سوالات دوره آموزشی «بررسی ، تحلیل و روش تدریس«برنامه ویژه مدرسه» و بازآموزی مبانی علمی آن»

دانلود سوالات دوره آموزشی «بررسی ، تحلیل و روش تدریس«برنامه ویژه مدرسه» و بازآموزی مبانی علمی آن»

فایل قابل ویرایش سوالات دوره آموزشی «بررسی ، تحلیل و روش تدریس«برنامه ویژه مدرسه» و بازآموزی مبانی علمی آن» , ورد سوالات دوره آموزشی «بررسی ، تحلیل و روش تدریس«برنامه ویژه مدرسه» و بازآموزی مبانی علمی آن»

      سوالات دوره آموزشی ,«بررسی , تحلیل و روش تدریس«برنامه ویژه مدرسه» و بازآموزی مبانی علمی آن»

توضیحات مختصر در مورد سوالات دوره آموزشی «بررسی ، تحلیل و روش تدریس«برنامه ویژه مدرسه» و بازآموزی مبانی علمی آن»

سوالات دوره آموزشی «بررسی ، تحلیل و روش تدریس«برنامه ویژه مدرسه» و بازآموزی مبانی علمی آن»

سوالات-دوره-آموزشی-«بررسی--تحلیل-و-روش-تدریس«برنامه-ویژه-مدرسه»-و-بازآموزی-مبانی-علمی-آن»

سوالات دوره آموزشی 
«بررسی ، تحلیل و روش تدریس«برنامه ویژه مدرسه» و بازآموزی مبانی علمی آن»

❇️ استان: ایلام

⭕️کد دوره: 9950619

⭕️ مدت دوره: 24 ساعت
 ⬅️به علت تنوع سوالات ازمحتوانیزاستفاده شود

⬅️تاریخ آزمون: ۵ تیر ماه 1400

⬅️زمان آزمون:در بازه های زمانی
بازه اول: 8:00 الی 8:30 
بازه دوم: 13:00 الی 13:30
بازه سوم: 19:00 الی 19:30


⬅️زمان آزمون:در بازه های زمانی
1️⃣بازه اول: 8:30 الی 9:00 
2️⃣بازه دوم: 13:30 الی 14:00
3️⃣بازه سوم: 19:30 الی 20:00 

سایت برگزار کننده:
Ltms.medu.ir
دانلود فایل

 

سوالات دوره آموزشی «بررسی ، تحلیل و روش تدریس«برنامه ویژه مدرسه» و بازآموزی مبانی علمی آن»

Author: mp3-sound.ir