دسته: زبان های خارجی

أفضل أنواع الحلويات

دانلود أفضل أنواع الحلويات فایل قابل ویرایش أفضل أنواع الحلويات , ورد أفضل أنواع الحلويات برای دانلود أفضل أنواع الحلويات…

فندق الثعالب ( هتل روباه ها )

دانلود فندق الثعالب ( هتل روباه ها ) فایل قابل ویرایش فندق الثعالب ( هتل روباه ها ) , ورد…

ماضی (گذشته)

دانلود ماضی (گذشته) فایل قابل ویرایش ماضی (گذشته) , ورد ماضی (گذشته) برای دانلود ماضی (گذشته) اینجا کلیک کنید ماضی…

گرامر زبان انگلیسی

دانلود گرامر زبان انگلیسی فایل قابل ویرایش گرامر زبان انگلیسی , ورد گرامر زبان انگلیسی برای دانلود گرامر زبان انگلیسی…

6500 واژه زبان انگلیسی

دانلود 6500 واژه زبان انگلیسی فایل قابل ویرایش 6500 واژه زبان انگلیسی , ورد 6500 واژه زبان انگلیسی برای دانلود…

کتاب جزوه زبان خارجه عمومی

دانلود کتاب جزوه زبان خارجه عمومی فایل قابل ویرایش کتاب جزوه زبان خارجه عمومی , ورد کتاب جزوه زبان خارجه…

کتاب عملیات_واحد

دانلود کتاب عملیات_واحد فایل قابل ویرایش کتاب عملیات_واحد , ورد کتاب عملیات_واحد برای دانلود کتاب عملیات_واحد اینجا کلیک کنید کتاب…

کتاب راهنمای زبان تخصصی 1 رشته حسابداری

دانلود کتاب راهنمای زبان تخصصی 1 رشته حسابداری فایل قابل ویرایش کتاب راهنمای زبان تخصصی 1 رشته حسابداری , ورد…

کتاب متون حقوقی 2 به زبان خارجه

دانلود کتاب متون حقوقی 2 به زبان خارجه فایل قابل ویرایش کتاب متون حقوقی 2 به زبان خارجه , ورد…

Pride and Prejudiceغرور و تعصب نسخه اصلی انگلیسی

دانلود Pride and Prejudiceغرور و تعصب نسخه اصلی انگلیسی فایل قابل ویرایش Pride and Prejudiceغرور و تعصب نسخه اصلی انگلیسی…

15 کتاب معروف تاریخ به زبان اصلی ( به انتخاب سایت آمازون )

دانلود 15 کتاب معروف تاریخ به زبان اصلی ( به انتخاب سایت آمازون ) فایل قابل ویرایش 15 کتاب معروف…

لغات مهم درس زبان تخصصی رشته روانشناسی کنکور کارشناسی ارشد سال های قبل

دانلود لغات مهم درس زبان تخصصی رشته روانشناسی کنکور کارشناسی ارشد سال های قبل فایل قابل ویرایش لغات مهم درس…

پاسخنامه تمرینات کتاب focus on vocabulary 1

دانلود پاسخنامه تمرینات کتاب focus on vocabulary 1 فایل قابل ویرایش پاسخنامه تمرینات کتاب focus on vocabulary 1 , ورد…

خلاصه زبان هشتم

دانلود خلاصه زبان هشتم فایل قابل ویرایش خلاصه زبان هشتم , ورد خلاصه زبان هشتم برای دانلود خلاصه زبان هشتم…

پاورپوینت درس رنگ ها عربی هفتم

ppt درس رنگ ها عربی هفتم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس رنگ ها عربی هفتم , ورد دانلود پاورپوینت…

پاسخ تمامی درس های ورک بوک کتاب های اینترمدیت یک high intermediate 1

دانلود پاسخ تمامی درس های ورک بوک کتاب های اینترمدیت یک high intermediate 1 فایل قابل ویرایش پاسخ تمامی درس…

پاسخ نامه تمامی درس های ورک بوک کتاب اینترمدیت سه intermediate 3

دانلود پاسخ نامه تمامی درس های ورک بوک کتاب اینترمدیت سه intermediate 3 فایل قابل ویرایش پاسخ نامه تمامی درس…

جواب ورک بوک کتاب اینترمدیت دو تمامی درس ها intermediate 2

دانلود جواب ورک بوک کتاب اینترمدیت دو تمامی درس ها intermediate 2 فایل قابل ویرایش جواب ورک بوک کتاب اینترمدیت…

ترجمه لغات درس یک کتاب اینترمدیت یک intermediate 1

دانلود ترجمه لغات درس یک کتاب اینترمدیت یک intermediate 1 فایل قابل ویرایش ترجمه لغات درس یک کتاب اینترمدیت یک…

