دسته: سورس کد

سورس بارگزاری تصویر با Asp.Net Core

سورس بارگزاری تصویر با Asp.Net Core فایل قابل ویرایش سورس بارگزاری تصویر با Asp.Net Core , ورد سورس بارگزاری تصویر…

سورس سایت خبری با زبان Asp.Net همراه با دیتابیس

سورس سایت خبری با زبان Asp.Net همراه با دیتابیس فایل قابل ویرایش سورس سایت خبری با زبان Asp.Net همراه با…

سورس نرم افزار انبار دارو به زبان سی شارپ با پایگاه داده sql server

سورس نرم افزار انبار دارو به زبان سی شارپ با پایگاه داده sql server فایل قابل ویرایش سورس نرم افزار…

کد متلب حل معادله انتقال حرارت دو بعدی ناپایدار(دو بعد مکان و یک بعد زمان) به روش ضمنی با شرایط مرزی دما ثابت با توضیحات کامل در ورد

کد متلب حل معادله انتقال حرارت دو بعدی ناپایدار(دو بعد مکان و یک بعد زمان) به روش ضمنی با شرایط…