مجموعه نمونه سوالات تستی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک با پاسخنامه (سری اول)

مجموعه نمونه سوالات تستی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک با پاسخنامه (سری اول) فایل قابل ویرایش مجموعه نمونه سوالات تستی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک با پاسخنامه (سری اول) , ورد مجموعه نمونه سوالات تستی …

Continue reading

نمونه سوالات تستی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک با پاسخنامه (سری دوم)

نمونه سوالات تستی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک با پاسخنامه (سری دوم) فایل قابل ویرایش نمونه سوالات تستی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک با پاسخنامه (سری دوم) , ورد نمونه سوالات تستی مدیریت سرمایه گذاری …

Continue reading

پاسخنامه تشریحی سوالات مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مدیریت بازرگانی

پاسخنامه تشریحی سوالات مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مدیریت بازرگانی فایل قابل ویرایش پاسخنامه تشریحی سوالات مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مدیریت بازرگانی , ورد پاسخنامه تشریحی سوالات مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مدیریت بازرگانی پاسخنامه تشریحی سوالات …

Continue reading

پاسخنامه تشریحی سوالات تئوری های مدیریت پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور(اردیبهشت ماه سال 90 ) + ذکر منبع+ شم

پاسخنامه تشریحی سوالات تئوری های مدیریت پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور(اردیبهشت ماه سال 90 ) + ذکر منبع+ شم فایل قابل ویرایش پاسخنامه تشریحی سوالات تئوری های مدیریت پیشرفته رشته …

Continue reading

پاسخنامه تشریحی سوالات تئوری های مدیریت پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور(آذر ماه سال 91) + منبع طرح سوال+ شماره صفحه طرح سو

پاسخنامه تشریحی سوالات تئوری های مدیریت پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور(آذر ماه سال 91) + منبع طرح سوال+ شماره صفحه طرح سو فایل قابل ویرایش پاسخنامه تشریحی سوالات تئوری های مدیریت …

Continue reading