگو (تصویری)

مجموعه آموزشی پرورش و تولید میگو (تصویری) فایل قابل ویرایش مجموعه آموزشی پرورش و تولید میگو (تصویری) , ورد مجموعه…

گزارش كار آموزی سيكل پرورش ماهی قزل آلای رنگين كمان

گزارش كار آموزی سيكل پرورش ماهی قزل آلای رنگين كمان فایل قابل ویرایش گزارش كار آموزی سيكل پرورش ماهی قزل…

پاورپوینت فرآورده های شیلات

دانلود پاورپوینت فرآورده های شیلات فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فرآورده های شیلات , ورد دانلود پاورپوینت فرآورده های شیلات…

طرح توجیهی پرورش صدف و تولید مرواردید سال 96

طرح توجیهی پرورش صدف و تولید مرواردید سال 96 فایل قابل ویرایش طرح توجیهی پرورش صدف و تولید مرواردید سال…

مجموعه کامل آموزشی پرورش آرتمیا + تصاویر

مجموعه کامل آموزشی پرورش آرتمیا + تصاویر فایل قابل ویرایش مجموعه کامل آموزشی پرورش آرتمیا + تصاویر , ورد مجموعه…

مجموعه آموزشی اصول پرورش قورباغه (با تاکید بر ایران)

مجموعه آموزشی اصول پرورش قورباغه (با تاکید بر ایران) فایل قابل ویرایش مجموعه آموزشی اصول پرورش قورباغه (با تاکید بر…

آموزشی پرورش ماهی تیلاپیا + طرح توجیهی و تصاویر

آموزشی پرورش ماهی تیلاپیا + طرح توجیهی و تصاویر فایل قابل ویرایش آموزشی پرورش ماهی تیلاپیا + طرح توجیهی و…

طرح توجیهی پرورش ماهی تیلاپیا

طرح توجیهی پرورش ماهی تیلاپیا فایل قابل ویرایش طرح توجیهی پرورش ماهی تیلاپیا , ورد طرح توجیهی پرورش ماهی تیلاپیا…

آشنایی با تکثیر و پرورش زالوی طبی

آشنایی با تکثیر و پرورش زالوی طبی فایل قابل ویرایش آشنایی با تکثیر و پرورش زالوی طبی , ورد آشنایی…

کتاب ناگفته های ماهی دیسکس ( Discus Fish Secrets )

کتاب ناگفته های ماهی دیسکس ( Discus Fish Secrets ) فایل قابل ویرایش کتاب ناگفته های ماهی دیسکس ( Discus…

تحقیق طراحي و ساخت مزارع آبي پرورش ماهی

تحقیق طراحي و ساخت مزارع آبي پرورش ماهی فایل قابل ویرایش تحقیق طراحي و ساخت مزارع آبي پرورش ماهی ,…

طرح توجیهی تكثير و پرورش آبزيان

طرح توجیهی تكثير و پرورش آبزيان فایل قابل ویرایش طرح توجیهی تكثير و پرورش آبزيان , ورد طرح توجیهی تكثير…

طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی ميگو

طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی ميگو فایل قابل ویرایش طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی ميگو , ورد طرح…

طرح توجیهی فرآوی و بسته بندی ماهی

طرح توجیهی فرآوی و بسته بندی ماهی فایل قابل ویرایش طرح توجیهی فرآوی و بسته بندی ماهی , ورد طرح…

پایان نامه رشته شیلات درمورد توسعه روش شاخص کیفی ماهی شانک مخطط (Rhabdosargus sarba) نگهداری شده در

پایان نامه رشته شیلات درمورد توسعه روش شاخص کیفی ماهی شانک مخطط (Rhabdosargus sarba) نگهداری شده در فایل قابل ویرایش…

پاورپوینت پرورش ماهی

دانلود پاورپوینت پرورش ماهی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت پرورش ماهی , ورد دانلود پاورپوینت پرورش ماهی جهت ppt پرورش…

پاورپوینت پرورش ماهی

دانلود پاورپوینت پرورش ماهی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت پرورش ماهی , ورد دانلود پاورپوینت پرورش ماهی جهت ppt پرورش…

پاورپوینت صادرات خاويار

دانلود پاورپوینت صادرات خاويار فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت صادرات خاويار , ورد دانلود پاورپوینت صادرات خاويار جهت ppt صادرات…

مجموعه آموزشی پرورش و تولید میگو (تصویری)