پاسخنامه تمامی درس های کتاب اینترمدیت یک intermediate 1 کانون زبان ایران

دانلود پاسخنامه تمامی درس های کتاب اینترمدیت یک intermediate 1 کانون زبان ایران فایل قابل ویرایش پاسخنامه تمامی درس های…

ترجمه لغات درس هفت کتاب active skills for reading 2

دانلود ترجمه لغات درس هفت کتاب active skills for reading 2 فایل قابل ویرایش ترجمه لغات درس هفت کتاب active…

ترجمه متن درس هفت کتاب active skills for reading 2

دانلود ترجمه متن درس هفت کتاب active skills for reading 2 فایل قابل ویرایش ترجمه متن درس هفت کتاب active…

ترجمه متن درس شش کتاب active skills for reading 2

دانلود ترجمه متن درس شش کتاب active skills for reading 2 فایل قابل ویرایش ترجمه متن درس شش کتاب active…

ترجمه متن درس پنج کتاب active skills for reading 2

دانلود ترجمه متن درس پنج کتاب active skills for reading 2 فایل قابل ویرایش ترجمه متن درس پنج کتاب active…

ترجمه لغات درس پنج کتاب active skills for reading 2

دانلود ترجمه لغات درس پنج کتاب active skills for reading 2 فایل قابل ویرایش ترجمه لغات درس پنج کتاب active…

ترجمه لغات درس چهار کتاب active skills for reading 2

دانلود ترجمه لغات درس چهار کتاب active skills for reading 2 فایل قابل ویرایش ترجمه لغات درس چهار کتاب active…

ترجمه لغات درس سه کتاب active skills for reading 2

دانلود ترجمه لغات درس سه کتاب active skills for reading 2 فایل قابل ویرایش ترجمه لغات درس سه کتاب active…

ترجمه لغات درس دو کتاب active skills for reading 2

دانلود ترجمه لغات درس دو کتاب active skills for reading 2 فایل قابل ویرایش ترجمه لغات درس دو کتاب active…

ترجمه لغات درس یک کتاب active skills for reading 2

دانلود ترجمه لغات درس یک کتاب active skills for reading 2 فایل قابل ویرایش ترجمه لغات درس یک کتاب active…

کارگاه‌ واژه و اصطلاح آموزی

دانلود کارگاه‌ واژه و اصطلاح آموزی فایل قابل ویرایش کارگاه‌ واژه و اصطلاح آموزی , ورد کارگاه‌ واژه و اصطلاح…

Pride and Prejudiceغرور و تعصب نسخه اصلی انگلیسی

دانلود Pride and Prejudiceغرور و تعصب نسخه اصلی انگلیسی فایل قابل ویرایش Pride and Prejudiceغرور و تعصب نسخه اصلی انگلیسی…

15 کتاب معروف تاریخ به زبان اصلی ( به انتخاب سایت آمازون )

دانلود 15 کتاب معروف تاریخ به زبان اصلی ( به انتخاب سایت آمازون ) فایل قابل ویرایش 15 کتاب معروف…

کتاب راهنمای زبان تخصصی 1 رشته حسابداری

دانلود کتاب راهنمای زبان تخصصی 1 رشته حسابداری فایل قابل ویرایش کتاب راهنمای زبان تخصصی 1 رشته حسابداری , ورد…

کتاب متون حقوقی 2 به زبان خارجه

دانلود کتاب متون حقوقی 2 به زبان خارجه فایل قابل ویرایش کتاب متون حقوقی 2 به زبان خارجه , ورد…

کتاب جزوه زبان خارجه عمومی

دانلود کتاب جزوه زبان خارجه عمومی فایل قابل ویرایش کتاب جزوه زبان خارجه عمومی , ورد کتاب جزوه زبان خارجه…

کتاب عملیات_واحد

دانلود کتاب عملیات_واحد فایل قابل ویرایش کتاب عملیات_واحد , ورد کتاب عملیات_واحد برای دانلود کتاب عملیات_واحد اینجا کلیک کنید  …

دانلود سوالات : آزمون ورودی دکترای 1392 رشته زبان و ادبیات انگلیسی کد 2808

دانلود دانلود سوالات : آزمون ورودی دکترای 1392 رشته زبان و ادبیات انگلیسی کد 2808 فایل قابل ویرایش دانلود سوالات…

دانلود سوالات امتحانی نمونه سوالات امتحانی دوم دبیرستان (تجربی) – زبان انگلیسی 2

دانلود دانلود سوالات امتحانی نمونه سوالات امتحانی دوم دبیرستان (تجربی) – زبان انگلیسی 2 فایل قابل ویرایش دانلود سوالات امتحانی…

دانلود سوالات آزمون تافل دانشگاه تهران سال 1381 تا 1386

دانلود دانلود سوالات آزمون تافل دانشگاه تهران سال 1381 تا 1386 فایل قابل ویرایش دانلود سوالات آزمون تافل دانشگاه تهران…

دانلود سوالات آزمون تافل دانشگاه شهید مدرس سال 1389

دانلود دانلود سوالات آزمون تافل دانشگاه شهید مدرس سال 1389 فایل قابل ویرایش دانلود سوالات آزمون تافل دانشگاه شهید مدرس…

دانلود سوالات امتحانی نمونه سوالات امتحانی اول دبیرستان – زبان انگلیسی با پاسخ کاملا تشریحی !

