سوالات دوره آموزشی آموزش وپرورش دانش آموزان تیزهوش

دانلود سوالات دوره آموزشی آموزش وپرورش دانش آموزان تیزهوش

فایل قابل ویرایش سوالات دوره آموزشی آموزش وپرورش دانش آموزان تیزهوش , ورد سوالات دوره آموزشی آموزش وپرورش دانش آموزان تیزهوش

      سوالات دوره آموزشی آموزش وپرورش دانش آموزان تیزهوش,دانلود سوالات دوره آموزشی آموزش وپرورش دانش آموزان تیزهوش,خرید سوالات دوره آموزشی آموزش وپرورش دانش آموزان تیزهوش

توضیحات مختصر در مورد سوالات دوره آموزشی آموزش وپرورش دانش آموزان تیزهوش

سوالات دوره آموزشی آموزش وپرورش دانش آموزان تیزهوش

سوالات-دوره-آموزشی-آموزش-وپرورش-دانش-آموزان-تیزهوش

سوالات دوره آموزشی آموزش وپرورش دانش آموزان تیزهوش
از سری دوره ۲۰۰ساعت ضمن خدمت تخصصی ویژه ی فرهنگیان 
(باثبت مستقیم نمره در سامانه ltms )
سرفصل دوره بسته جامع دانش شغلی معلمان:
اصول طراحی آموزشی با کد دوره91400457
 ارزشیابی کیفی- توصیفی با کد دوره 91400715 
روانشناسی تربیتی با کد دوره 91401177
 روشها و فنون تدریس با کد دوره  91400312
راهنمای عملی طرح درس با کد دوره 91400311  
فعال یاددهی یادگیری با کد دوره 91400322
 اقدام پژوهی با کد دوره  91401409
درس پژوهی با کد دوره 99506117
 آموزش و پرورش دانش آموزان تیزهوش با کد دوره  91401176
دانلود فایل

 

سوالات دوره آموزشی آموزش وپرورش دانش آموزان تیزهوش

Author: mp3-sound.ir