مجموعه آموزشی پرورش و تولید میگو (تصویری) فایل قابل ویرایش مجموعه آموزشی پرورش و تولید میگو (تصویری) , ورد مجموعه…

گزارش كار آموزی سيكل پرورش ماهی قزل آلای رنگين كمان

گزارش كار آموزی سيكل پرورش ماهی قزل آلای رنگين كمان فایل قابل ویرایش گزارش كار آموزی سيكل پرورش ماهی قزل…

پاورپوینت فرآورده های شیلات

دانلود پاورپوینت فرآورده های شیلات فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فرآورده های شیلات , ورد دانلود پاورپوینت فرآورده های شیلات…

طرح توجیهی پرورش صدف و تولید مرواردید سال 96

طرح توجیهی پرورش صدف و تولید مرواردید سال 96 فایل قابل ویرایش طرح توجیهی پرورش صدف و تولید مرواردید سال…

مجموعه کامل آموزشی پرورش آرتمیا + تصاویر

مجموعه کامل آموزشی پرورش آرتمیا + تصاویر فایل قابل ویرایش مجموعه کامل آموزشی پرورش آرتمیا + تصاویر , ورد مجموعه…

مجموعه آموزشی اصول پرورش قورباغه (با تاکید بر ایران)

مجموعه آموزشی اصول پرورش قورباغه (با تاکید بر ایران) فایل قابل ویرایش مجموعه آموزشی اصول پرورش قورباغه (با تاکید بر…

آموزشی پرورش ماهی تیلاپیا + طرح توجیهی و تصاویر

آموزشی پرورش ماهی تیلاپیا + طرح توجیهی و تصاویر فایل قابل ویرایش آموزشی پرورش ماهی تیلاپیا + طرح توجیهی و…

طرح توجیهی پرورش ماهی تیلاپیا

طرح توجیهی پرورش ماهی تیلاپیا فایل قابل ویرایش طرح توجیهی پرورش ماهی تیلاپیا , ورد طرح توجیهی پرورش ماهی تیلاپیا…

آشنایی با تکثیر و پرورش زالوی طبی

آشنایی با تکثیر و پرورش زالوی طبی فایل قابل ویرایش آشنایی با تکثیر و پرورش زالوی طبی , ورد آشنایی…

کتاب ناگفته های ماهی دیسکس ( Discus Fish Secrets )

کتاب ناگفته های ماهی دیسکس ( Discus Fish Secrets ) فایل قابل ویرایش کتاب ناگفته های ماهی دیسکس ( Discus…

تحقیق طراحي و ساخت مزارع آبي پرورش ماهی

تحقیق طراحي و ساخت مزارع آبي پرورش ماهی فایل قابل ویرایش تحقیق طراحي و ساخت مزارع آبي پرورش ماهی ,…

طرح توجیهی تكثير و پرورش آبزيان

طرح توجیهی تكثير و پرورش آبزيان فایل قابل ویرایش طرح توجیهی تكثير و پرورش آبزيان , ورد طرح توجیهی تكثير…

طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی ميگو

طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی ميگو فایل قابل ویرایش طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی ميگو , ورد طرح…

طرح توجیهی فرآوی و بسته بندی ماهی

طرح توجیهی فرآوی و بسته بندی ماهی فایل قابل ویرایش طرح توجیهی فرآوی و بسته بندی ماهی , ورد طرح…

دانلود مقاله پرورش ماهی قزل آلا

مقاله پرورش ماهی قزل آلا فایل قابل ویرایش مقاله پرورش ماهی قزل آلا , ورد مقاله پرورش ماهی قزل آلا…

تحقیق میگو

تحقیق میگو فایل قابل ویرایش تحقیق میگو , ورد تحقیق میگو جهت دانلود تحقیق میگو اینجا کلیک کنید تحقیق در…

محصولات آکواریوم

محصولات آکواریوم فایل قابل ویرایش محصولات آکواریوم , ورد محصولات آکواریوم جهت دانلود محصولات آکواریوم اینجا کلیک کنید مقاله راجب…

پاورپوینت عروس دریایی

دانلود پاورپوینت عروس دریایی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت عروس دریایی , ورد دانلود پاورپوینت عروس دریایی جهت ppt عروس…

پاورپوینت تعیین نیاز پروتئین و انرژی در فیل ماهی (Huso huso) با استفاده از مدلهای خطی و غیر خطی

دانلود پاورپوینت تعیین نیاز پروتئین و انرژی در فیل ماهی (Huso huso) با استفاده از مدلهای خطی و غیر خطی…