دانلود دانلود سوالات امتحانی نمونه سوالات امتحانی اول دبیرستان – زبان انگلیسی با پاسخ کاملا تشریحی ! فایل قابل ویرایش…

دانلود سوالات کنکور ارشد فراگیر پیام نور رشته : زبان و ادبیات انگلیسی

دانلود دانلود سوالات کنکور ارشد فراگیر پیام نور رشته : زبان و ادبیات انگلیسی فایل قابل ویرایش دانلود سوالات کنکور…

دانلود سوالات کنکور ارشد فراگیر پیام نور رشته : آموزش زبان انگلیسی

دانلود دانلود سوالات کنکور ارشد فراگیر پیام نور رشته : آموزش زبان انگلیسی فایل قابل ویرایش دانلود سوالات کنکور ارشد…

دانلود نمونه سوالات امتحانی زبان خارجه انگلیسی اول دبیرستان ویژه خرداد 92

دانلود دانلود نمونه سوالات امتحانی زبان خارجه انگلیسی اول دبیرستان ویژه خرداد 92 فایل قابل ویرایش دانلود نمونه سوالات امتحانی…

دانلود جزوه

دانلود دانلود جزوه فایل قابل ویرایش دانلود جزوه , ورد دانلود جزوه برای دانلود دانلود جزوه اینجا کلیک کنید  …

دانلود 6 مرحله آزمون آزمایشی آزمون های تافل دکتری EPT

دانلود دانلود 6 مرحله آزمون آزمایشی آزمون های تافل دکتری EPT فایل قابل ویرایش دانلود 6 مرحله آزمون آزمایشی آزمون…

دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد بهمن 94

دانلود دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد بهمن 94 فایل قابل ویرایش دانلود سوالات و کلید آزمون EPT…

دانلود مجموعه 450 اصطلاح پرکاربرد انگلیسی

دانلود دانلود مجموعه 450 اصطلاح پرکاربرد انگلیسی فایل قابل ویرایش دانلود مجموعه 450 اصطلاح پرکاربرد انگلیسی , ورد دانلود مجموعه…

دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد فروردین 95

دانلود دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد فروردین 95 فایل قابل ویرایش دانلود سوالات و کلید آزمون EPT…

دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد تیر ماه 1395

دانلود دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد تیر ماه 1395 فایل قابل ویرایش دانلود سوالات و کلید آزمون…

دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد اردیبهشت 95

دانلود دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد اردیبهشت 95 فایل قابل ویرایش دانلود سوالات و کلید آزمون EPT…

دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد اسفند 1394

دانلود دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد اسفند 1394 فایل قابل ویرایش دانلود سوالات و کلید آزمون EPT…

دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد مهر ماه 1395

دانلود دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد مهر ماه 1395 فایل قابل ویرایش دانلود سوالات و کلید آزمون…

دانلود سوالات آزمون EPT بیست و یکم مهرماه 1396

دانلود دانلود سوالات آزمون EPT بیست و یکم مهرماه 1396 فایل قابل ویرایش دانلود سوالات آزمون EPT بیست و یکم…

دانلود مجموعه جملات پر کاربرد و اصطلاحات انگلیسی (اینترو)

دانلود دانلود مجموعه جملات پر کاربرد و اصطلاحات انگلیسی (اینترو) فایل قابل ویرایش دانلود مجموعه جملات پر کاربرد و اصطلاحات…

دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد تیر 96

دانلود دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد تیر 96 فایل قابل ویرایش دانلود سوالات و کلید آزمون EPT…

دانلود کتاب زبان انگلیسی عمومی منوچهر جعفری گهر

دانلود دانلود کتاب زبان انگلیسی عمومی منوچهر جعفری گهر فایل قابل ویرایش دانلود کتاب زبان انگلیسی عمومی منوچهر جعفری گهر…

دانلود پاورپوینت ارزشيابي صلاحيت باليني

دانلود ppt ارزشيابي صلاحيت باليني فایل قابل ویرایش ppt ارزشيابي صلاحيت باليني , ورد ppt ارزشيابي صلاحيت باليني برای دانلود…

دانلود پاورپوینت بدکارکردی جنسی در کهن سالی

دانلود ppt بدکارکردی جنسی در کهن سالی فایل قابل ویرایش ppt بدکارکردی جنسی در کهن سالی , ورد ppt بدکارکردی…

دانلود پاورپوینت آشنایی با زبان .NET Visual C

دانلود ppt آشنایی با زبان .NET Visual C فایل قابل ویرایش ppt آشنایی با زبان .NET Visual C , ورد…