طرح توجیهی تولید كنسرو ماهی

طرح توجیهی تولید كنسرو ماهی فایل قابل ویرایش طرح توجیهی تولید كنسرو ماهی , ورد طرح توجیهی تولید كنسرو ماهی…

طرح توجیهی پودر ماهی 25000 تن سالیانه

طرح توجیهی پودر ماهی 25000 تن سالیانه فایل قابل ویرایش طرح توجیهی پودر ماهی 25000 تن سالیانه , ورد طرح…

پاورپوینت اختصاصات ماهی قزل آلا

دانلود پاورپوینت اختصاصات ماهی قزل آلا فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت اختصاصات ماهی قزل آلا , ورد دانلود پاورپوینت اختصاصات…

فایل ترجمه: لقاح و فعال سازی تخم در ماهی

فایل ترجمه: لقاح و فعال سازی تخم در ماهی فایل قابل ویرایش فایل ترجمه: لقاح و فعال سازی تخم در…

ژلاتین ماهی

ژلاتین ماهی فایل قابل ویرایش ژلاتین ماهی , ورد ژلاتین ماهی جهت دانلود ژلاتین ماهی اینجا کلیک کنید ژلاتین ماهی…

پاورپوینت فرآورده های شیلات

دانلود پاورپوینت فرآورده های شیلات فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فرآورده های شیلات , ورد دانلود پاورپوینت فرآورده های شیلات…

دانلود تحقیق درمورد پرورش ماهی

تحقیق درمورد پرورش ماهی فایل قابل ویرایش تحقیق درمورد پرورش ماهی , ورد تحقیق درمورد پرورش ماهی جهت دانلود تحقیق…

دانلود تحقیق پرورش ماهی قزل آلا سرد آبی

تحقیق پرورش ماهی قزل آلا سرد آبی فایل قابل ویرایش تحقیق پرورش ماهی قزل آلا سرد آبی , ورد تحقیق…

مقاله با عنوان آموزش پرورش و تولید میگو

مقاله با عنوان آموزش پرورش و تولید میگو فایل قابل ویرایش مقاله با عنوان آموزش پرورش و تولید میگو ,…

دانلود مقاله آموزش پرورش و تولید میگو

مقاله آموزش پرورش و تولید میگو فایل قابل ویرایش مقاله آموزش پرورش و تولید میگو , ورد مقاله آموزش پرورش…

بررسی و تحقیق درمورد چگونگی پرورش ماهی

بررسی و تحقیق درمورد چگونگی پرورش ماهی فایل قابل ویرایش بررسی و تحقیق درمورد چگونگی پرورش ماهی , ورد بررسی…

بررسی چگونگی زندگی دلفین ها

بررسی چگونگی زندگی دلفین ها فایل قابل ویرایش بررسی چگونگی زندگی دلفین ها , ورد بررسی چگونگی زندگی دلفین ها…

بررسی آبزیان سد 15 خرداد

بررسی آبزیان سد 15 خرداد فایل قابل ویرایش بررسی آبزیان سد 15 خرداد , ورد بررسی آبزیان سد 15 خرداد…

دانلود پتانسیل بیوتكنولوژیكی (زیست تكنولوژیكی) تراستوكسیتدها

پتانسیل بیوتكنولوژیكی (زیست تكنولوژیكی) تراستوكسیتدها فایل قابل ویرایش پتانسیل بیوتكنولوژیكی (زیست تكنولوژیكی) تراستوكسیتدها , ورد پتانسیل بیوتكنولوژیكی (زیست تكنولوژیكی) تراستوكسیتدها…

كارآموزی قزل آلای رنگین کمان

كارآموزی قزل آلای رنگین کمان فایل قابل ویرایش كارآموزی قزل آلای رنگین کمان , ورد كارآموزی قزل آلای رنگین کمان…

کارآموزی پرورش ماهی قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهی قزل آلا

کارآموزی پرورش ماهی قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهی قزل آلا فایل قابل ویرایش کارآموزی پرورش…

دانلود تحقیق پیشینه تاریخی و ارزیابی گذشته و حال آبزی پروری سردابی در ایران 17 ص

تحقیق پیشینه تاریخی و ارزیابی گذشته و حال آبزی پروری سردابی در ایران 17 ص فایل قابل ویرایش تحقیق پیشینه…

دانلود بسته بندی ماهی و فرآورده های دریایی با آتمسفر تغییر یافته 18 ص

بسته بندی ماهی و فرآورده های دریایی با آتمسفر تغییر یافته 18 ص فایل قابل ویرایش بسته بندی ماهی و…